Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vær kritiske!

Rundt 35 mennesker var mandag morgen samlet på kafeen Internasjonalen i Oslo sentrum for å markere at årets SAIH-kampanje er i gang. Årest kampanje handler om vårt bilde av Afrika, og viktigheten av at studenter og akademikere både er kritiske mottakere av de inntrykk de mottar gjennom media, bistandsmiljøet og akademia, og selv bidrar til å nyansere debatten om og Afrika. (image) Kamilla Stølen, nestleder i SAIH og leder for kampanjen, minnet de frammøtte om at til tross for at vårt bilde av Sør har vært gjenstand for mange diskusjoner opp gjennom årene, trengs denne debatten dessverre fortsatt. Hun presiserte viktigheten av å være kritisk til de ulike kanalene vi mottar informasjon fra, da de alle har sine egne agendaer, og minnet om studenter og akademikeres særegne rolle som endringsaktører i samfunnet, og deres ansvar for forandring og kritisk holdning til informasjonen man mottar.

(image) Thore Hem, påtroppende debattredaktør i Bistandsaktuelt, snakket om hvor viktig det er å se bak bildene som lages av Afrika, og se hvert enkelt menneske. - Jeg er kjemperedd for at bistand kan underbygge "de andres" misérie, sa Hem, og pekte på at bistandsorganisasjoner lett kan underbygge det allerede eksisterende bildet av Sør som fattig. - Og er man fattig med én gang man ikke ligner på oss? Vi ser alt med basis i vår egen identitet og forventninger. Elendighetsbildet kan smitte - det er viktig å fokusere på det som finnes, ikke hva som mangler, mente Hem.

Anna Musonda Phiri, direktør for SAIHs partnerorganisasjon Youth Media i Zambia, snakket om Afrika som en selvhevdelse av Vesten. Den fremstillingen media og bistandsorganisasjoner velger av Afrika; som et kontinent med sult, krig og korrupsjon, er samtidig en måte å si noe om hvordan de ønsker at Norge og Vesten skal fremstilles. (image) Afrika blir et motstykke til Vesten og på den måten bekreftes et positivt bilde av oss selv som eksempelvis et kontinent med fred, frihet og demokrati. Et negativt bilde av Afrika brukes på denne måten som en selvhevdelse av Vesten. Og en nyansert framstilling av Afrika kan oppfattes som en trussel mot Vestens forestilling om seg selv som ’det gode kontinent’. På bakgrunn av dette kan man si at for å fremstille et annet og mer nyansert bilde av Afrika, må Vesten tørre å bryte med denne måten å framstille seg selv på – som en motsats til Afrika.

Phiri påpekte også at det ligger et ansvar på hver enkelt til å oppnå et nyansert bilde av Afrika i dag. I den sammenhengen har studenter en god mulighet til nettopp å stille spørsmål, skape debatt og skaffe nyansert informasjon for å oppnå dette. Verken Vesten eller Afrika lever i isolasjon og er derfor avhengig av hvilke forestillinger som skapes av hverandre.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon