Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Utlysing - deltaking tur til Geneve og Marokko i regi av Støttekomiteen til Vest-Sahara.

Bakgrunn:Den norske Støttekomiteen for Vest-Sahara (SKVS) har fått løyva midlar til å senda aktivistar frå SAIH og ei rekke student- og ungdomsorganisasjonar til Geneve, Nord-Afrika og New York. Målet med prosjektet er å læra om FN sine prosessar og korleis desse påverkar konflikten i Vest-Sahara, og blir gjennomført i samarbeid med eit breitt spekter av norske student- og ungdomsorganisasjonar.

SAIH utlyser med dette åpning for to reiser: til FN-institusjonene i Geneve 20-22. mai, den andre til Marokko eit tidspunkt mellom juni og august.

GeneveHøve for turen er at Marokko skal stå til rette for menneskerettssituasjonen i landet i samband med Universal Periodic Review (UPR) i regi av Menneskerettsrådet til FN (UNHRC). Opplegget er grovt fortalt at marokkanske styresmakter vil greia ut om situasjonen i landet sitt og kva dei gjer med det før andre medlemsstatar kjem med spørsmål og konkrete tilrådingar. Programmet for aktivistane er enno ikkje endeleg stadfesta, men det vil bli høve til å læra mykje om menneskerettsrelatert folkerett og FN-prosessar.Det vil også bli høve til å møta ulike relevante organisasjonar og institusjonar som er basert i Geneve. Det endelege programmet vil bli utarbeida av støttekomiteen.Det viktigaste føremålet til SAIH med denne turen er å tileigna lærdom om UPR-funksjonen og arbeid med menneskerettar i FN. Det vil difor vera ynskjeleg at den som eventuelt reiser frå SAIH kan utarbeida eit notat om kor relevant dette er for SAIH sitt arbeid vidare med Vest-Sahara, men også våre andre partnarland og korleis SAIH best kan påverka slike prosessar i framtida. Det er også eit krav at den som reiser bidreg med produksjon av informasjonsmateriale under og etter turen. Dette kan vera i form av artiklar skrive i samarbeid med støttekomiteen eller den andre student-/ungdomsrepresentanten, blogginnlegg og liknande. Det er også ønskjeleg at representanten stiller seg tilgjengeleg for føredrag internt i SAIH og for andre organisasjonar i etterkant.Det er ein fordel, men ikkje eit krav, at søkaren har ein viss kjennskap til juridiske spørsmål, menneskerettsarbeid og/eller FN-prosessar. Ein forventar at søkjaren har grunnleggjande kjennskap til situasjonen i Vest-Sahara.Reisa skjer på lågt budsjett, som blir dekka av prosjektet. Dei reisande vil bli innlosjerte på vandrarheim med relativt enkel standard. Sjølve møtet i UNHRC er i dagane kring 20-22. mai. Reisetidspunkta for reisa vil vera avhengige av billettprisar. Støttekomiteen og SAIH vil dekkja kostnader til reise, opphald og diett. Den reisande har sjølv ansvar for gyldig reiseforsikring.MarokkoMålet med turen er å samla og spreia informasjon om situasjonen til sahrawiske studentar i Marokko. Dette må sjåast i samband med støttekomiteen sitt overordna mål om å skapa engasjement kring situasjonen for Sahrawiar i Marokko og dei okkuperte områda. Då me vil tilstreba eit fokus på studentar og det ikkje finst høgre utdanningsinstitusjonar i Vest-Sahara, vil turen truleg vera avgrensa til Marokko.Det fins det per i dag ingen nasjonal studentorganisasjon for sahrawiske studentar i Marokko. Det eksisterer likevel uformelle nettverk i dei marokkanske universitetsbyane.Programmet for turen til Marokko, vil bli utarbeida av støttekomiteen i samarbeid med dei reisande aktivistane sjølve. Det vil truleg bli ein del reising internt i Marokko. Det vil også bli aktuelt å møta ulike internasjonale kontor i Marokko. SAIH sender i utgangspunktet berre ein representant, som del av en større delegasjon.

Deltakarane på turen vil få dekka kostnadar til reise, kost, losji og transport internt i Marokko. Deltakarane vil i hovudsak bli innlosjert på hotell med enkel standard. Deltakarar er sjølve ansvarlege for å ha gyldig reiseforsikring. Deltakere som gjer et aktivt informasjonsarbeid knytt til reisa, vil kunne søkja om å få reisa på ein oppfølgingstur til New York i oktober.

Det er eit krav at den som reiser bidreg med produksjon av informasjonsmateriale under og etter turen. Dette kan vera i form av artiklar skrive i samarbeid med sitt reisefølgje, blogginnlegg og liknande. Det er også ønskjeleg at representanten stiller seg tilgjengeleg for føredrag internt i SAIH og for andre organisasjonar i etterkant.Det er ein fordel, men ikkje eit krav, om søkjarane kan fransk, spansk eller arabisk.

GenereltDet vil gjennomførast ein informasjons- og førebuingsmøte for begge turane i Oslo 9.juni. Det er stor fordel om søkaren har høve til å delta på dette.Det er fullt mogleg for ein søkjar å søkja på og evt. delta på begge turane.Søknad på ei side pluss CV må sendast til erik@saih.no innan kl. 12:00 tysdag 17. aprilSøknaden bør innehalda refleksjonar om:. Kvifor vil du delta på turen?. Ditt forhold til Vest-SaharaKorleis ser du føre deg å bidra til SAIH sitt informasjonsarbeid under og etter turen?Spørsmål kan rettast til Erik Schreiner Evans på erik@saih.no eller telefon 92037457.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon