Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

"Utdanning handler om rettferdighet"

Les også: Julie Ness har nettopp skrevet en spennende artikkel om fremveksten av den internasjonale studentbevegelsen.

(image) - Hva forbinder du med “utdanning for frigjøring”?- For meg handler ”utdanning for frigjøring” om å gi alle lag av samfunnet verktøy til å skape sin egen hverdag og forme sitt eget samfunn. Med kunnskap kan marginaliserte grupper i samfunnet identifisere undertrykkende strukturer, og ved å identifisere strukturene kan man også bidra til å komme med løsninger for et mer rettferdig samfunn.

- Hvorfor er utdanning bra?- For meg handler utdanning om rettferdighet. Kunnskap er makt, og et godt og allment tilgjengelig utdanningssystem fører til demokratisering av kunnskap som hindrer undertrykking av grupper i samfunnet. Videre er det viktig med en høyt utdannet befolkning, slik at større deler av samfunnet kan delta i den politiske debatten og bidra til samfunnsutviklingen. Utdanning er en drivkraft til endring i samfunnet, noe som har vært sentralt i de politiske omveltningene som har funnet sted i Nord Afrika siden nyttår.

- Hvordan kan situasjonen for utdanning i verden dag bli bedre?- Som sagt, kunnskap er makt, og av den grunn må utdanning være allment tilgjengelig. Den største utfordringen i utdanningssektoren i dag er barrierene som hindrer folk i å delta i høyere utdanning. Retten til utdanning, hjemlet i Menneskerettighetskonvensjonen må gjenopprettes, og statene må se verdien av en høyt utdannet befolkning. Det skorter på offentlig finansiering av utdanningssektoren, som ikke minst går på bekostning av et allment, tilgjengelig utdanningssystem i store deler av verden.

- Hvordan kan du personlig bidra til utdanning for frigjøring?- Gjennom mitt verv som tillitsvalgt i NSO arbeider jeg hver dag for offentlig finansiert høyere utdanningssektor, uten egenbetaling, både i Norge og Europa. Her må vi være på vakt, ettersom EU gjerne skulle sett at vi innførte skolepenger, som er et stort hinder for tilgang til høyere utdanning. Gjennom å være bevisst på politikkutviklingen i Norge og EU, og arbeide for et offentlig finansiert utdanningssystem kan alle bidra til at utdanningen beholder til frigjørende rolle.

Les mer om NSO.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon