Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

"Utdanning handler om rettferdighet"

Les også: Julie Ness har nettopp skrevet en spennende artikkel om fremveksten av den internasjonale studentbevegelsen.

(image) - Hva forbinder du med “utdanning for frigjøring”?- For meg handler ”utdanning for frigjøring” om å gi alle lag av samfunnet verktøy til å skape sin egen hverdag og forme sitt eget samfunn. Med kunnskap kan marginaliserte grupper i samfunnet identifisere undertrykkende strukturer, og ved å identifisere strukturene kan man også bidra til å komme med løsninger for et mer rettferdig samfunn.

- Hvorfor er utdanning bra?- For meg handler utdanning om rettferdighet. Kunnskap er makt, og et godt og allment tilgjengelig utdanningssystem fører til demokratisering av kunnskap som hindrer undertrykking av grupper i samfunnet. Videre er det viktig med en høyt utdannet befolkning, slik at større deler av samfunnet kan delta i den politiske debatten og bidra til samfunnsutviklingen. Utdanning er en drivkraft til endring i samfunnet, noe som har vært sentralt i de politiske omveltningene som har funnet sted i Nord Afrika siden nyttår.

- Hvordan kan situasjonen for utdanning i verden dag bli bedre?- Som sagt, kunnskap er makt, og av den grunn må utdanning være allment tilgjengelig. Den største utfordringen i utdanningssektoren i dag er barrierene som hindrer folk i å delta i høyere utdanning. Retten til utdanning, hjemlet i Menneskerettighetskonvensjonen må gjenopprettes, og statene må se verdien av en høyt utdannet befolkning. Det skorter på offentlig finansiering av utdanningssektoren, som ikke minst går på bekostning av et allment, tilgjengelig utdanningssystem i store deler av verden.

- Hvordan kan du personlig bidra til utdanning for frigjøring?- Gjennom mitt verv som tillitsvalgt i NSO arbeider jeg hver dag for offentlig finansiert høyere utdanningssektor, uten egenbetaling, både i Norge og Europa. Her må vi være på vakt, ettersom EU gjerne skulle sett at vi innførte skolepenger, som er et stort hinder for tilgang til høyere utdanning. Gjennom å være bevisst på politikkutviklingen i Norge og EU, og arbeide for et offentlig finansiert utdanningssystem kan alle bidra til at utdanningen beholder til frigjørende rolle.

Les mer om NSO.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon