Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Utanriksdepartementet har skjønt det

Pressemelding frå Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond – SAIH 06/10-11

SAIH har jobba jamt og trutt i fleire tiår for å få eit større fokus på utdanning og sivilsamfunn i norsk utviklingspolitikk. Det er særs positivt at Regjeringa no ser ut til å ha skjønt at dette er nøkkelfaktorar for å sikra langsiktig og berekraftig utvikling, seier Anette Remme, leiar av SAIH.

Dette statsbudsjettet oppfyller også Stortinget sin visjon om eit bistandsbudsjett på 1 % av brutto nasjonalinntekt (BNI). Sjølv om andelen av bistand til flyktningtiltak i Noreg, såkalla ODA-tiltak, er redusert, gjer desse at bistandsprosenten framleis ikkje er heilt reell. SAIH meiner at flyktningtiltak og klimafinansiering bør koma i tillegg til ein-prosenten.

Regionalløyvinga til Afrika blir auka samstundes som løyvinga til Latin-Amerika blir vidareført på same nivå utan indeksjustering, noko som reelt betyr ein svak nedgang. Støtta til Nicaragua blir redusert etter at ambassaden i Managua vart lagt ned. Likevel ser SAIH det som positivt at arbeidet til den nicaraguanske frivillige organisasjonen FADCANIC trekt fram som eit godt døme på berekraftig naturressursforvalting.

At partnaren vår, FADCANIC, blir framheva som eit godt døme på ein vellukka utviklingsaktør, vel me å tolka som eit kompliment til SAIH og vårt arbeid. Likevel er det eit skår i gleda at den totale støtta til Nicaragua blir justert ned, avsluttar Remme.

FotoPressebilete av Anette Remme (Foto SAIH): http://saih.no/noop/file.php?id=8268

SAIH er studentar og akademikarar i Norge sin eigen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobbar med utdanningsbistand, informasjon og politisk påverknad.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon