Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Utanriksdepartementet har skjønt det

Pressemelding frå Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond – SAIH 06/10-11

SAIH har jobba jamt og trutt i fleire tiår for å få eit større fokus på utdanning og sivilsamfunn i norsk utviklingspolitikk. Det er særs positivt at Regjeringa no ser ut til å ha skjønt at dette er nøkkelfaktorar for å sikra langsiktig og berekraftig utvikling, seier Anette Remme, leiar av SAIH.

Dette statsbudsjettet oppfyller også Stortinget sin visjon om eit bistandsbudsjett på 1 % av brutto nasjonalinntekt (BNI). Sjølv om andelen av bistand til flyktningtiltak i Noreg, såkalla ODA-tiltak, er redusert, gjer desse at bistandsprosenten framleis ikkje er heilt reell. SAIH meiner at flyktningtiltak og klimafinansiering bør koma i tillegg til ein-prosenten.

Regionalløyvinga til Afrika blir auka samstundes som løyvinga til Latin-Amerika blir vidareført på same nivå utan indeksjustering, noko som reelt betyr ein svak nedgang. Støtta til Nicaragua blir redusert etter at ambassaden i Managua vart lagt ned. Likevel ser SAIH det som positivt at arbeidet til den nicaraguanske frivillige organisasjonen FADCANIC trekt fram som eit godt døme på berekraftig naturressursforvalting.

At partnaren vår, FADCANIC, blir framheva som eit godt døme på ein vellukka utviklingsaktør, vel me å tolka som eit kompliment til SAIH og vårt arbeid. Likevel er det eit skår i gleda at den totale støtta til Nicaragua blir justert ned, avsluttar Remme.

FotoPressebilete av Anette Remme (Foto SAIH): http://saih.no/noop/file.php?id=8268

SAIH er studentar og akademikarar i Norge sin eigen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobbar med utdanningsbistand, informasjon og politisk påverknad.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon