Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Urfolksperspektiv klimakrisa

(image) Frå Verdskonferansen om klimaendringar og Moder Jord sine rettar” i Cochabamba, Bolivia SAIH og våre partnarar i Bolivia deltok på ”Verdskonferansen om klimaendringar og Moder Jord sine rettar” i Cochabamba (Bolivia) i april, som president Evo Morales tok initiativ til etter det mislukka toppmøtet i København. Konferansen samla opp mot 20 000 representantar frå heile verda bak ei felles erklæring. ”Cochabamba-toppmøtet” var ein protestaksjon mot at urfolk ikkje fekk taletid i København, og mot at rike land ikkje tek det historiske ansvaret som ligg på dei som årsaka til klimaendringane. Urfolksperspektiva er klare og viktige i slutterklæringa frå Cochabamba. Hovudkonklusjonane var eit krav om at Cancún-konferansen forpliktar til 50 % kutt i utslipp under Kyoto-avtalen, og at Moder Jord sine rettar skal anerkjennast internasjonalt. Forslaga vert presentert både FN og lagt fram på klimakonferansen i Cancún.

Evo Morales sin hovudbodskap under besøket i Noreg i mai hadde fokus på miljø, og han deler synet som SAIH sine partnarar har: For å stansa klimaendringane må ei grunnleggande endring til i måten me lever på her i Nord. Det er dei rike landa som er årsak i miljøkrisa, og dei har hovudansvaret for å løysa den.

Sjølv om miljø aldri har vore hovudsatsing for SAIH sine partnarar i Bolivia, står tema no høgt på agendaen. I forkant av Cochabamba-konferansen i april kom partnarane med ei felles erklæring om klimakrisa. Den vart distribuert på konferansen, og omhandla sentrale punkt som t.d. Moder Jord sine rettar. Partnarane i Bolivia ser utdanning som heilt sentralt for å snu klimakrisa. Opplæring gir høve til endra praksis for å ta vare på miljøet som enkeltindivid. Samstundes peiker partnarane på at utdanning er viktig for korleis ein tenkjer om Moder Jord og om årsaka og løysingane på klimakrisa. Urfolk sine tradisjonar og verdsbilete er viktig, då forholdet til jorda ikkje er som eigar eller brukar, men som ”levande vesen”. Dette verdsbiletet og praksis som respektere dette, bør ikkje berre bli vidareført til nye generasjonar i Bolivia, men og til rike land.

Arnhild Helgesen (programrådgiver) og Maria G. Roaas (nestleiar) deltok på konferansen.

(image) (image)

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon