Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Urfolksperspektiv klimakrisa

(image) Frå Verdskonferansen om klimaendringar og Moder Jord sine rettar” i Cochabamba, Bolivia SAIH og våre partnarar i Bolivia deltok på ”Verdskonferansen om klimaendringar og Moder Jord sine rettar” i Cochabamba (Bolivia) i april, som president Evo Morales tok initiativ til etter det mislukka toppmøtet i København. Konferansen samla opp mot 20 000 representantar frå heile verda bak ei felles erklæring. ”Cochabamba-toppmøtet” var ein protestaksjon mot at urfolk ikkje fekk taletid i København, og mot at rike land ikkje tek det historiske ansvaret som ligg på dei som årsaka til klimaendringane. Urfolksperspektiva er klare og viktige i slutterklæringa frå Cochabamba. Hovudkonklusjonane var eit krav om at Cancún-konferansen forpliktar til 50 % kutt i utslipp under Kyoto-avtalen, og at Moder Jord sine rettar skal anerkjennast internasjonalt. Forslaga vert presentert både FN og lagt fram på klimakonferansen i Cancún.

Evo Morales sin hovudbodskap under besøket i Noreg i mai hadde fokus på miljø, og han deler synet som SAIH sine partnarar har: For å stansa klimaendringane må ei grunnleggande endring til i måten me lever på her i Nord. Det er dei rike landa som er årsak i miljøkrisa, og dei har hovudansvaret for å løysa den.

Sjølv om miljø aldri har vore hovudsatsing for SAIH sine partnarar i Bolivia, står tema no høgt på agendaen. I forkant av Cochabamba-konferansen i april kom partnarane med ei felles erklæring om klimakrisa. Den vart distribuert på konferansen, og omhandla sentrale punkt som t.d. Moder Jord sine rettar. Partnarane i Bolivia ser utdanning som heilt sentralt for å snu klimakrisa. Opplæring gir høve til endra praksis for å ta vare på miljøet som enkeltindivid. Samstundes peiker partnarane på at utdanning er viktig for korleis ein tenkjer om Moder Jord og om årsaka og løysingane på klimakrisa. Urfolk sine tradisjonar og verdsbilete er viktig, då forholdet til jorda ikkje er som eigar eller brukar, men som ”levande vesen”. Dette verdsbiletet og praksis som respektere dette, bør ikkje berre bli vidareført til nye generasjonar i Bolivia, men og til rike land.

Arnhild Helgesen (programrådgiver) og Maria G. Roaas (nestleiar) deltok på konferansen.

(image) (image)

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon