Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Urfolkskvinner og høgare utdanning

Det er viktig for oss fordi SAIH er bygga på trua på at alle, i alle land, har rett til utdanning på eigne premiss. Vårt motto er ”Utdanning for frigjering”. Vi meiner at utdanning er sentralt for at folk skal kunne ta aktivt del i utforminga av det samfunnet dei lever i, gjennom demokratiske prosessar, gjennom forsking og aktivt organisasjonsliv. Vi meiner at god og relevant utdanning er ei forutsetning for god utvikling.

Utdanning på eigne premissUtdanning på eigne premiss er ein fin teori, men i praksis er det fortsatt langt frå der vi er i dag. I Bolivia, Nicaragua og Norge er det særleg éi gruppe som møter mange hinder på veien, og det er urfolkskvinner.

SAIH støtter fleire universitet, blant anna URACCAN i Nicaragua, som aktivt jobber for å utdanne fleire urfolkskvinner. Det dei og vi ser, er at forbilder er viktige for å rekruttere kvinner til høgare utdanning og til ledande stillinger. Derfor så løfter vi fram heltinnene!

ParadoksSAIH ser det som et paradoks at medan urfolksspørsmål i norsk og internasjonalt bistandsarbeid dei siste åra har blitt høgt prioritert, tilleggast ikkje dei same spørsmåla same vekt her heime. Det er eit tankekors at utdanningsministeren og utviklingsministeren følgjer ulik politikk i urfolksspørsmål. Kanskje er det lettare å snakke høgt om det som er langt borte – men det betyr ikkje at den same problematikken ikkje eksisterer her heime.

Urfolksperspektiv i lærerutdanningaVi meiner at for å skape eit meir nyansert bilete av urfolk blant den norske befolkninga, må ein begynne med grunnskulen. Muligheita dagens lærarstudentar får til å skulere seg i urfolksspørsmål er i beste fall mangelfull og i verste fall fråverande. Vi vil utfordre utdanningsminister Kristin Clemet til å bevilge dei ressursane det krev å skape ein skule som virkeleg bygg bruer og skaper forståing. Ei utdanning som bidreg til synliggjering av og innflytelse for urfolk både nasjonalt og internasjonalt, er viktig for å skape eit inkluderande samfunn. Ei satsning på oppgradering av urfolkskunnskap i lærarutdanninga er ein god plass å begynne.

Kven er di heltinne?Spørsmålet vi stiller i kampanjen vår er altså ”kven er di heltinne?”, og dette har eg tenkt lenge og grundig gjennom. Og etter fleire månader med fundering, så kom endeleg svaret i går kveld. Då eg skulle finne mi heltinne, hadde eg to kriterium. Eg ville at det skulle vere ei kvinne som hadde forsert mange hinder, og som hadde gjort ein betydeleg innsats for andre menneske. Mi heltinne er Rosemarie Köhn. Ho kom til Norge frå Tyskland like etter krigen, som sjuåring utan å kunne eit ord norsk. Ho vart Norge sin første kvinnelege biskop. Men viktigast av alt, så står ho for toleranse og medmenneskelegheit. Og ho tør å ta opp kampen for menneskeverd og rettferdigheit.

Utdanning for frigjeringSAIH har ein visjon om at alle urfolkskvinner i Bolivia, Nicaragua og Norge skal ha tilgong på høgare utdanning på eigne premiss. Vi har ein visjon om at alle folk i alle land skal kunne bruke utdanning som eit middel til frigjering. Ei kampanje kan ikkje åleine få det til å skje. Ein organisasjon åleine kan ikkje få det til å skje. Men samla innsats og engasjement kan få oss eit stykke på vegen. Vi ser at arbeidet i Bolivia og Nicaragua nytter.

Vi ser at det blir stadig fleire heltinner, stadig fleire forbilder for unge urfolksjenter som står ved veiskiller og skal ta nokre valg i liva sine!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon