Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Universitetet i El Alto: Kampen for godkjenning

(image) Foto: Creative Commons: vocesbolivianas (flickr)

By av migrantarEl Alto fekk bystatus i 1988, og veks raskt. I dag veit ingen eksakt kor mange som bur der, men ein reknar med at El Alto no er millionby. Innbyggjarane er i all hovudsak immigrantar frå landsbygda, eller born av desse. Politisk kraft El Alto har dei seinare åra vore ei sterk politisk kraft i Bolivia. I den såkalla ”Gasskrigen” i 2003, var det først og fremst dei sterke protestane frå innbyggjarane der som gjorde at dåverande president Gonzalo Sánchez de Lozada rømde landet. Studentane frå UPEA stod i fremste rekkje under protestmarsjane.Krav frå grasrotaNabolagsforeninga FEJUVE og den regionale fagrørsla COR, er mektige organisasjonar i El Alto. Dei var heilt sentrale bak kravet om ei eige universitet i byen. UPEA skulle vera eit universitet i, av og for El Alto, som svarer på utfordringane der. Banda mellom COR/FEJUVE og UPEA er ikkje like sterke og organiserte i dag som tidlegare, men sosial kontroll av universitetet er framleis eit viktig tema på agendaen.Aksepterer ikkje statuttaneDei andre offentlege universiteta i Bolivia aksepterer ikkje UPEA sine statuttar, og derfor er ikkje UPEA del av det nasjonale universitetsrådet (CEUB). Hovudårsaka til dette er at studentane si stemme ved val på autoritetar ved UPEA, tel like mykje som forelesarar sine. I motsetnad til dette har dei andre universiteta eit valsystem der studentane sin stemme er mykje mindre vektlagt. Pågåande kampKampen held fram for at UPEA skal bli fullstendig medlem av universitetssystemet i Bolivia. Samstundes svekkar intern maktkamp institusjonen og skaper lite stabilitet. Leiinga vert ofte skifta ut og undervisninga utsett eller avlyst. Begge desse faktorane fører til at mange av dei 16 000 innskrivne studentane er usikre på når dei vil fullføra studia og om dei får ein fullt ut godkjend nasjonal tittel. Samstundes gir den nye grunnlova i Bolivia von om at krava frå UPEA skal få gjennomslag, og president Morales har starta konstruksjon av eit stort nytt bygg som gir rom for utviding.

Av Gonzalo V. Huaranca Mamani, CEADL/ Arnhild Helgesen, SAIHArtikkelen er ei oppsummering av Huaranca sin artikkel ”La Universidad Publica de El Alto. Una permanente lucha por el reconocimiento” (2009).

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon