Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Universitetet i El Alto: Kampen for godkjenning

(image) Foto: Creative Commons: vocesbolivianas (flickr)

By av migrantarEl Alto fekk bystatus i 1988, og veks raskt. I dag veit ingen eksakt kor mange som bur der, men ein reknar med at El Alto no er millionby. Innbyggjarane er i all hovudsak immigrantar frå landsbygda, eller born av desse. Politisk kraft El Alto har dei seinare åra vore ei sterk politisk kraft i Bolivia. I den såkalla ”Gasskrigen” i 2003, var det først og fremst dei sterke protestane frå innbyggjarane der som gjorde at dåverande president Gonzalo Sánchez de Lozada rømde landet. Studentane frå UPEA stod i fremste rekkje under protestmarsjane.Krav frå grasrotaNabolagsforeninga FEJUVE og den regionale fagrørsla COR, er mektige organisasjonar i El Alto. Dei var heilt sentrale bak kravet om ei eige universitet i byen. UPEA skulle vera eit universitet i, av og for El Alto, som svarer på utfordringane der. Banda mellom COR/FEJUVE og UPEA er ikkje like sterke og organiserte i dag som tidlegare, men sosial kontroll av universitetet er framleis eit viktig tema på agendaen.Aksepterer ikkje statuttaneDei andre offentlege universiteta i Bolivia aksepterer ikkje UPEA sine statuttar, og derfor er ikkje UPEA del av det nasjonale universitetsrådet (CEUB). Hovudårsaka til dette er at studentane si stemme ved val på autoritetar ved UPEA, tel like mykje som forelesarar sine. I motsetnad til dette har dei andre universiteta eit valsystem der studentane sin stemme er mykje mindre vektlagt. Pågåande kampKampen held fram for at UPEA skal bli fullstendig medlem av universitetssystemet i Bolivia. Samstundes svekkar intern maktkamp institusjonen og skaper lite stabilitet. Leiinga vert ofte skifta ut og undervisninga utsett eller avlyst. Begge desse faktorane fører til at mange av dei 16 000 innskrivne studentane er usikre på når dei vil fullføra studia og om dei får ein fullt ut godkjend nasjonal tittel. Samstundes gir den nye grunnlova i Bolivia von om at krava frå UPEA skal få gjennomslag, og president Morales har starta konstruksjon av eit stort nytt bygg som gir rom for utviding.

Av Gonzalo V. Huaranca Mamani, CEADL/ Arnhild Helgesen, SAIHArtikkelen er ei oppsummering av Huaranca sin artikkel ”La Universidad Publica de El Alto. Una permanente lucha por el reconocimiento” (2009).

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon