Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

(image) URACCAN er den viktigste og mest fremtredende høyere utdanningsinstitusjonen på Den karibiske kysten. Da URACCAN ble opprettet som universitet i 1995, var SAIH en av få organisasjoner som trodde på urfolk og afroetterkommere på Den karibiske kystens evne til selv å utvikle relevant utdanning på egne premisser. På tross av sin unge alder, kjemper URACCAN allerede for å stille på lik linje med andre universiteter i landet og å oppnå internasjonal akkreditering. URACCAN er et desentralisert universitet som tilbyr undervisning der lokalbefolkningen bor.

Universitetet URACCAN jobber for å styrke urfolks- og afroetterkommeres rettigheter gjennom relevant utdanning, interkulturell kommunikasjon og likestilling.

SAIH samarbeid med URACCAN bidro til at:

Nicaraguas aller første utdanning innen mental helse på Licenciaturanivå (litt mer enn bachelor) ble ferdigstilt, et samarbeid mellom URACCAN og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høgskolen i Oslo begynte å samarbeide med URACCAN om en master i interkulturell journalistikk. URACCAN begynte å utvikle en mastergrad i interkulturell tospråklig utdanning, som det første i Mellom-Amerika og andre i Latin-Amerika. URACCAN kan satse på forskning, som styrker URACCANs rolle som en viktig bidragsyter i utformingen av de autonome regionenes utdannings-, helse- og jordfordelingspolitikk.

SAIH har også direkte samarbeid med studentorganisasjonen for å styrke studenters reelle deltakelse i utforming og gjennomføring av universitetets politikk og akademiske tilbud.

Samarbeidet er støttet av Norad gjennom programmet ”Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere i Nicaraguas autonome regioner”.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon