Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ungdomspartiledere krever urfolksstrategi i Oljefondet

Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt Oljefondet, har investert 13 milliarder kroner i selskaper som i en årrekke har brutt urfolksrettigheter i Guatemala og Colombia. Dette dokumenterte SAIH i rapporten «Ta først, spørre etterpå», utgitt i høst.

- Dersom regjeringen i praksis vil sikre menneskerettigheter, bør vi ikke investere milliarder av kroner i selskaper som overser internasjonale urfolksrettigheter, sier Emil André Erstad, leder i KrFU.

Ungdomspartilederne i KrFU, Unge Venstre og Unge Høyre understreker at Oljefondet har et ansvar ovenfor for marginaliserte grupper som urfolks fremtid, ikke bare norske borgeres fremtidige avkastning.

- Norske myndigheter må etterspørre større åpenhet rundt hvordan Norges Bank jobber på selskapsnivå for å unngå at Oljefondet tjener penger på brudd på etiske normer, sier Tord Hustveit, leder i Unge Venstre.

Grove avsløringer

SAIHs rapport viste blant annet at

Oljefondet er involvert i svært omstridte gruveprosjekter i Latin-Amerika, gjennom eienandeler i Goldcorp, BHP Billiton PLC, Anglo American Ltd og Glencore Xtrata Plc.Selskapene har brukt uetiske og feilaktige metoder for å oppnå samtykke for etablering og utvidelse av gruvene. Dette har ført til store konflikter med lokalbefolkningen, og resultert i grove menneskerettighetsbrudd som vold, tvangsforflytning og forfølgelse.

- Her er det avslørt flere uholdbare forhold, som viser at norske myndigheter må oppdatere sine retningslinjer og rutiner. Vi har et ansvar for å sørge for at våre utenlandsinvesteringer ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, i dette tilfellet overfor urfolk. Selskaper som ikke ivaretar dette bør Norge simpelthen ikke investere penger i, sier Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.

Les mer om rapportens funn.

Håper moderpartiene følger opp

I høst stemte norske myndigheter og andre FN-land for en avtale i FN som styrker urfolksrettighetene og deres rett til fritt forhåndsinformert samtykke. Berørte grupper skal konsulteres før naturinngrep blir gjort på deres områder hvor målet er å oppnå enighet.

- For at dette skal følges opp i praksis er det helt avgjørende at også Oljefondet forbedrer sine retningslinjer, påpeker ungdomspartilederne.

SAIH har fått bred støtte fra det norske sivilsamfunnet til kravene i rapporten.

- Det betyr veldig mye for oss at flere av ungdomspartiene støtter kravet om at Norges Bank skal få på plass en egen urfolksstrategi. Nå håper vi moderpartiene følger oppfordringen fra ungdomspartilederne. I lys av menneskerettighetsmeldingen som kom fredag fra regjeringen, håper vi at Stortinget også krever at menneskerettigheter skal tas på alvor i SPU, sier Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet
Fem personer betrakter noe som ligger på bakken foran dem. Fem personer betrakter noe som ligger på bakken foran dem.

Nyhet

Kjemper for «den lille freden»

Selv om fredsavtalen i Colombia ble underskrevet i 2016, betyr det ikke at det er fred. SAIHs samarbeidspartnere kjemper hver dag for «den lille freden». Urfolksorganisasjoner, afroetterkommere og studenter er blant de som rammes hardest av konflikten som fortsatt utspiller seg.

Les nyhet
En gruppe studenter rusler over campus på OsloMet. En gruppe studenter rusler over campus på OsloMet.

Nyhet

Hvorfor er det så viktig å engasjere seg?

Student? Da bør du lese videre. Å være frivillig gir deg mange fordeler!

Les nyhet
Fire ungdommer sitter på en gresskledd slette. Fire ungdommer sitter på en gresskledd slette.

Nyhet

Takk for SAIH-tierne!

Husk å betale SAIH-tiere på semesteravgifta. Den gjør nemlig verden til et litt bedre sted.

Les nyhet
Mennesker iført munnbind, holder opp flagg og plakater med bilde av det burmesiske flagget og Aung San Suu Kyi.Mennesker iført munnbind, holder opp flagg og plakater med bilde av det burmesiske flagget og Aung San Suu Kyi.

Nyhet

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.

Les nyhet
To elever holder opp hvert sitt kunstverk. To elever holder opp hvert sitt kunstverk.

Nyhet

OD-dagen, studentaktivisme, og kunst

OD-dagen 2023 ansatte vi syv elever fra ungdom- og videregåendeskole i Oslo.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon