Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ungdomspartiledere krever urfolksstrategi i Oljefondet

Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt Oljefondet, har investert 13 milliarder kroner i selskaper som i en årrekke har brutt urfolksrettigheter i Guatemala og Colombia. Dette dokumenterte SAIH i rapporten «Ta først, spørre etterpå», utgitt i høst.

- Dersom regjeringen i praksis vil sikre menneskerettigheter, bør vi ikke investere milliarder av kroner i selskaper som overser internasjonale urfolksrettigheter, sier Emil André Erstad, leder i KrFU.

Ungdomspartilederne i KrFU, Unge Venstre og Unge Høyre understreker at Oljefondet har et ansvar ovenfor for marginaliserte grupper som urfolks fremtid, ikke bare norske borgeres fremtidige avkastning.

- Norske myndigheter må etterspørre større åpenhet rundt hvordan Norges Bank jobber på selskapsnivå for å unngå at Oljefondet tjener penger på brudd på etiske normer, sier Tord Hustveit, leder i Unge Venstre.

Grove avsløringer

SAIHs rapport viste blant annet at

Oljefondet er involvert i svært omstridte gruveprosjekter i Latin-Amerika, gjennom eienandeler i Goldcorp, BHP Billiton PLC, Anglo American Ltd og Glencore Xtrata Plc.Selskapene har brukt uetiske og feilaktige metoder for å oppnå samtykke for etablering og utvidelse av gruvene. Dette har ført til store konflikter med lokalbefolkningen, og resultert i grove menneskerettighetsbrudd som vold, tvangsforflytning og forfølgelse.

- Her er det avslørt flere uholdbare forhold, som viser at norske myndigheter må oppdatere sine retningslinjer og rutiner. Vi har et ansvar for å sørge for at våre utenlandsinvesteringer ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, i dette tilfellet overfor urfolk. Selskaper som ikke ivaretar dette bør Norge simpelthen ikke investere penger i, sier Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.

Les mer om rapportens funn.

Håper moderpartiene følger opp

I høst stemte norske myndigheter og andre FN-land for en avtale i FN som styrker urfolksrettighetene og deres rett til fritt forhåndsinformert samtykke. Berørte grupper skal konsulteres før naturinngrep blir gjort på deres områder hvor målet er å oppnå enighet.

- For at dette skal følges opp i praksis er det helt avgjørende at også Oljefondet forbedrer sine retningslinjer, påpeker ungdomspartilederne.

SAIH har fått bred støtte fra det norske sivilsamfunnet til kravene i rapporten.

- Det betyr veldig mye for oss at flere av ungdomspartiene støtter kravet om at Norges Bank skal få på plass en egen urfolksstrategi. Nå håper vi moderpartiene følger oppfordringen fra ungdomspartilederne. I lys av menneskerettighetsmeldingen som kom fredag fra regjeringen, håper vi at Stortinget også krever at menneskerettigheter skal tas på alvor i SPU, sier Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon