Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ungdomspartiledere krever urfolksstrategi i Oljefondet

Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt Oljefondet, har investert 13 milliarder kroner i selskaper som i en årrekke har brutt urfolksrettigheter i Guatemala og Colombia. Dette dokumenterte SAIH i rapporten «Ta først, spørre etterpå», utgitt i høst.

- Dersom regjeringen i praksis vil sikre menneskerettigheter, bør vi ikke investere milliarder av kroner i selskaper som overser internasjonale urfolksrettigheter, sier Emil André Erstad, leder i KrFU.

Ungdomspartilederne i KrFU, Unge Venstre og Unge Høyre understreker at Oljefondet har et ansvar ovenfor for marginaliserte grupper som urfolks fremtid, ikke bare norske borgeres fremtidige avkastning.

- Norske myndigheter må etterspørre større åpenhet rundt hvordan Norges Bank jobber på selskapsnivå for å unngå at Oljefondet tjener penger på brudd på etiske normer, sier Tord Hustveit, leder i Unge Venstre.

Grove avsløringer

SAIHs rapport viste blant annet at

Oljefondet er involvert i svært omstridte gruveprosjekter i Latin-Amerika, gjennom eienandeler i Goldcorp, BHP Billiton PLC, Anglo American Ltd og Glencore Xtrata Plc.Selskapene har brukt uetiske og feilaktige metoder for å oppnå samtykke for etablering og utvidelse av gruvene. Dette har ført til store konflikter med lokalbefolkningen, og resultert i grove menneskerettighetsbrudd som vold, tvangsforflytning og forfølgelse.

- Her er det avslørt flere uholdbare forhold, som viser at norske myndigheter må oppdatere sine retningslinjer og rutiner. Vi har et ansvar for å sørge for at våre utenlandsinvesteringer ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, i dette tilfellet overfor urfolk. Selskaper som ikke ivaretar dette bør Norge simpelthen ikke investere penger i, sier Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.

Les mer om rapportens funn.

Håper moderpartiene følger opp

I høst stemte norske myndigheter og andre FN-land for en avtale i FN som styrker urfolksrettighetene og deres rett til fritt forhåndsinformert samtykke. Berørte grupper skal konsulteres før naturinngrep blir gjort på deres områder hvor målet er å oppnå enighet.

- For at dette skal følges opp i praksis er det helt avgjørende at også Oljefondet forbedrer sine retningslinjer, påpeker ungdomspartilederne.

SAIH har fått bred støtte fra det norske sivilsamfunnet til kravene i rapporten.

- Det betyr veldig mye for oss at flere av ungdomspartiene støtter kravet om at Norges Bank skal få på plass en egen urfolksstrategi. Nå håper vi moderpartiene følger oppfordringen fra ungdomspartilederne. I lys av menneskerettighetsmeldingen som kom fredag fra regjeringen, håper vi at Stortinget også krever at menneskerettigheter skal tas på alvor i SPU, sier Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon