Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Under Dusken: Omstridt bedrift profileres NTNU

(image) Nestleder Anita Hvam Michelsen i SAIH Trondheim

Les også kommentar fra Under DuskenUnder Dusken, 9. desember 2009Last ned i pdf her. tekst: Hanne Brønmo | foto: Christian Selen

Selskapet Fugro har blitt invitert til å ha stand på campus under Næringslivsdagene på NTNU 9.-11. februar. Selskapets virksomhet er etisk omstridt, blant annet har de tatt del i seismiske oljeundersøkelser utenfor kysten av Vest-Sahara, på oppdrag av marokkanske myndigheter som okkuperer landet.(image) Selskapet hadde også stand under arbeidslivsdagene ved Universitetet i Oslo (UiO) i høst, noe som vakte stor oppmerksomhet.4. februar i år valgte imidlertid ledelsen ved UiO å nekte Fugro tilgang på IAESTEs næringslivsdag etter press fra blant annet Saih. «Fugros virksomhet er omstridt og universitetsledelsen ønsker derfor ikke at de skal være representert på næringslivsdagene» het det på en lapp, signert universitetsledelsen, som hang på den tomme standen på Blindern.Håper på boikottNestleder Anita Hvam Michelsen i SAIH Trondheim forteller at organisasjonen er skuffet over at Fugro ble invitert til næringslivsdagene.– Etter furoren som oppstod i Oslo, overrasker det oss at NTNU synes det er legitimt å invitere et selskap som opptrer i strid med Folkeretten, FNs juridiske råd og føringer fra Utenriksdepartementet, sier hun.Hvam Michelsen oppfordrer NTNU til å følge UiOs eksempel fra tidligere denne måneden.– Vi håper universitetsledelsen ved NTNU også tar ansvar og nekter dem tilgang på arrangementet, sier hun.Saih mener at et eventuelt oljefunn utenfor kysten av Vest-Sahara vil være et økonomisk insentiv for at Marokko skal fortsette okkupasjonen og undertrykkingen av saharawierne.– Ved å drive oljeleting i dette området bidrar de til å opprettholde okkupasjonen i landet, mener Hvam Michelsen.– NTNUs ansvarStudentorganisasjonen IAESTE står som arrangør av Næringslivsdagene. Leder Synnøve Flesland for IAESTEs næringslivsdager forteller at de foretok en vurdering av hvorvidt selskapet skulle få komme på Næringslivsdagene etter at de fikk kjennskap til selskapets virksomhet.– Vi bestemte oss for å legge føringene til etikkrådet til Statens pensjonsfond utland til grunn for avgjørelsen. Så lenge de har valgt ikke å utelukke selskapet fra fondets investeringsunivers, mener vi det er legitimt å invitere dem til Næringslivsdagene, sier hun.Flesland mener det er opp til NTNU å bestemme retningslinjer med tanke på kontroll av aktuelle bedrifters etiske profil.– Vi ser at det er en vanskelig problemstilling, men valgte i denne omgang å følge de samme retningslinjene som etikkrådet til pensjonsfondet, sier hun.Hvam Michelsen i Saih mener selskapet burde stått på etikkrådets liste.– Bedrifter som bidrar til å undertrykke en hel befolkning og et land burde helt klart hatt navnet sitt på den listen.– Rett til å være samfunnskritiskLeder Amund Aarvelta ved Studenttinget NTNU har ikke kjennskap til saken og ønsker ikke å kommentere den spesielt. Men han mener universitetene har et ansvar og plikt i forhold til å stille spørsmål rundt etisk problematiske samfunnsområder.– Det er en diskusjon som er relevant å ta for NTNU, og det er universitetets rett og plikt til å ta etiske standpunkt, sier han.Det har ikke lyktes Under Dusken å få en kommentar fra Fugro. Rektor Torbjørn Digernes ved NTNU ønsket ikke å kommentere saken.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon