Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Uklokt vaktbikkjekutt

Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 13. mai 2014:

Om regjeringen vil føre en samstemt utviklingspolitikk bør de ikke begrense sivilsamfunnets kritiske røst.

Av Ingrid Aas Borge, leder i Changemaker og Jørn Wichne Pedersen, leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

«Det offentlige skal sørge for gode økonomiske rammevilkår, uten å gripe inn i de frivillige organisasjonenes arbeid» slo kulturminister Thorhild Widvey fast på mandag. Dessverre ser det ut til at dette ikke gjelder for de norske, frivillige organisasjonene som arbeider med internasjonale utviklingsspørsmål.

Statsråd Vidar Helgesen er nemlig på kollisjonskurs med Widvey. Under onsdagens spørretime i Stortinget varslet han at regjeringen vurderer store kutt i informasjonsstøtten. Dette til tross for at ordningen over flere tiår har vært en viktig katalysator for å skape debatt og folkelig engasjement rundt globale utviklingsspørsmål. Bakgrunnen var ifølge Helgesen at det er naturlig å vurdere «om en alternativ anvendelse av midler kan gi større bistandseffekt». En mildt sagt overraskende argumentasjon. Formålet til støtteordningen har aldri vært at den skal ha «bistandseffekt»; den skal bidra til utvikling, noe som er mye mer enn bare bistand.

De siste årene har informasjonsstøtten bidratt til å sette temaer som internasjonal handel, skatt og kapitalflukt, gjeldsspørsmål og bærekraftige investeringer på dagsorden. Bare det siste året har det resultert i at Norge har gjennomført en gjeldsrevisjon av lån gitt til fattige land og innført land-for-landrapportering for norske selskaper i utlandet. Disse er viktige tiltak som reduserer pengestrømmen ut av utviklingsland, og illustrerer at bistand kun er en liten del av løsningen for verdens fattige.

Regjeringen fremhever i Sundvolden-erklæringen at de vil føre «en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning.» Dessverre er sjansen for å innfri lovnaden marginal dersom sivilsamfunnets handlingsrom begrenses. Som statssekretær i Utenriksdepartementet, Morten Høglund understreket i februar; «det frøet, som gjør at det blir politikk, det kommer jo nettopp fra det sivile samfunnet.»

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon