Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Uklokt vaktbikkjekutt

Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 13. mai 2014:

Om regjeringen vil føre en samstemt utviklingspolitikk bør de ikke begrense sivilsamfunnets kritiske røst.

Av Ingrid Aas Borge, leder i Changemaker og Jørn Wichne Pedersen, leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

«Det offentlige skal sørge for gode økonomiske rammevilkår, uten å gripe inn i de frivillige organisasjonenes arbeid» slo kulturminister Thorhild Widvey fast på mandag. Dessverre ser det ut til at dette ikke gjelder for de norske, frivillige organisasjonene som arbeider med internasjonale utviklingsspørsmål.

Statsråd Vidar Helgesen er nemlig på kollisjonskurs med Widvey. Under onsdagens spørretime i Stortinget varslet han at regjeringen vurderer store kutt i informasjonsstøtten. Dette til tross for at ordningen over flere tiår har vært en viktig katalysator for å skape debatt og folkelig engasjement rundt globale utviklingsspørsmål. Bakgrunnen var ifølge Helgesen at det er naturlig å vurdere «om en alternativ anvendelse av midler kan gi større bistandseffekt». En mildt sagt overraskende argumentasjon. Formålet til støtteordningen har aldri vært at den skal ha «bistandseffekt»; den skal bidra til utvikling, noe som er mye mer enn bare bistand.

De siste årene har informasjonsstøtten bidratt til å sette temaer som internasjonal handel, skatt og kapitalflukt, gjeldsspørsmål og bærekraftige investeringer på dagsorden. Bare det siste året har det resultert i at Norge har gjennomført en gjeldsrevisjon av lån gitt til fattige land og innført land-for-landrapportering for norske selskaper i utlandet. Disse er viktige tiltak som reduserer pengestrømmen ut av utviklingsland, og illustrerer at bistand kun er en liten del av løsningen for verdens fattige.

Regjeringen fremhever i Sundvolden-erklæringen at de vil føre «en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning.» Dessverre er sjansen for å innfri lovnaden marginal dersom sivilsamfunnets handlingsrom begrenses. Som statssekretær i Utenriksdepartementet, Morten Høglund understreket i februar; «det frøet, som gjør at det blir politikk, det kommer jo nettopp fra det sivile samfunnet.»

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon