Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Tre urfolksledere drept i Colombia

Den 5. november meldte urfolksrådet CRIC – Consejo Regional Indígena del Cauca, en av SAIHs samarbeidspartnere, om at Manuel Antonio Tumiña Gembuel og Daniel Coicue Julicue hadde blitt skutt og drept. De to lokale vaktmennene fra urfolkslandsbyene San Fransisco og Turbio holdt på med å fjerne en stor propagandabanner som hyllet den avdøde FARC-generalen Cano, da de ble skutt.

Lokale medlemmer av FARC har tatt på seg ansvaret for de to første drapene, men ledelsen understreker at hendelsen var uheldig og at konflikten burde vært løst med dialog.

I dagene etter drapene sirkulerte et trusselbrev der flere urfolksorganisasjoner nevnes som «militære mål» fordi de samarbeider med myndighetene. FARC står som avsender av brevet, men de avviser at det er tilfellet. «Det er et falskt kommuniké», skriver talsperson for FARC i en offentlig uttalelse.

Den 7. november ble José Libardo Pacho Pete også funnet drept. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for det tredje drapet.

Voktere av territoriet

De tre drepte var urfolksvoktere som patruljerte «reservatet» Toribio som Nasafolket har formell råderett over.

«Urfolks egne voktere er årtusengamle beskytterne av territoriet og et bevis på ønske om fred fra urfolksbevegelsen. Å gå til angrep på urfolksvokterne er det samme som å ta livet av den fredelige motstanden til folkene her», skriver CRIC på sine nettsider. De utrykker sin avsky mot drapene og sterk bekymring rundt menneskerettighetssituasjonen i regionen.

CRIC er en organisasjon som består av urfolksledere fra hele Cauca, og er også knyttet til ONIC som er den største urfolksorganisasjonen på nasjonalt nivå i Colombia. De jobber for å styrke urfolks rettigheter gjennom deltagelse i egne folkevalgte institusjoner. Sentralt i deres kamp står retten til selvbestemmelse over egne naturressurser og landområder. Det innebærer også kampen mot militarisering og krigshandlinger på deres områder.

Urfolksledere i sorg

SAIH samarbeider med CRIC om et utdanningsprosjekt rettet mot urfolksungdom i Cauca. Tre ansatte fra sekretariatet i Oslo var på besøk i Popayán da drapene skjedde.

- Vi møtte urfolksledere som var i sorg over det som hadde skjedd, men samtidig fast bestemt på å fortsette kampen for selvbestemmelse og råderett over naturressursene, sier daglig leder i SAIH, Håvard Hovdhaugen.

- Vårt arbeid med å støtte opp om utdanning av urfolksungdom blir ikke mindre viktig etter dette, snarere tvert imot, sier han.

50 år med konflikt

Borgerkrigen i Colombia har vart i over 50 år, og har tatt livet av titusener og drevet millioner på flukt.

Det er i dag knyttet sterkt optimisme til at forhandlingene mellom colombianske myndigheter og FARC skal ende opp med en fredsavtale. Samtidig fortsetter det høye konfliktnivået på bakkenivå, noe som i stor grad rammer sivilbefolkningen.

Urfolk er særlig rammet, da store deler av dere deres territorier er lokalisert i områder med høyt væpnet konfliktnivå og narkotrafikk. Slik havner de i kryssilden mellom FARC, den colombianske hæren og paramilitære grupper.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon