Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Talet mord ned 30 prosent 15 år i Sør-Afrika

(image) Foto: Inger Heldal

Talet på mord har i perioden 1994 til 2009 gått ned med 30 prosent, frå 26 000 til 18 000 årlege drap. SAIH har i perioden 2005-2009, saman med seks partnarar i Sør-Afrika, gjennomført eit bistandsprogram som har som mål å redusera vald og kriminalitet mellom ungdom i Sør-Afrika. Programmet var finansiert av Operasjon Dagsverk 2004.

Eit uavhengig evalueringsteam sluttevaluerte programmet hausten 2009 . Evalueringsteamet meiner at prosjekta har spela ein svært konstruktiv rolle i lokalsamfunna, men styrken i argumentet vil auka om resultata i større grad også hadde vore underbygd med statistisk informasjon. Evalueringa er kritisk til at programmet vert avslutta no og meiner at sørafrikanske styresmakter i større grad må støtte denne typen tiltak. Mangel på finansiering er den store bøygen for dei seks SAIH/OD-partnarane. Verkemidla som har blitt brukt i programmet, som fokuserer på målretta medvitgjering og tilbod om utdanning, får sterk støtte frå evalueringsteamet.

Vald og kriminalitet i Sør-AfrikaTrass i nedgangen i mord, opplever sørafrikanarar at kriminaliteten i landet er veksande. Det er berre talet på mord som har gått ned, medan annan kriminalitet som vald og vinningsbrotsverk er like omfattande eller litt aukande.

Diverre er tilboda frå kriminelle gjengar til ungdom ofte mykje meir attraktive enn frykta politiet skaper er avskrekkande. Talet på mord er på veg nedover, men det er framleis langt att til eit Sør-Afrika med vesentleg mindre vald og kriminalitet.

SAIH sitt program har gitt ungdom tilbod om aktivisering og utdanning. Skuleungdom har fått danse- og teateropplæring, starta prosjekt i eige lokalsamfunn og tatt utdanning innan utøvande kunst.

Det er eit heller lite program, men entusiasmen hos ungdommane lovar godt. Evalueringsteamet tilrår at initiativet vert ført vidare, fordi det er nett denne typen tiltak som kan redusera og til sist stoppa valden i Sør-Afrika.

SAIH sitt prosjektengasjement vert avslutta med OD-2004 programmet. Berre ein av partnarorganisasjonane har fått anna finansiering til å vidareføre aktivitetane sine.

Sammendrag sluttevaluering

OD 04- Hele sluttevalueringen

Kilder: http://www.sairr.org.za/press-office/press-releases/survey-17-press-release-01-12-2009.pdf

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon