Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Students At Risk videreføres

Over hele verden opplever studenter å bli straffet og forfulgt som følge av sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter.

Students at Risk har siden 2015 vært en midlertidig ordning i Norge som gjør at studenter, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke har mulighet til å fortsette studiene i sine hjemland, kan fullføre høyere utdanning i Norge. Prøveordningen på to år ble utvidet med et tredje opptak av studenter høsten 2017. Nå er det endelig klart for et nytt opptak høsten 2018.

- Vi er veldig glade for å annonsere at Utenriksdepartementet har bevilget midler til å videreføre ordningen med nytt opptak 2018. Aller helst skulle vi selvsagt sett at ordningen var sikret for flere år. Dette ville gitt større forutsigbarhet. Vi jobber nå for en garanti på tre nye år slik at fokuset heller kan ligge på å forbedre ordningen ytterligere, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Sammen med NSO tok SAIH initiativ til prosjektet og jobbet flere år for at det skulle bli en realitet. Ordningen administreres i dag av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Les også: Er det virkelig så farlig å være student?

Bred støtte til ordningen

Students At Risk gjelder for studenter i land som er mottakere av offisiell utviklingsbistand, og som over tid aktivt og uten hensyn til egen sikkerhet har involvert seg i arbeid for å fremme menneskerettigheter og demokratiutvikling. Det stilles også akademiske og språklige krav for opptak i ordningen.

- Siden starten har dessverre enda flere som kjemper for studentenes rettigheter blir møtt med utvisning, trusler, fengsling og vold. Situasjonen er mange steder kritisk for studentrettigheter. Dette alene illustrerer behovet for å videreføre ordningen, sier Mats Beldo i NSO.

Våren 2017 gjennomførte SAIH og NSO en egen kampanje for å øke fokus på ordningen, og startet en egen supporterklubb for verdens modigste studenter. Dette ble støttet bredt av høyere utdanningssektoren i Norge, politiske ungdomspartier og en rekke nasjonale interesseorganisasjoner for studenter og akademikere.

En midtveisevaluering utført av SIU våren 2017, viste også at å beskytte og støtte truede studentaktivister gjennom Students At Risk-ordningen fungerer bra. Studentene får både en relevant akademisk grad, et internasjonalt nettverk og et «pusterom» fra en krevende aktivisthverdag med fare for egen sikkerhet.

SAIH, NSO og 12 rektorer ved norske høgskoler og universiteter gikk da samlet ut og anbefalte en fortsettelse av ordningen.

- Vi vet at denne ordningen er av stor betydning og er glade for at så mange har eierskap til den. Ordningen sender et viktig signal til autoritære regimer om at vi støtter studenter i deres kamp for demokrati og menneskerettigheter, avslutter Øgård.

Les også: Mener Norge bør ta imot flere forfulgte studenter

du kan bidra

Vil du bidra til arbeidet for å sikre videreføringen av Students At Risk, slik at Norge kan ta imot flere forfulgte studenter? SMS <utdanning> til 2380 for å støtte SAIHs arbeid med 40 kr/mnd. Tusen takk for at du engasjerer deg!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon