Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Students At Risk videreføres

Over hele verden opplever studenter å bli straffet og forfulgt som følge av sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter.

Students at Risk har siden 2015 vært en midlertidig ordning i Norge som gjør at studenter, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke har mulighet til å fortsette studiene i sine hjemland, kan fullføre høyere utdanning i Norge. Prøveordningen på to år ble utvidet med et tredje opptak av studenter høsten 2017. Nå er det endelig klart for et nytt opptak høsten 2018.

- Vi er veldig glade for å annonsere at Utenriksdepartementet har bevilget midler til å videreføre ordningen med nytt opptak 2018. Aller helst skulle vi selvsagt sett at ordningen var sikret for flere år. Dette ville gitt større forutsigbarhet. Vi jobber nå for en garanti på tre nye år slik at fokuset heller kan ligge på å forbedre ordningen ytterligere, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Sammen med NSO tok SAIH initiativ til prosjektet og jobbet flere år for at det skulle bli en realitet. Ordningen administreres i dag av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Les også: Er det virkelig så farlig å være student?

Bred støtte til ordningen

Students At Risk gjelder for studenter i land som er mottakere av offisiell utviklingsbistand, og som over tid aktivt og uten hensyn til egen sikkerhet har involvert seg i arbeid for å fremme menneskerettigheter og demokratiutvikling. Det stilles også akademiske og språklige krav for opptak i ordningen.

- Siden starten har dessverre enda flere som kjemper for studentenes rettigheter blir møtt med utvisning, trusler, fengsling og vold. Situasjonen er mange steder kritisk for studentrettigheter. Dette alene illustrerer behovet for å videreføre ordningen, sier Mats Beldo i NSO.

Våren 2017 gjennomførte SAIH og NSO en egen kampanje for å øke fokus på ordningen, og startet en egen supporterklubb for verdens modigste studenter. Dette ble støttet bredt av høyere utdanningssektoren i Norge, politiske ungdomspartier og en rekke nasjonale interesseorganisasjoner for studenter og akademikere.

En midtveisevaluering utført av SIU våren 2017, viste også at å beskytte og støtte truede studentaktivister gjennom Students At Risk-ordningen fungerer bra. Studentene får både en relevant akademisk grad, et internasjonalt nettverk og et «pusterom» fra en krevende aktivisthverdag med fare for egen sikkerhet.

SAIH, NSO og 12 rektorer ved norske høgskoler og universiteter gikk da samlet ut og anbefalte en fortsettelse av ordningen.

- Vi vet at denne ordningen er av stor betydning og er glade for at så mange har eierskap til den. Ordningen sender et viktig signal til autoritære regimer om at vi støtter studenter i deres kamp for demokrati og menneskerettigheter, avslutter Øgård.

Les også: Mener Norge bør ta imot flere forfulgte studenter

du kan bidra

Vil du bidra til arbeidet for å sikre videreføringen av Students At Risk, slik at Norge kan ta imot flere forfulgte studenter? SMS <utdanning> til 2380 for å støtte SAIHs arbeid med 40 kr/mnd. Tusen takk for at du engasjerer deg!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon