Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Students at Risk sikret til 2021

Her kan du lese flertallets merknad: https://www.stortinget.no/no/S...

Students at Risk gir studentaktivister som er blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement for menneskerettigheter og demokratiutvikling mulighet til å fullføre studiene sine i Norge. Hovedmålsettingen med ordningen er å styrke endringsaktører innen menneskerettighetsfeltet.

– ­­­Dette er en viktig anerkjennelse av ordningen, og en stor seier for forfulgte studentaktivister over hele verden, sier en strålende fornøyd SAIH-leder Beathe Øgård.

Ordningen ble etablert på initiativ fra SAIH og NSO, og hittil har det vært fire opptak av studenter som nå studerer ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

­Gir studenter en midlertidig trygg havn– Studenter har ofte en sentral rolle i å kjempe frem demokratiske endringer, og av samme grunn er de ofte sårbare og utsatt i mindre demokratiske stater. Denne ordningen er en god måte for Norge å vise politisk aktive studenter at de ikke skal la seg true til taushet gjennom å gi de mulighet til å fullføre utdanningen sin og gi dem en midlertidig trygg havn, sier Øgård.

De siste årene har det vært en økning i antall angrep på høyere utdanning globalt. Mellom 2013 og 2017 har studenter og akademikere blitt angrepet i 52 land. Dette viser Global Coalition to Protect Education (GCPEA)s siste «Education Under Attack»-rapport. I tillegg har Scholars at Risk det siste året dokumentert 294 angrep i 47 land mot forskere, studenter, ansatte og utdanningsinstitusjoner.

Les Free to think 2018 HER.

Disse tallene bygger opp under det store behovet som fortsatt finnes for Students at Risk-ordningen. Samtidig vet vi at mange angrep går under radaren og ikke blir dokumentert.

Gir mer forutsigbarhetVåren 2017 kom en midtveisevaluering av ordningen som konkluderte med at ordningen fungerte godt og gir studentaktivistene et økt handlingsrom til å spre informasjon om situasjonen i hjemlandet samt å knytte kontakt med sivilsamfunn i Norge. På bakgrunn av dette har videreføringen av Students at Risk bred støtte og forankring fra høyere utdanningssektoren i Norge.

– Det er en økning av antall angrep på utdanning globalt, og vi ser at behovet for Students at Risk-ordningen er stort, blant annet gjennom den pågående situasjonen i Nicaragua hvor studenter blir forfulgt. Det er gledelig at utenrikskomiteens flertall tar dette på alvor, og gir ordningen mer forutsigbare rammer, avslutter Øgård.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon