Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Studentkamp en ressurs eller trussel?

Studentgrupper i ulike land kjemper på mange områder og på mange nivå. De kjemper for likeverd og rettferd i hvem som skal få lov å studere, mot rasisme og diskriminering, for åpne universiteter, for lavere studieavgifter, for bedre velferdstilbud, mot tungvint byråkrati, for bedre studiekvalitet og større innvirkning på egen studiehverdag, for retten til et godt nok utdanningstilbud som inkluderer alle grupper i samfunnet - uansett sosiale, kulturelle og geografiske ulikheter, uansett rase, alder, kjønn, seksuell legning, handikap og politiske preferanser, og mot vold fra myndigheter/militante grupper i land som ser på organiserte studenter som en trussel mot egen makt.En trussel?Over store deler av verden møter studenter motstand i kampen for bedre forhold, og de blir ofte sett på som en trussel. I Zimbabwe må studentene hver dag forholde seg til risikoen for å bli utvist fra universitetet hvis de ytrer seg for kritisk mot president Robert Mugabe og hans styresett. Når studenter organiserer seg i Colombia, utsetter seg for vold, trusler, kidnapping, utstenging fra universitetene, landsforvisning og drap. Eller ressurs?Men samtidig viser historien og nåtiden flere eksempler på hvordan studentkamp har vært en ressurs for landet. I Øst-Timor var studentene blant de fremste til å organisere protester mot indonesiske myndigheter og sette undertrykkingen av sitt folk på den internasjonale dagsordenen. I dag er Øst-Timor en selvstendig nasjon. I Vest-Sahara er ungdoms- og studentgruppa en aktiv aktør i kampen for et fritt Vest-Sahara. Flere tusen studenter rømte ut i jungelen og tok til våpen etter at store studentledede demonstrasjoner med krav om demokrati ble slått hardt ned på av militærjuntaen i Burma i 1988. Verdens eneste studentgerilja har siden den gang arbeidet for demokrati i hjemlandet. Også her i Norge er studentene i høy grad med på å sette saker på dagsordenen, om enn i en ganske annen kontekst.Hva vil det si å være i kamp? Å være student er i mange land et privilegium. Hvorfor skal vi støtte privilegerte studenters kamp for deres rettigheter? Institusjoner for høyere utdanning har en viktig normdannende funksjon i samfunnet, både gjennom formidling av ideer og forskning og gjennom utdanning av fremtidens ledere. Som endringsaktører spiller studenter en viktig rolle i utviklingen av demokrati og respekten for menneskerettigheter i mange samfunn. Derfor mener SAIH at det er viktig å støtte studenters rett til å kjempe for det de mener er viktig. 

Les mer under kampanjen 2003-2004Studenter og akademikere er endringsaktører i sine samfunn. Her møter du noen av dem.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon