Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Studenter streiker i Sør-Afrika og Zambia

(image) Foto: Kjersti Augland Witwatersrand og Johannesburg Universitet i Johannesburg foreslo å høyne avgiftene med opptil 18 % på enkelte fag. På Copperbelt universitetet i Zambia streiket studentene i solidaritet med det streikende undervisningspersonellets krav om bedre lønn og for at undervisningen skulle gjenopptas. Dette førte til at hele universitetet ble stengt i flere måneder mens forhandlinger pågikk.

Et turbulent årI juni i år gikk undervisningspersonellet ved Copperbelt universitetet ut i streik for bedre lønninger og arbeidsvilkår. Etter noen uker uten undervisning fant studentene ut at de måtte gjøre noe med situasjonen og kreve sin rett til undervisning. Ifølge Kapumpe Shikaputo, student på Copperbelt og aktiv i anti-AIDS arbeidet på universitetet, gikk en mindre gruppe av studentene ut i demonstrasjon på universitetsområdet etter et allmøte i regi av studentunionen. I følge universitetslovgivningen kan demonstrasjoner kun vare i 3 dager, men før tre dager var gått grep politiet inn og det ble konfrontasjoner mellom studenter og politi. Politiet brukte tåregass mot demonstrantene, hele universitetet ble stengt, og minst to av studentene ble suspendert på grunn av planlegging og deltagelse i streiken. Forhandlingene mellom undervisningspersonellet, administrasjonen og undervisningsministeriet ble først løst i oktober, da hadde studentene vært uten undervisning, og lærerne uten lønninger, i mer enn 3 måneder.

Tvunget til stillhetDet er ikke første gangen Copperbelt universitetet har blitt stengt og studentene står uten undervisning. Den siste demonstrasjonen førte til at universitetet påla alle studentene å skrive under på at de ikke skulle delta i demonstrasjoner på universitetet. Universitetet ser også svært negativt på studentunionen og det er nå få studenter som tør å engasjere seg i studentunions arbeid.

Streikene fortsetter i Sør-AfrikaI oktober har det vært nye studentstreiker på Witvatersrand og Johannesburg universitet i Johannesburg, og i noen tilfeller har studenter ødelagt infrastruktur. Universitetene er raske med å sette inn politi som bruker både tåregass og gummikuler for å stanse studentene.

Økte studieavgifter kan skape skillerDe siste streikene i Johannesburg var rettet mot universitetenes forslag om å høyne studieavgiften med mellom 9 og 18%. Lærerutdanningen på Witvatersrand var den med høyest økning på hele 18%. Etter forhandlinger mellom studentorganisasjoner og administrasjonen blei økningen av studentavgifter redusert til 8-9% på de ulike fagene. Presidenten i Witvatersrand Student Representative Council, Themba Masondo, sa til Mail&Guardian at han var fornøyd med resultatet. Sør-Afrika har en nasjonal ordning for lån til studenter som trenger økonomisk støtte, kalt NSFAS. Dette gjør at fattige studenter kan få støtte til å studere men ordningen er likevel ikke tilstrekkelig i forhold til avgiftene på de ulike universitetene. En tidligere leder for NSFAS, Allan Taylor, forteller til Mail&Guardian at det trengs nytenkning både fra departementet og universitetets side for å unngå at fattige studenter kun får adgang til institusjoner hvor avgiftene er lavere. Et spesialteam er satt ned for å se på muligheten for en offentlig regulering og et tak på studieavgifter. En rapport er forventet tidlige neste år, men det er svært usikkert om utdanningssektoren vil akseptere et offentlig tak på studentavgiftene.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon