Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Studentenes fredspris ett år etter

15. mars 2004 brukte sikkerhetsvaktene ved the University of Zimbabwe tåregass mot de cirka 1000 studentene som var samlet til en fredelig demonstrasjon utenfor universitetet da studentene nektet å spre seg. Fem studenter ble arrestert og holdt innelåst i flere timer før de ble ført til nærmeste politistasjon. Den nåværende presidenten for ZINASU (Zimbabwe National Student Union) var blant de arresterte.

ZINASU (Zimbabwe National Student Union) mottok Studentenes Fredspris 2003 for sin modige kamp for studentenes rettigheter og et mer demokratisk Zimbabwe. Fredsprisen ga ZINASU internasjonal oppmerksomhet og legitimitet til å fortsette kampen i sitt eget land, men utfordringene studentene i Zimbabwe står overfor er dessverre større enn noen gang.

I Zimbabwe har semesteravgiften økt med 500 prosent på ett år. I tillegg har kostnadene for kost og losji økt med 100 prosent. I et land hvor mer enn 80 prosent av arbeidsstokken er arbeidsledig er oddsene for å skaffe seg en ekstrajobb for å plusse på studielånet dårlige. Løsningen for mange, spesielt kvinnelige studenter, har vært å yte seksuelle tjenester i bytte for husvære, mat og penger.

Studentorganisasjonene ved universiteter og høgskoler er under sterkt press fra myndighetene; studentaktivister blir kontinuerlig utsatt for vold og trusler og det skjer stadig brudd på studentenes akademiske rettigheter. I 2003 alene ble 18 studentaktivister enten utvist, utsatt for overgrep eller torturert av politiet i forbindelse med demonstrasjoner ved universitetene. Den nåværende generalsekretæren i ZINASU, Emmanuel Samundombe, ble for eksempel utvist for et år for å holde et møte for studenter ved Great Zimbabwe University og nesten uten unntak har flertallet av medlemmene i ZINASU ved flere anledninger blitt utvist fra sine studieplasser.

Regjeringens nasjonale opplæringsprogram for ungdom skal i følge regjeringen: «shape youths in a truly Zimbabwean manner». I realiteten er «the National Youth Service Training Programme» et paramilitært opplæringsprogram for Zimbabwisk ungdom som tar sikte på å gi ungdommer antidemokratiske, rasistiske og fremmedfiendtlige holdninger. Regjeringen bruker denne ungdomsmilitsen til å opprettholde sin egen makt.

Ungdommen selv opplever også å bli offer for grov vold under opplæringsprosessen. Den mest vanlige form for overgrep er voldtekt, også massevoldtekt av unge jenter. Voldtektene blir gjennomført av guttene som er under opplæring sammen med dem, og av instruktørene.

Denne ordningen har aldri blitt vedtatt i nasjonalforsamlingen, men regjeringen har nå innført krav om at ungdom som ønsker å bli akseptert ved universiteter og høgskoler, eller som ønsker seg en jobb i den offentlige sektor, inkludert lærere og sykepleiere, alle skal ha gjennomført «the National Service Training».

Situasjonen i Zimbabwe er kritisk. Vanskelige forhold har ført til at mange utenlandske donorer har trukket seg ut. Internasjonal bistand til landet er redusert de siste årene og finansielle overføringer er på et minimum. Norge har fulgt den internasjonale trenden og bestemt at Zimbabwe ikke lenger er et hovedsamarbeidsland. Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) mener derfor at det er viktigere enn noen gang å støtte opp under sivilt samfunn.

Studentaktivister i dagens Zimbabwe lever i kontinuerlig redsel for å bli arrestert og torturert, men det viser seg samtidig at deres innsats blir lagt merke til og verdsatt. Mange tidligere ZINASU–medlemmer er i dag ansatt i organisasjoner i det sivile samfunn som kjemper for et mer demokratisk Zimbabwe. Studentpolitikken har gitt dem mulighet til å fortsette kampen mot urettferdighet og slagordet «Struggle Remains our Birthright» tar de med seg i sin kamp for et fritt og demokratisk Zimbabwe.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon