Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Student, men kun livstid

(image) 18 studenter er blitt drept i Colombia siden2006. 27 år gamle Diego Marin kunne blittnummer 19. I dag er det to år og to dager sidenlivet hans ble forandret for alltid. Da mottokjusstudenten og studentlederen drapstrusselensom gjorde at han måtte rømme landet. I dagbor han i Norge, hvor han har fått politisk asyl.

Som Dagsavisen skrev mandag foregår detsystematiske angrep på utdanningsinstutisjonerog studenter og akademikere i minst 31land. En UNESCO-rapport viser at det ikkebare er i typiske konfliktsoner at studenter oglærere er legitime mål. Også i postkrigssonerog land der myndighetene kjemper mot mereller mindre kjente, interne fiender, også kaltterrorister, er vold mot utdanningssektoren etstort problem. I Colombia har 99 lærere blittdrept siden 2006. I samme tidsrom har 435lærere mottatt drapstrusler, 312 av dem rettetmot ansatte ved samme universitet.

Tilfellet Diego Marin er spesielt. Den da 24 årgamle studenten var i 2007 i en TV-overførtdebatt med landets president Alvaro Uribes.Senere fikk han beskjed om at hans navn varnevnt i regjeringskretser, ja, til og med av presidentenselv, som en person myndighetene helstville bli kvitt. Diego Marin ledet Colombiasnasjonale studentforening Asociación Colombianade Estudiantes Universitarios (ACEU) ogsatt også i styret ved universitetet i Bogota. Somen markant og tydelig talsperson for studentene,og leder for de mange studentstreikenesom sveipte over landet på den tiden, skaffetDiego seg mange fiender. Studentene demonstrertebåde mot de omfattende privatiseringsplanenefor universitetssektoren, men også motregjeringens stadig hardere linje overforpersoner og grupper som kunne mistenkes åvære terrorister.

Vi ble et viktig mål for regjeringen, og det blegjennomført nøye planlagte svertekampanjermot oss i mediene. Vi ble framstilt som terrorister,fordi vi var kritiske til myndighetenesantiterrorstrategi, sier Diego Marin til Dagsavisen.I dag jobber han sammen med Studentenesog akademikernes internasjonale hjelpefond(Saih) for å hjelpe sine studentkolleger ihjemlandet. Norge har i flere år diskutert enfrihandelsavtale med colombiske myndigheter,en sak som har vært politisk vanskelig for regjeringen.Diego Marin mener det er moralskforkastelig av Norge å inngå en slik avtale, utenå nevne de stadige bruddene på menneskerettenesom forekommer i Colombia. Studenter iColombia er studenter, men bare på livstid.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon