Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Stopp frihandelsavtalen med Colombia!

Skriv under oppropet her

Her kan du se bilder fra demonstrasjonen: (Teksten fortsetter under bildet).

Nettverket kom også med felles uttalelse for en uavhengig konsekvensutredning og offentlig høring om avtalen. Som kan lese her:

Den 24. november 2008 signerte Norge og EFTA en frihandelsavtale med Colombia. Avtalen skulle opprinnelig opp til behandling Stortinget i juni 2009. Det gleder oss at Regjeringen har utsatt behandlingen og vi vil oppfordre Regjeringen til å benytte utsettelsen til å iverksette konsekvensutredning og offentlig høring.

Avtalen, som er svært omfattende og går utover hva som har blitt akseptert i WTO, ble ferdigforhandlet og signert uten noen form for demokratisk prosess eller innsyn. Vi er bekymret for at avtaler som denne, ikke minst med et såpass kontroversielt regime som det colombianske, blir utviklet med slikt hemmelighold, og at det legges fram for behandling av Stortinget uten forutgående konsekvensutredning eller offentlig høring.

Colombia er et land preget av enorme sosiale forskjeller, langvarig væpnet konflikt og grove og systematiske menneskerettighetsovergrep. Norsk næringssamarbeid i land hvor sivilbefolkningen, spesielt fagbevegelsen, undertrykkes kan være med å bedre situasjonen, men vi ser ikke dette som mulig i dagens Colombia. Vi mener at Norges kontakt med Colombia i form av forhandlinger om frihandelsavtalen, ikke har bedret situasjonen i Colombia. Under forhandlingene i 2008 ble 41 tillitsvalgte fra fagbevegelsen drept i Colombia. Over 2.670 medlemmer av fagbevegelsen i Colombia er blitt drept siden 1. januar 1986. Langt flere er utsatt for vold eller trusler. I de fleste tilfeller er dette tillitsvalgte som prøver å utøve sitt verv, forhandle en kollektivavtale eller protesterer mot brudd på faglige rettigheter. Også studentene i Colombia lider under myndighetenes politikk som stempler alle kritiske røster som potensielle terrorister. Studentorganisasjonen ACEU har identifisert 592 tilfeller av overgrep mot studenter i perioden 2002 til 2006, deriblant 14 drap, 10 tilfeller av tortur, 11 kidnappinger og over 200 arrestasjoner. Marginaliserte grupper som urfolk og afrocolombianere blir fordrevet. 450 000 personer fra urbefolkningen lever uten tilgang til dyrkbar jord, mange som følge av fordrivelse og aggressive landoppkjøp. Ifølge urfolksorganisasjonen ONIC er minst 1270 mennesker med urfolksbakgrunn drept under Alvaro Uribes regime.

Handel kan bidra til utvikling og velstand, men det er begrunnet frykt for at denne avtalen hindrer Colombia i å bryte ut av fattigdoms- og råvarefella det innebærer å spesialisere seg på å være eksportør av råvarer. Vi frykter at avtalen vil føre til etablering av flere areal- og vannkrevende plantasjer, gruver og vannkraftanlegg. Slike etableringer bidrar til at småbønder og urfolk blir drevet på flukt fra hjemmene sine, arbeidsforholdene i disse sektorene er svært dårlige og miljøkonsekvensene ofte store. Fagbevegelsen, urfolksbevegelsen og studentbevegelsen i Colombia er derfor bekymret for at avtalen vil føre til økt fattigdom, ytterligere press på retten til grunnleggende offentlige tjenester, flere internt fordrevne og enda større sosiale forskjeller i det colombianske samfunnet.

Vi krever

At det gjennomføres en uavhengig analyse av konsekvenser som handelsavtalen vil få for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Prosessen må innebære deltakelse av sivilt samfunn og fagorganisasjoner fra Norge og Colombia At avtalen og konsekvensutredningen sendes på høring i Norge og oversettes til spansk med tanke på å få respons fra colombianske organisasjoner At avtalen ikke inngås så lenge bredden av de colombianske sivilsamfunnsorganisasjoner er imot slike avtaler At det etableres demokratiske prosesser som involverer folkevalgte organer og sivilt samfunn i forkant, under og etter slike avtaler forhandles, med tilstrekkelige konsekvensutredninger og offentlige høringer.

Norsk Folkehjelp, For Velferdsstaten, Latin-Amerikagruppene i Norge, Kirkens Nødhjelp, SAIH, Changemaker, Spire, AUF, SU, Senterungdommen, Industri Energi, Norsk Tjenestemannslag, Forum for Utvikling og Miljø, Handelskampanjen, Attac og Utviklingsfondet

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon