Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

En forkortet versjon av denne saken var publisert i Dagbladet, 11. mars.

I Ungarn er kjønnsstudier nedlagt av regjeringen og i Polen behandles et lovforslag om å fjerne seksualitetsundervisning i skolen. I Brasil «renses» skolene for «kjønnsideologi» og amerikanske evangelistiske bevegelser lobber mot skeives rettigheter og seksualitetsundervisning i afrikanske land. Vi er bekymret over disse angrepene mot akademisk frihet og skeives rettigheter.

ny rapport om "anti-gender" bevegelser: avdekker urovekkende funn

10.mars lanserte Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk Studentorganisasjon (NSO) rapporten «Un/knowing and un/doing sexuality and gender diversity: The global anti-gender movement against SOGIE rights and academic freedom» for å rette søkelyset mot disse angrepene. «Anti-gender»-bevegelsen ser skeives og kvinners rettigheter som en farlig kjønnsideologi som truer den tradisjonelle familien og nasjonale verdier. I rapporten ser forfatter Haley McEwen på fremveksten av bevegelsene i Polen, Ungarn, Brasil og Sør-Afrika. Rapporten avdekker hvordan konservative krefter globalt finner sammen på tvers av skillelinjer i arbeidet mot like rettigheter - og for å hindre forskning og undervisning om kjønn og seksualitet

fremskrittene trues

Muligheten til å være seg selv er ikke selvsagt for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Heldigvis har ordskifte, lovverk og holdninger til skeives rettigheter og likestilling gått syvmilssteg fremover globalt. Det har ikke skjedd av seg selv. Med kvinnebevegelsen og den skeive bevegelsen, har akademia bidratt til utviklingen. Gjennom forskning, debatt og aktivisme har normer blitt utfordret, rettigheter vunnet, rom åpnet for diskusjon og flere stemmer kommet til orde. De fremskrittene trues.

nå er det kjønnsforskning - hva blir det neste?

Høyere utdanningsinstitusjoner har et ansvar for å sikre et åpent og inkluderende akademia, og verne om den akademiske friheten til å jobbe med spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet. Vi forventer at de høyere utdanningsinstitusjonene i Norge arbeider mot diskriminering basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet og –uttrykk på egne institusjoner, og stiller de samme forventningene til samarbeidsinstitusjoner. Allerede ved Norges grenser er det farlig å være åpent homofil (Russland) og det å være kjønnsforsker oppleves ikke som trygt lengre (Sverige). Angrepene skjer i land Norge har tette diplomatiske bånd til, og vi kan ikke overse det.

Et angrep på den akademiske friheten til de som forsker på og studerer kjønn og seksualitet angriper alles akademiske frihet. Nå er kjønnsforskning under press - hvilket felt er det neste som truer familie, tradisjonelle verdier og nasjonen? Historie? Klima? Medisin? Vi må verne om den akademiske friheten, og stå opp mot tilbakeslaget. Norge er ikke immun mot anti-gender-bevegelsen, og vi kan ikke overse det som skjer i land vi har tette forhold til. SAIH og NSO forventer at utenriksminister Ine Eriksen Søreide er en tydelig forkjemper for akademisk frihet og LHBT+ rettigheter internasjonalt.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon