Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ny veileder skal beskytte høyere utdanning fra angrep

Angrep på høyere utdanning innebærer alt fra politi og militære som rykker inn på campus for å arrestere og voldelig bryter opp fredelige demonstranter, til terrorangrep og utdanningsinstitusjoner som mål eller oppholdssted i krig. Mellom januar 2011 og mai 2015 ble det registrert totalt 333 angrep i 65 land mot universiteter og høgskoler, og den siste rapporten fra Scholars At Risk dokumenterer overgrep mot høyere utdanning i 35 land bare det siste halvannet året.

Nylig lanserte GCPEA (Global Coalition to Protect Education from Attack) en ny veileder kalt «Guide to implementing the Principles of State Responsibility to Protect Higher Education from Attack». Veilederen kartlegger en rekke tiltak stater har gjort og kan gjøre for å beskytte høyere utdanning.

Veilederen er et resultat av en langsiktig satsing for å identifisere trusler mot høyere utdanning globalt, og hvilke tiltak som kan bedre situasjonen.

Hvem er GCPEA?

GCPEA er en unikt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og FN-organer som alle ønsker at det skal være trygt å gå på skole og universitet uansett hvor du bor. Hvert fjerde år utgir GCPEA rapporten «Education Under Attack»som dokumenterer og analyserer angrep på utdanning i hele verden. Denne rapporten danner grunnlag for målrettet internasjonal innsats for å beskytte utdanning mot angrep.

Hva gjør SAIH i GCPEA?

SAIH har de siste årene bidratt aktivt i GCPEA for å styrke internasjonale normer som beskytter utdanning. I 2014 og 2015 jobbet SAIH iherdig sammen med andre norske og internasjonale partnere i GCPEA, slik at Norge tok på seg hovedansvaret for å fremme nye retningslinjer for å beskytte utdanning i krig og konflikt. Dette resulterte i Safe Schools Declaration, som 57 land nå har signert, hvor de påtar seg ansvar for å unngå militær bruk av skoler og universiteter i konfliktsituasjoner.

Det siste året har SAIH deltatt i arbeidsgruppen på høyere utdanning som nå har lansert veilederen for stater til å beskytte høyere utdanning fra angrep.

Hva inneholder den nye veilederen?

Veilederen tar utgangspunkt i fire prinsipper utviklet av GCPEA for å beskytte høyere utdanning. Prinsippene er støttet av organisasjoner som representerer over 1500 universiteter i 72 land. Stater bør:

Avstå fra å angripe høyere utdanningBeskytte høyere utdanning mot nåværende og framtidig angrepHjelpe ofre for angrepAvskrekke fra fremtidige angrep, blant annet ved å etterforske angrep og holde gjerningspersoner ansvarlige

Forslagene til hvordan prinsippene kan implementeres innebærer alt fra å utvikle beredskapsplaner og styrke kommunikasjon mellom sikkerhetsvakter på campus og nasjonale sikkerhetsmyndigheter, til å gjennomgå nasjonale lover og sikre at rettighetene for ansatte og studenter i høyere utdanning er ivaretatt i lover som angår menneskerettigheter. Det anbefales også å unngå at høyere utdanningsinstitusjoner opptrer på en slik måte at de ikke blir oppfattet som en politisert aktør.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon