Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ny veileder skal beskytte høyere utdanning fra angrep

Angrep på høyere utdanning innebærer alt fra politi og militære som rykker inn på campus for å arrestere og voldelig bryter opp fredelige demonstranter, til terrorangrep og utdanningsinstitusjoner som mål eller oppholdssted i krig. Mellom januar 2011 og mai 2015 ble det registrert totalt 333 angrep i 65 land mot universiteter og høgskoler, og den siste rapporten fra Scholars At Risk dokumenterer overgrep mot høyere utdanning i 35 land bare det siste halvannet året.

Nylig lanserte GCPEA (Global Coalition to Protect Education from Attack) en ny veileder kalt «Guide to implementing the Principles of State Responsibility to Protect Higher Education from Attack». Veilederen kartlegger en rekke tiltak stater har gjort og kan gjøre for å beskytte høyere utdanning.

Veilederen er et resultat av en langsiktig satsing for å identifisere trusler mot høyere utdanning globalt, og hvilke tiltak som kan bedre situasjonen.

Hvem er GCPEA?

GCPEA er en unikt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og FN-organer som alle ønsker at det skal være trygt å gå på skole og universitet uansett hvor du bor. Hvert fjerde år utgir GCPEA rapporten «Education Under Attack»som dokumenterer og analyserer angrep på utdanning i hele verden. Denne rapporten danner grunnlag for målrettet internasjonal innsats for å beskytte utdanning mot angrep.

Hva gjør SAIH i GCPEA?

SAIH har de siste årene bidratt aktivt i GCPEA for å styrke internasjonale normer som beskytter utdanning. I 2014 og 2015 jobbet SAIH iherdig sammen med andre norske og internasjonale partnere i GCPEA, slik at Norge tok på seg hovedansvaret for å fremme nye retningslinjer for å beskytte utdanning i krig og konflikt. Dette resulterte i Safe Schools Declaration, som 57 land nå har signert, hvor de påtar seg ansvar for å unngå militær bruk av skoler og universiteter i konfliktsituasjoner.

Det siste året har SAIH deltatt i arbeidsgruppen på høyere utdanning som nå har lansert veilederen for stater til å beskytte høyere utdanning fra angrep.

Hva inneholder den nye veilederen?

Veilederen tar utgangspunkt i fire prinsipper utviklet av GCPEA for å beskytte høyere utdanning. Prinsippene er støttet av organisasjoner som representerer over 1500 universiteter i 72 land. Stater bør:

Avstå fra å angripe høyere utdanningBeskytte høyere utdanning mot nåværende og framtidig angrepHjelpe ofre for angrepAvskrekke fra fremtidige angrep, blant annet ved å etterforske angrep og holde gjerningspersoner ansvarlige

Forslagene til hvordan prinsippene kan implementeres innebærer alt fra å utvikle beredskapsplaner og styrke kommunikasjon mellom sikkerhetsvakter på campus og nasjonale sikkerhetsmyndigheter, til å gjennomgå nasjonale lover og sikre at rettighetene for ansatte og studenter i høyere utdanning er ivaretatt i lover som angår menneskerettigheter. Det anbefales også å unngå at høyere utdanningsinstitusjoner opptrer på en slik måte at de ikke blir oppfattet som en politisert aktør.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon