Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Sibikwa Community Theatre Group

(image) Partnerskapet med Sibikwa ble avsluttet i 2009.

Skulen vart starta av Smal Ndaba og Phyllis Klotz i 1988 dei hadde båe bakgrunn som kjende utøvande kunstnarar frå teaterverda i Johannesburg. Visjonen deira var at Sibikwa skulle å fremja teater og utøvande kunst utdanning gjennom yrkesutdanning og livsmeistring. Samarbeidet mellom Sibikwa og SAIH starta alt i 1997 med midlar frå OD til eit sysselsetjingsprosjekt, seinare med midlar frå NORAD til eit utdanningsprosjekt.

OD-2004 Ungdom mot vald:Sidan 2005 har Sibikwa vori med i SAIH sitt program Ungdom mot Vold. Prosjektet til Sibikwa rettar seg mot unge menn og kvinner som har vori i konflikt med lova og som no ynskjer ei yrkeskarriere innan utøvande kunst. Ingen i målgruppa hadde fullførd vidaregåande skule. I tillegg til kunst utdanninga, fører utdanninga også til eit vitnemål (NQF4) som tilsvarar fullførd vidaregåande med rett til opptak til vidare opplæring på universets nivå innan teaterfag. NQF4 vitnemålet stadfester til dømes kompetanse i lese, skrive og rekne ferdigheiter.

Prosjektet har også som målsetjing å føra til endring både i haldning og framferd. Visuelt kunne ein snøgt sjå at deltakarane etter relativt kort tid hadde tileigna seg god kroppsbehersking som presentasjon og stemmekontroll. Etter kvart har dei lært meir om drama, tekstanalyse og tekniske aspekt som kostyme lys og lyd. Alle desse aspekta vert lært gjennom oppbygging av faktiske drama. Dei er sjølve med på å utarbeide ei handling, innøving av og koordinering av rørsler og framføring for eit publikum.

http://www.sibikwa.co.za/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon