Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Sibikwa Community Theatre Group

(image) Partnerskapet med Sibikwa ble avsluttet i 2009.

Skulen vart starta av Smal Ndaba og Phyllis Klotz i 1988 dei hadde båe bakgrunn som kjende utøvande kunstnarar frå teaterverda i Johannesburg. Visjonen deira var at Sibikwa skulle å fremja teater og utøvande kunst utdanning gjennom yrkesutdanning og livsmeistring. Samarbeidet mellom Sibikwa og SAIH starta alt i 1997 med midlar frå OD til eit sysselsetjingsprosjekt, seinare med midlar frå NORAD til eit utdanningsprosjekt.

OD-2004 Ungdom mot vald:Sidan 2005 har Sibikwa vori med i SAIH sitt program Ungdom mot Vold. Prosjektet til Sibikwa rettar seg mot unge menn og kvinner som har vori i konflikt med lova og som no ynskjer ei yrkeskarriere innan utøvande kunst. Ingen i målgruppa hadde fullførd vidaregåande skule. I tillegg til kunst utdanninga, fører utdanninga også til eit vitnemål (NQF4) som tilsvarar fullførd vidaregåande med rett til opptak til vidare opplæring på universets nivå innan teaterfag. NQF4 vitnemålet stadfester til dømes kompetanse i lese, skrive og rekne ferdigheiter.

Prosjektet har også som målsetjing å føra til endring både i haldning og framferd. Visuelt kunne ein snøgt sjå at deltakarane etter relativt kort tid hadde tileigna seg god kroppsbehersking som presentasjon og stemmekontroll. Etter kvart har dei lært meir om drama, tekstanalyse og tekniske aspekt som kostyme lys og lyd. Alle desse aspekta vert lært gjennom oppbygging av faktiske drama. Dei er sjølve med på å utarbeide ei handling, innøving av og koordinering av rørsler og framføring for eit publikum.

http://www.sibikwa.co.za/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon