Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Si ifra!

SAIH tror at forskningssamarbeid og utveksling på kryss av land og institusjoner er verdifullt for alle som deltar, og ser potensialet for at de er verdifulle også utover den rent akademiske delen. De aller fleste norske høyere utdanningsinstitusjoner har i dag internasjonalisering og samarbeid med institusjoner i utlandet som en prioritert satsing. Men hvilke standarder setter norske universiteter seg før de starter et samarbeid med universiteter i Sør?

Det er mye som skal være på plass før man kan lage en formalisert avtale om akademisk samarbeid. Hvilke forutsetninger kan norske universiteter kreve før de går inn i en samarbeidsavtale? Og kan egentlig norske universiteter kreve like forhold som i Norge av sine samarbeidsinstitusjoner? Det er nok heller tvilsomt. I mange tilfeller vil det være et urealistisk mål som er lite gjennomførbart, andre ganger vil det føre til at det som kunne blitt et godt samarbeid blir lagt på is. Likevel tror SAIH at det finnes mange muligheter for dialog gjennom samarbeidsavtaler, og at en gjennom disse har en særlig god anledning til å vise at en demokratisk og åpen studiehverdag er temaer norske universiteter er opptatte av.

I årets kampanje setter SAIH søkelys på noen få av uttallige eksempler på hinder for et åpent akademia og en fri studenthverdag. Det er i denne anledning at SAIH stiller spørsmålene; Er det mulig at norske universiteter kan bidra til å skape et friere akademia utenfor norske landegrenser? Hvilke elementer har norske institusjoner i bakhodet når de inngår samarbeidsavtaler med institusjoner i land med svært varierende demokratiske forhold? Og tenker de på at de kan bruke samarbeidsavtaler til noe positivt, utover forskningsresultatet? Vi i SAIH mener at det er mulig. Og vi tror at samarbeidsavtaler er et godt sted å begynne. Uten nødvendigvis å kreve det, kan man undersøke, for så å opprette en dialog med samarbeidsinstitusjonen om forhold som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet for studenter og akademikere ved det aktuelle lærestedet.

SAIH oppfordrer derfor norske universiteter til å jobbe mer bevisst med dialoger en fører i samarbeidsavtaler, for slik å bidra til å skape en litt friere studenthverdag – verden over.

Ulike lokallag i SAIH jobber opp mot sine lærested for å intensivere akademias kamp for menneskerettigheter. Her kan du se SAIH-Blinderns leserinnlegg i Universitas. Og du kan støtte SAIH-Blindern sin facebookside her. Mer info fra andre byer kommer.

Si i fra, Ottersen.

http://universitas.no/leserbrev/56517/si-i-fra-ottersen-Rektor ved Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen, har trukket frem viktigheten av mer demokrati og universitetenes sentrale rolle i kampen mot diskriminering. UiO har et bredt kontaktnett og samarbeider med en rekke utenlandske utdanningsinstitusjoner. Av disse er det ikke alle som nyter de demokratiske rettighetene vi anser som selvsagte ved læresteder i Norge. Norske studenter har frihet til mobilisering og ytring av meninger, mens studenter i Zimbabwe risikerer fengsel for agitasjon når de opptrer i grupper på mer enn fem. I Colombia går paramilitære målrettet til verks mot studenter som engasjerer seg for en fredelig løsning på konflikten i landet. Hvordan stiller UiO seg til slike menneskerettighetsbrudd?

Det finnes etiske retningslinjer for det meste av hva UiO foretar seg. Når det kommer til akademisk samarbeid ser det imidlertid ut til å være mangel på konkrete tiltak. SAIH og Studentparlamentet ved UiO mener det er på tide med offentlige og klare etiske retningslinjer for bilaterale forskningssamarbeid, utvekslingsprogram og fellesgrader. Det kan være så enkelt som å opprette selvevalueringsrapporter for samarbeidsinstitusjoner rundt forhold som ytrings- og forsamlingsfrihet på campus. Dialog skal heller ikke undervurderes som et effektivt middel for å kreve overholdelse av menneskerettigheter. Vi krever ikke boikott, men tiltak som forplikter UiO til å være aktive i kampen for et frigjørende globalt akademia.

SAIH og Studentparlamentet ved UiO tar rektor på ordet når han på sin blogg 14. august oppfordrer studenter til å si ifra dersom det oppdages diskriminering på grunnlag av tro, hudfarge, kjønn eller politisk ståsted. Nå oppfordrer vi Ottersen og resten av UiO-ledelsen til å gjøre det samme.

Jørn Wiche Pedersen og Malene Hoftun Jæger, SAIH Blindern

http://www.facebook.com/pages/Rektor-Ottersen-si-ifra/225831417470485

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon