Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Setter utdanning dagsorden

(image) - Hva forbinder du med “utdanning for frigjøring”?- Først og fremst tenker jeg på utdanningens kraft til endring, både for enkeltindivider og samfunn. Jeg tenker også på det engelske begrepet “empowerment” – selve kraften og kjernen i utdannings rolle i verden. Utdanning har en slik iboende kraft, dannelse for enkeltindividet og utvikling for samfunnet, sier ambassaderåd Dankert Vedeler, ambassaderåd i Norges faste delegasjon til UNESCO i Paris.

Han viser til den indiske økonomen Amatya Sen sine tanker om at frihet til å velge er et tegn på menneskelig utvikling:- Friheten til å velge utdanning er derfor essensielt for menneskelig utvikling. Dessuten er utdanning en nødvendig forutsetning for at de folkevalgte i et samfunn holdes ansvarlige for beslutninger som tas. Dette krever en opplyst befolkning som er i stand til å se og analysere hva som skjer. Ta eksemplet Norge, for eksempel. Utdanning har spilt en sentral rolle i utviklingen av det norske samfunnet og norske demokratiet. Du har både den institusjonelle skoledelen og arbeidet for folkeopplysning, som gir ideen om utdanning et bredere perspektiv, fortsetter han.

- Hvordan kan situasjonen for utdanning i dag bli bedre?- Utdanning er en “public service” som enhver regjering står ansvarlig for. Det er viktig at styresmaktene ser at utdanning er en investering i utvikling og villig til å bruke ressurser på dette feltet. Bare slik kan vi få et bærekraftig, voksende samfunn. Utdanning bør også komme høyere på dagsorden internasjonalt og nasjonalt. Dette er en forutsetning for å nå FNs tusenårsmål, påpeker Vedeler.Ett av FNs tusenårsmål handler også om nettopp utdanning for alle – Education for All (EFA), noe UNESCO spesielt setter søkelyset mot denne uka. Årets Global Action Week arrangeres fra 2. til 8. mai over hele verden. Det internasjonale samfunn oppfordres til å slå et slag for utdanning for kvinner og jenter. Også Vedeler trekker fram utdannings styrke på dette området:- Utdanning for jenter og kvinner er nøkkelen til tusenårsmålene på flere måter. I tillegg til at det kan styrke kvinners rolle i samfunnsutviklingen, er utdanning og kunnskap også nødvendig for å beskytte seg mot hiv/aids og få kunnskap om sykdommer og bruk av medisiner - de rent instrumentelle delene av utdanning.- Hva kan du personlig gjøre for utdanning for frigjøring?- Her jeg sitter i dag, i 8. etasje i UNESCOs kvartaler i Paris, sitter jeg langt fra grasrota. Min oppgave blir derfor å sette og å opprettholde utdanning på den globale dagsorden, og å få drøftet i UNESCO hvordan vi kan nå ut med denne dagsordenen, avslutter ambassaderåden.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon