Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ser verden gjennom vestlige briller

(image) LITE FRA SØR: Universitetet i Oslo må prioritere litteratur fra andre deler av verden, skriver Anette Remme i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Akademisk litteratur fra ikke-vestlige land eller Sør, fyller oppsiktsvekkende lite plass på Universitetet i Oslos (UiO) pensumlister. Universitetet fokuserer stadig mer på internasjonalt samarbeid, og mange studier reflekterer grundig over tema som menneskerettigheter og utvikling. Samtidig er sannheten at samtlige av UiOs studieretninger fortsatt ser verden gjennom vestlige briller. Det er ingen selvfølge at studenter og akademikere i land i Nord og Sør får lik tilgang til informasjon, og er likestilte stemmer i akademia. Allikevel burde de som jobber og studerer i akademia ha som mål å være så inkluderende og virkelighetsorienterte som mulig.

Selv har jeg gått gjennom 25 tilfeldig valgte pensumlister fra blant andre Asia- og Afrikastudier, juss, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, samfunnsgeografi og sosiologi. Ved sammenligning av utgivere ble lista lang over amerikanske og engelske byer og profilerte universiteter, i tillegg Oslo. Heldigvis kunne jeg også finne litteratur utgitt i Kairo (Egypt), Cape Town (Sør Afrika), Delhi (India) og Jogjakarta (Indonesia). Disse siste dukket imidlertid opp i snitt én gang hver, mens byer som London, Oxford, Cambridge, New York, Boston og Chicago var hyppige gjengangere.

Noen flere ikke-vestlige forfattere skal det sies er representert, men med et tastetrykk på Google viser det seg at flertallet har både vestlig utdannelse og arbeidsgiver. Likevel er tema som for eksempel demokratisering og globalisering studert av flere profilerte stemmer fra Sør, deriblant Vandava Shiva, Amartya Sen og Walden Bello - som forhåpentlig er navn studenter på UiO allerede kjenner. Men mitt håp er kanskje litt vel optimistisk, siden ingen av dem er nevnt på de 25 pensumlistene jeg har sjekket.

Jeg skulle gjerne rettet en direkte pekefinger mot en enkelt synder, men alle scorer gjennomsnittlig dårlig og ingen er egentlig verst. En oppfordring om å gjøre de internasjonale fagene virkelig internasjonale går herved til alle, men særlig de humanistiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske studiene på UiO.

Det er mange relevante faktorer i dette tydelige mønsteret. Hele strukturen av utdanningsinstitusjoner og forskning verden over er i stor grad vestlig orientert. Mulighetene for anerkjennelse og publisering ekskluderer også mye forskning fra land i Sør. Det finnes seiglivede myter om hvordan en verdsetter ulike universiteter. Ifølge den malawiske historikeren Paul Zeleza fins det to falske antagelser om afrikanske universiteter i Vesten: At europeerne innførte dem, og at de har blitt dårlige siden landene fikk uavhengighet.

I dag driver vestlige læresteder eurosentrisk/angloamerikanskvinklet undervisning og forskning. I tillegg har forskerne en tendens til å gå ut fra at forskning utarbeidet i Nord også automatisk gjelder for Sør. Dermed er vi vitne til en repetisjon av koloniale strukturer. Et globalt ansvar for kunnskapsdeling er viktig, og alle universiteter bør ha både mulighet og ansvar for å delta i et globalt kunnskapsnettverk.

Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) driver med bistand, informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid under slagordet «Utdanning for frigjøring». Vi ønsker at utdanning skal være rettet mot å skape et mer rettferdig samfunn. Det er ikke å komme utenom at mange land i Sør har problemer som må adresseres lokalt for å få orden på akademia der, noe også SAIH ønsker å bidra med gjennom våre bistandsprogrammer og samarbeid med lokale partnere. Men for å fremme akademisk frihet og likeverd globalt, er det både viktig og nødvendig at vi i Nord legger til rette slik at Sør får delta og påvirke den globale kunnskapsutvikling på like premisser. UiO må bli flinkere å inkludere Sør i sine utdanningstilbud.

Anette Remme i SAIHs Informasjonskomité

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon