Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Seminar: The Global Fight for Knowledge

In this globalised world economy, we see a continuous increase in the fight for knowledge. The EU’s it “to become the most competitive and dynamic knowledge based economy in the world” by 2010, and to achieve this, at least 1.2 million new researchers are needed. At the same time, the countries that send these researches experience the negative effects of brain drain on economic and social development; it is said that over 20 000 health care workers leave Africa every year to find better jobs in Europe, Australia and North America.

Brain drain is often discussed as a singularly negative phenomenon, considering the loss of valuable knowledge and skills in developing countries. But is brain drain necessarily negative? Is it possible to see brain drain as a positive contribution to development?

Time: Saturday 25th October, at 10.00 am.Location: Oslo University College, Pilestredet 52, Aud. 3

Panel:Nina Dessau– Educational background from social economy political science, works as a writer, author and lecturer. Bjarne Garden - Senior advisor in health systems and brain drain, NORADPrisca Sandvik - Background from NUPI and the UN.

The seminar will focus on topics such as remittances, exchange of competence and skills, and labour migration.

Norsk:

Seminar: Den globale konkurransen om kunnskap

Hjerneflukt - kun negativt eller også et virkemiddel for utvikling?

Det er stadig mer konkurranse om kunnskap i en globalisert verdensøkonomi. EU har et mål om å bli «den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden» innen 2010, og trenger minst 1,2 millioner nye forskere i årene som kommer. Samtidig opplever avsenderlandene at hjerneflukten kan ha negative konsekvensen for den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen; Blant annet blir det sagt at over 20 000 helsearbeidere forlater Afrika hvert år for å finne bedre jobber i Europa, Australia og Nord-Amerika.

Hjerneflukt blir ofte diskutert som et ensidig negativt fenomen, med tanke på utviklingsland som mister verdifull kompetanse. Men er det slik at hjerneflukt nødvendigvis må være negativt? Er det mulig å legge til rette for at hjerneflukt kan være et virkemiddel for utvikling?

Seminaret vil foregå 25. oktober kl.10.00, på Høgskolen, Pilestredet 52

Seminaret vil foregå på engelsk.

Panel:

Nina Dessau–Utdannet i sosialøkonomi og statsvitenskap, forfatter, skribent og foredragsholder, skrevet om hjerneflukt.Bjarne Garden - Seniorrådgiver på helsesystem og hjerneflukt, NORAD.Prisca Sandvik - Bakgrunn fra NUPI og FN.

Vi ønsker å sette fokus på ulike elementer på dette seminaret:

· Pengeoverføringer: Utviklingsutvalgt understreker viktigheten av at pengeoverføringer til utviklingsland blir enklere og billigere, og at regjeringen aktivt arbeider for dette (NOU2008:14 Samstemt for utvikling). Mangel på lovlige pengeroverføringstjenester kan bidra til reduserte overføringer grunnet fare for kriminalisering og høye kostnader. Det at pengeoverføringer fra diasporamiljøer kan føre til utvikling og bedre levekår i hjemlandet er det mange som hevder. På den andre side kan man problematisere samfunnseffekten av denne veldig personlige ordningen, og stille spørsmålstegn ved om pengeoverføringer til hjemlandene fra diaspora bygger opp under en liten elite og skaper større forskjeller mellom mennesker i et samfunn, noe som igjen kan skape negativ utvikling.

· Kompetanseutveksling.

Arbeidsutvandring kan være et viktig virkemiddel for å utveksle kompetanse, ikke bare fra sør til nord, men også fra nord til sør. Nye undersøkelser tilsier at rekruttering til høyere utdanning har blitt styrket av at det gir muligheter til emigrasjon. Muligheter for å reise ut kan oppmuntre individer til å tilegne seg kunnskap og egenskaper som det kan være mangel på i land i Sør.

· Arbeidsinnvandring

Utviklingsutvalget anbefaler å benytte seg bedre av innvandere som allerede er i Norge. Arbeidsinnvandrere bør gis rett til gratis språkopplæring dersom de mangler grunnleggende kunnskaper i norsk, og arbeidstilsynet bør styrkes for å sikre at lønn, sosiale rettigheter og andre arbeidsvilkår er på samme nivå som for arbeidstakere bosatt i Norge (NOU2008:14 Samstemt for utvikling).

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon