Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Seminar: The Global Fight for Knowledge

In this globalised world economy, we see a continuous increase in the fight for knowledge. The EU’s it “to become the most competitive and dynamic knowledge based economy in the world” by 2010, and to achieve this, at least 1.2 million new researchers are needed. At the same time, the countries that send these researches experience the negative effects of brain drain on economic and social development; it is said that over 20 000 health care workers leave Africa every year to find better jobs in Europe, Australia and North America.

Brain drain is often discussed as a singularly negative phenomenon, considering the loss of valuable knowledge and skills in developing countries. But is brain drain necessarily negative? Is it possible to see brain drain as a positive contribution to development?

Time: Saturday 25th October, at 10.00 am.Location: Oslo University College, Pilestredet 52, Aud. 3

Panel:Nina Dessau– Educational background from social economy political science, works as a writer, author and lecturer. Bjarne Garden - Senior advisor in health systems and brain drain, NORADPrisca Sandvik - Background from NUPI and the UN.

The seminar will focus on topics such as remittances, exchange of competence and skills, and labour migration.

Norsk:

Seminar: Den globale konkurransen om kunnskap

Hjerneflukt - kun negativt eller også et virkemiddel for utvikling?

Det er stadig mer konkurranse om kunnskap i en globalisert verdensøkonomi. EU har et mål om å bli «den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden» innen 2010, og trenger minst 1,2 millioner nye forskere i årene som kommer. Samtidig opplever avsenderlandene at hjerneflukten kan ha negative konsekvensen for den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen; Blant annet blir det sagt at over 20 000 helsearbeidere forlater Afrika hvert år for å finne bedre jobber i Europa, Australia og Nord-Amerika.

Hjerneflukt blir ofte diskutert som et ensidig negativt fenomen, med tanke på utviklingsland som mister verdifull kompetanse. Men er det slik at hjerneflukt nødvendigvis må være negativt? Er det mulig å legge til rette for at hjerneflukt kan være et virkemiddel for utvikling?

Seminaret vil foregå 25. oktober kl.10.00, på Høgskolen, Pilestredet 52

Seminaret vil foregå på engelsk.

Panel:

Nina Dessau–Utdannet i sosialøkonomi og statsvitenskap, forfatter, skribent og foredragsholder, skrevet om hjerneflukt.Bjarne Garden - Seniorrådgiver på helsesystem og hjerneflukt, NORAD.Prisca Sandvik - Bakgrunn fra NUPI og FN.

Vi ønsker å sette fokus på ulike elementer på dette seminaret:

· Pengeoverføringer: Utviklingsutvalgt understreker viktigheten av at pengeoverføringer til utviklingsland blir enklere og billigere, og at regjeringen aktivt arbeider for dette (NOU2008:14 Samstemt for utvikling). Mangel på lovlige pengeroverføringstjenester kan bidra til reduserte overføringer grunnet fare for kriminalisering og høye kostnader. Det at pengeoverføringer fra diasporamiljøer kan føre til utvikling og bedre levekår i hjemlandet er det mange som hevder. På den andre side kan man problematisere samfunnseffekten av denne veldig personlige ordningen, og stille spørsmålstegn ved om pengeoverføringer til hjemlandene fra diaspora bygger opp under en liten elite og skaper større forskjeller mellom mennesker i et samfunn, noe som igjen kan skape negativ utvikling.

· Kompetanseutveksling.

Arbeidsutvandring kan være et viktig virkemiddel for å utveksle kompetanse, ikke bare fra sør til nord, men også fra nord til sør. Nye undersøkelser tilsier at rekruttering til høyere utdanning har blitt styrket av at det gir muligheter til emigrasjon. Muligheter for å reise ut kan oppmuntre individer til å tilegne seg kunnskap og egenskaper som det kan være mangel på i land i Sør.

· Arbeidsinnvandring

Utviklingsutvalget anbefaler å benytte seg bedre av innvandere som allerede er i Norge. Arbeidsinnvandrere bør gis rett til gratis språkopplæring dersom de mangler grunnleggende kunnskaper i norsk, og arbeidstilsynet bør styrkes for å sikre at lønn, sosiale rettigheter og andre arbeidsvilkår er på samme nivå som for arbeidstakere bosatt i Norge (NOU2008:14 Samstemt for utvikling).

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon