Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Sats solidaritet!

Kronikk hentet fra Universitas: http://universitas.no/kronikk/55048/sats-pa-solidaritet-/

UiO har vært et godt forbilde med sitt arbeid for forfulgte akademikere igjennom Scholars at Risk-nettverket. Spørsmålet fremover vil være om UiO og norske universiteter og høgskoler ønsker å satse på solidaritet, og prioritere å sette av økonomiske midler til dette arbeidet.

Høsten 2008 gjennomførte SAIH en kampanje der vi oppfordret norske universiteter og høgskoler til å melde seg inn i det internasjonale nettverket Scholars At Risk (SAR). SAR arbeider for akademisk frihet verden over og driver spesielt med å tilrettelegge for at akademikere som blir forfulgt på grunn av sin forskning i sine hjemland skal få hospitere på institusjoner i andre land. Responsen var god, og vi teller nå seks norske universiteter og høyskoler som medlemmer av nettverket.

Medlemsinstitusjonene er med i et felleskap med hundrevis av andre universiteter i verden som voktere av viktige prinsipper som akademisk frihet og ytringsfrihet.

Universitetet i Oslo var allerede med i nettverket før kampanjen startet, og i ettertid har UiO opprettet en lokal komité som har som oppgave å følge opp arbeidet med nettverket. I tillegg har det blitt tatt imot en forfulgt akademiker som har jobbet ved universitetet i 2009 og 2010. UiO er et eksempel til etterfølgelse for de andre norske medlemsinstitusjonene, og fortjener skryt for å ta sitt medlemskap i SAR-nettverket på alvor.

Per dags dato har ingen andre norske universiteter tatt i mot noen forfulgte forskere.

UiO har også vært delaktig i å opprette et nasjonalt nettverk bestående av SAR-medlemsinstitusjonene. Nettverket har allerede hatt sitt første møte, og kommer formelt til å bli lansert en gang i løpet av våren 2011.

Det er viktig å merke seg at en aktiv bruk av SAR-medlemskap ikke bare innebærer å gi alternative arbeidsplasser, men også fokuserer på å fremme akademisk frihet som et grunnleggende konsept. Internasjonal akademikersolidaritet er et ganske forsømt område ved norske læresteder, og vi mener UiO bør ta en ledende rolle ved å sette akademisk frihet på dagsorden og skape engasjement rundt temaet.

Å jobbe systematisk med akademisk frihet i akademia har potensial til å føre til grunnleggende omveltninger i forskeres arbeidssituasjon rundt om i verden.

Norge burde se til Nederland, og hvordan de jobber med SAR. Ti nederlandske universiteter skal på tre år ta imot tretti akademikere! Mens Blindern lå i sommerdvale, kunne nederlandske universiteter ta i mot fem akademikere fra blant annet Iran og Irak, to land som går igjen på listen over akademikere som søker midlertidig arbeidssted via SAR.

I Irak har utdanningsinstitusjoner måttet tåle over 30 000 målrettede angrep over en femårsperiode. I UNESCOs rapport Education Under Attack 2010 kan en lese om hvorfor slike angrep er blitt et globalt fenomen som er på fremmarsj.

Det er lett å glemme beinharde realiteter og mennesker når en snakker om penger, budsjetter og organisering i Norge. Men for de som blir angrepet for sin forskning, handler det dessverre om frykt og uholdbar usikkerhet.

Hvis vi som studenter, akademikere eller universitetsledere virkelig tror på at utdanning kan forandre samfunn, da må vi verne om den også utenfor våre grenser. Akademikere er i en nøkkelposisjon når et samfunn bygges, opprettholdes eller gjenoppbygges.

Et norsk SAR-nettverk må nå jobbe for å utvide «SAR-familien» i Norge, samt å bidra med penger til at flere forfulgte akademikere kan komme til Norge. Modellen fra Nederland viser at det er fullt mulig å gjennomføre dette på en skikkelig måte.

I en tid der internasjonalisering er et moteord burde institusjonene spørre seg om de virkelig er villige til å satse på internasjonal solidaritet. Hvis svaret er ja, så må tiltakene også prioriteres.

Runar Myrnes Balto, leder av Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon