Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Samfunnsviterne fortsetter samarbeidet med SAIH

Samf(image) unnsviterne fortsetter samarbeidet med SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og kvinneforskningssenteret CEIMM, ved universitetet URACCAN i Nicaragua, i perioden 2010 og 2011.

- Vi i SAIH er svært glade for at Samfunnsviterne har besluttet å videreføre arbeidet med internasjonal solidaritet. I tillegg er vi glade for at Samfunnsviterne igjen valgte et av våre prosjekter, sier programrådgiver for Nicaragua i SAIH, Ewa Sapiezynska.

Samfunnsviterne internasjonale støtte har de to siste årene gått til kvinneforskningssenteret CEIMM ved Universitetet URACCAN, i Nicaragua og deres arbeid med høyere utdanning, med særlig vekt på et prosjekt for bekjempelse av kjønnsbasert vold og vold mot kvinner.

Fortsatt støtte til kvinneforskningssenteret CEIMM

Arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet, som er nedsatt av hovedstyret, vedtok videre støtte til kvinneforskningssenteret CEIMM for perioden 2010-2011.

- Arbeidsgruppa ønsket å videreføre satsningen mot CEIMM fra den forrige perioden for å sikre kontinuitet i deres arbeid. I tillegg opplevde vi samarbeidet fra forrige periode som svært positivt og dette ønsket vi å videreføre, sier leder for arbeidsgruppa, Siri Johnsen.Prosjektet knytter seg opp mot Samfunnsviternes policydokumenter og retningslinjene satt for foreningens internasjonale solidaritetsarbeid.Støtten fra Samfunnsviterne skal gå til å utarbeide en baselinestudie om kvinnebevegelsen på kysten, samt til kursvirksomhet innen kvinnerettigheter rettet mot lokale myndigheter, kvinnebevegelsen og for ansatte i kvinnesekretariater. Prosjektets mål er blant annet å styrke likestillingen og bidrar til økt kvinnedeltakelse, både på universitetet og ellers i samfunnet.- For CEIMM betyr Samfunnsviternes støtte utrolig mye. Baselinestudien kunne ikke blitt utarbeidet – som er svært viktig for å identifisere kvinnebevegelsens utfordringer. Kursvirksomhet måtte ha blitt betydelig redusert om prosjektet ikke fikk støtte fra Samfunnsviterne, understreker Sapiezynska.Samfunnsviterne har bevilget kr 70 000 til prosjektet i henholdsvis 2010 og 2011.Samfunnsviternes støtte går til:

Prosjektet jobber med politisk påvirkning mot lokale politikere av begge kjønn for å få vedtatt handlingsplaner for likestilling og mot kjønnsbasert vold. Samtidig arbeider CEIMM for å konsolidere resultatene fra den forrige prosjektperioden ved å sørge for at handlingsplaner som allerede er vedtatt blir implementert. Prosjektet vil videre følge opp så kalte kvinnesekretariatene som er svært viktige for å fremme likestilling, men de mangler erfaring og kompetanse. CEIMM vil også organisere kurs i kvinnerettighetter også for andre lokale institusjoner. På den andre siden kommer CEIMM til å arbeide for å styrke kvinnebevegelsen på den karibiske kysten ved å hjelpe den med å identifisere dens svakheter og tilby kurs. Prosjektet er støttet av FOKUS, SAIH og Samfunnsviterne.

Dette er SAIH:

SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjonSAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkningSAIH er opptatt av å øke engasjementet for internasjonale spørsmål blant akademikere i NorgeSAIH er partipolitisk uavhengig

http://www.samfunnsviterne.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1316

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon