Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Samfunnsviterne fortsetter samarbeidet med SAIH

Samf(image) unnsviterne fortsetter samarbeidet med SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og kvinneforskningssenteret CEIMM, ved universitetet URACCAN i Nicaragua, i perioden 2010 og 2011.

- Vi i SAIH er svært glade for at Samfunnsviterne har besluttet å videreføre arbeidet med internasjonal solidaritet. I tillegg er vi glade for at Samfunnsviterne igjen valgte et av våre prosjekter, sier programrådgiver for Nicaragua i SAIH, Ewa Sapiezynska.

Samfunnsviterne internasjonale støtte har de to siste årene gått til kvinneforskningssenteret CEIMM ved Universitetet URACCAN, i Nicaragua og deres arbeid med høyere utdanning, med særlig vekt på et prosjekt for bekjempelse av kjønnsbasert vold og vold mot kvinner.

Fortsatt støtte til kvinneforskningssenteret CEIMM

Arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet, som er nedsatt av hovedstyret, vedtok videre støtte til kvinneforskningssenteret CEIMM for perioden 2010-2011.

- Arbeidsgruppa ønsket å videreføre satsningen mot CEIMM fra den forrige perioden for å sikre kontinuitet i deres arbeid. I tillegg opplevde vi samarbeidet fra forrige periode som svært positivt og dette ønsket vi å videreføre, sier leder for arbeidsgruppa, Siri Johnsen.Prosjektet knytter seg opp mot Samfunnsviternes policydokumenter og retningslinjene satt for foreningens internasjonale solidaritetsarbeid.Støtten fra Samfunnsviterne skal gå til å utarbeide en baselinestudie om kvinnebevegelsen på kysten, samt til kursvirksomhet innen kvinnerettigheter rettet mot lokale myndigheter, kvinnebevegelsen og for ansatte i kvinnesekretariater. Prosjektets mål er blant annet å styrke likestillingen og bidrar til økt kvinnedeltakelse, både på universitetet og ellers i samfunnet.- For CEIMM betyr Samfunnsviternes støtte utrolig mye. Baselinestudien kunne ikke blitt utarbeidet – som er svært viktig for å identifisere kvinnebevegelsens utfordringer. Kursvirksomhet måtte ha blitt betydelig redusert om prosjektet ikke fikk støtte fra Samfunnsviterne, understreker Sapiezynska.Samfunnsviterne har bevilget kr 70 000 til prosjektet i henholdsvis 2010 og 2011.Samfunnsviternes støtte går til:

Prosjektet jobber med politisk påvirkning mot lokale politikere av begge kjønn for å få vedtatt handlingsplaner for likestilling og mot kjønnsbasert vold. Samtidig arbeider CEIMM for å konsolidere resultatene fra den forrige prosjektperioden ved å sørge for at handlingsplaner som allerede er vedtatt blir implementert. Prosjektet vil videre følge opp så kalte kvinnesekretariatene som er svært viktige for å fremme likestilling, men de mangler erfaring og kompetanse. CEIMM vil også organisere kurs i kvinnerettighetter også for andre lokale institusjoner. På den andre siden kommer CEIMM til å arbeide for å styrke kvinnebevegelsen på den karibiske kysten ved å hjelpe den med å identifisere dens svakheter og tilby kurs. Prosjektet er støttet av FOKUS, SAIH og Samfunnsviterne.

Dette er SAIH:

SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjonSAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkningSAIH er opptatt av å øke engasjementet for internasjonale spørsmål blant akademikere i NorgeSAIH er partipolitisk uavhengig

http://www.samfunnsviterne.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1316

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon