Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Samarbeider med etikk-versting

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

(image) MENER UIO MÅ TA SAMFUNNSANSVAR: -- Universitetet bør ha visse etiske standarder for hvem som får profilere seg mot studenter, mener Ingeborg Laukvik i SAIH Blindern. – Dette skulle ikke skjedd. Vi mener det burde vært nedlagt etiske minstekrav for bedriftene som fikk profilere seg under arbeidslivsdagene, sier leder for Blindern-lokallaget i Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) Ingeborg Laukvik.

Folkerettsstridig virksomhet

15. oktober fikk selskapet Fugro profilere seg under UiOs arbeidslivsdager. Norwatch, som overvåker norske bedrifters virksomhet i utlandet, dokumenterte i april at selskapet har foretatt seismiske undersøkelser etter olje utenfor kysten av Vest-Sahara, på oppdrag fra marokkanske myndigheter.

Virksomheten strider mot anbefalinger fra både norske myndigheter og FNs juridiske kontor. Sistnevnte betegner naturressursutvinning som ikke kommer lokalbefolkningen i Vest-Sahara til gode som folkerettsstridig, ettersom Vest-Sahara er okkupert av Marokko.

– Fugro bidrar til folkerettsbrudd, gjennom å legitimere okkupasjonen, sier Laukvik.

SAIH mener at et eventuelt oljefunn utenfor kysten av Vest-Sahara vil være et meget sterkt økonomisk insentiv for at Marokko skal fortsette okkupasjonen.

Ingen etiske minstekrav

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), vil ikke kommentere denne saken spesielt, men sier universitetet selvsagt ønsker at selskapene som deltar på arbeidslivsdagene skal vise god forretningsskikk.

– Det er imidlertid utfordrende å sjekke dette i detalj, særlig når det gjelder internasjonale selskaper.

Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret som arrangerte Arbeidslivsdagene, sier at senteret gjør etiske vurderinger, men at de til nå ikke hatt noen formelle etiske minstekrav til selskapene de inviterer.

Ottersen peker på hvordan denne situasjonen kan være et gode for studentene.

– Arbeidslivsdagen er en god anledning for studenter til å gjøre research på arbeidsgivere for å finne ut av hvorvidt deres etiske profil sammenfaller med egne verdier.

– UiOs ansvar

Det er leder for Studentparlamentet ved UiO sterkt uenig i.

– Jeg er overrasket over at rektor sier studentene selv bør undersøke de etiske profilene i forkant av arrangementet. Når UiO velger ut selskaper å presentere studentene for, er det deres ansvar å sørge for at disse følger offisielle etiske retningslinjer, sier Mari Helen Varøy.

Laukvik på sin side sår tvil om hvor vanskelig det egentlig er å gjøre en etisk vurdering av selskapene.

– I dette tilfellet ville et Google-søk holdt for å finne ut at Fugro har blitt beskyldt for å drive med uetisk virksomhet. Dersom dette skulle vise seg vanskelig, stiller SAIH seg gjerne til disposisjon, sier Laukvik.

Hun kaller også rektors posisjon «feig».

– Universitetet bør være en kritisk institusjon, og være en pådriver for at bedrifter skal ta sitt samfunnsansvar.

Et slikt press har fungert i liknende tilfeller i fortiden, ifølge lokallagslederen.

– Da Kerr-McGee kartla oljeforekomster i de samme områdene som Fugro nå har gjort, trakk Finansdepartementet sine investeringer i selskapet. At Kerr-McGee dermed valgte å avslutte virksomheten, viser at press mot bedriftene i etiske spørsmål fungerer.

Ingen etikk-garanti for neste år

Gisle Hellsten kan ikke garantere at de vil fastlegge klare etiske minstekrav til hvem de inviterer neste år heller. Uholdbart, mener Varøy.

– Karrieresenteret hadde neppe invitert tobakks- eller våpenindustrien til arrangementet. Terskelen er veldig lav for å ta kontakt på et slikt arrangement, og dermed øker sjansen for at studentene som kommer ender opp i et av firmaene som er representert. Når en bedrift bryter folkeretten, bør den ikke være representert.

Tross gjentatte henvendelser, har det ikke lyktes Universitas å få en kommentar fra Fugro.

Emil Flatø

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon