Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIHs nye ledertrio

Sunniva Folgen Høiskar – gjenvalgt leder

Hvordan vil du beskrive den nye ledertrioen?

- Jeg har fått med meg to veldig dyktige nestledere, med masse spennende erfaringer og ikke minst sterke meninger. Både Roya og Hector har mye lokallagserfaring og det kommer til å være kjempeviktig i denne perioden når lokallagene må operere under helt andre omstendigheter enn før.

Hva motiverte deg til å stille som stille leder for enda en periode?

- SAIH er en helt fantastisk organisasjon å jobbe i og selv på hjemmekontor har jeg gledet meg til å åpne pc-en. Jeg henter mye motivasjon fra arbeidet våre partnere gjør, men også fra alle de gode ideene i lokallagene og det fine samarbeidet i styret. Jeg bestemte meg for å stille til gjenvalg før pandemien kom, men med den situasjonen vi er i nå føles det ekstra viktig å bli med videre og lose organisasjonen gjennom det som blir en krevende periode.

Hva ønsker du å oppnå i denne perioden som leder?

- Øverst på listen min står utviklingen av nye strategier og ny søknad til Norad. Uten denne finansieringen kan ikke SAIH opprettholde den store aktiviteten vi har i dag. Videre vil mitt fokus være hvordan vi som organisasjon skal komme oss trygt gjennom koronapandemien, både her hjemme og ute hos partnerorganisasjonene.

Hva tenker du om SAIHs rolle sett i lys av den ekstraordinære situasjonen verden befinner seg i nå?

- Det blir fort de nære tingene som får oppmerksomhet i kriser og jeg tenker vi har en viktig rolle i å få frem virkeligheten i andre deler av verden. Vi må også støtte opp om våre partnerorganisasjoner i det som er utrolig krevende tider for dem. Solidaritet med studenter og akademikere internasjonalt er viktigere enn noen gang.

Hvilken SAIH-sak brenner du mest for?

- Solidaritet med studenter og akademikere som knebles, angripes og trues fordi de jobber for menneskerettigheter og demokrati. Takket være alle studentene som betaler SAIH-tiere, kan vi være med på å utgjøre en forskjell. Det brenner jeg for!

Roya Shahibzadeh – nestleder

Nyvalgt nestleder i SAIH, Roya Shahibzadeh har vært aktiv i SAIH-Blindern og fullførte denne våren en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse. Roya brenner for en utdanning som er ikke-diskriminerende og tilgjengelig for alle og har vært aktiv i SAIHs arbeid innen avkolonisering.

Hva motiverte deg til å stille som nestleder i SAIH?

- SAIH var en viktig del av studietiden min, og tiden i lokallaget har lært meg utrolig mye. Å stille som nestleder var det naturlige neste steget for meg. Jeg gleder meg til å lære mer om SAIHs arbeid og håper jeg kan bidra inn med nye perspektiver.

Hva ønsker du å oppnå i din periode som nestleder?

- Jeg ønsker at flere norske studenter får kjennskap til SAIHs internasjonale arbeid. Her vil blant annet en podcast vi nå jobber med bli et viktig bidrag og jeg gleder meg derfor til den kan lanseres i 2021.

Hva tenker du om SAIHs rolle sett i lys av den ekstraordinære situasjonen verden befinner seg i nå?

- Kampen for studenter og akademikeres rettigheter er minst like viktig nå som verden står overfor en pandemi. Selv om digitalisering gir mange muligheter, må vi sørge for at den ikke forsterker forskjeller mellom rik og fattig student. De siste månedene har vi sett demonstrasjoner blusse opp i flere land, og vi må sørge for at brudd på studenters rettigheter blir dokumentert og gjort kjent gjennom media.

Hvilken SAIH-sak brenner du mest for?

- Ikke-diskriminerende utdanning er den saken som står mitt hjerte nærmest, og dette er et tema vi også må jobbe med i Norge. Det er viktig å anerkjenne at vår utdanning også blir påvirket av gjeldene systemer og maktstrukturer. SAIHs refleksjonsverktøy for avkolonisering av høyere utdanning og vårt arbeid med å oppfordre til diskusjon rundt dette blant studenter og akademikere er viktig for å sikre at flere stemmer blir hørt og inkludert på pensum.

Hector Ulloa – nestleder

Nyvalgt nestleder, Hector Ulloa kom fra Honduras til Norge i 2018 gjennom programmet, Students At Risk. Siden den gang har han vært leder av SAIHs lokallag i Bergen og fullfører dette året en master i offentlig administrasjon.

Hva motiverte deg til å stille som nestleder i SAIH?

- I SAIH-Bergen møtte jeg fantastiske aktivister som oppmuntret meg til å påta meg stadig nye oppgaver og mer ansvar. Min viktigste motivasjon for å stille til valg var muligheten til å jobbe for en sak som jeg brenner for og ønsket om å fortsette å engasjere meg i organisasjonen.

Hva ønsker du å oppnå i din periode som nestleder?

- Jeg vil bidra til å styrke SAIHs lokallag. SAIH har gjennomgått store forandringer de siste årene når det gjelder utviklingsarbeidet. Jeg mener vi nå må tilpasse organisasjonsstrukturen slik at vi i større grad inkluderer våre aktivister her i Norge i all vår virksomhet. Forbedring av kommunikasjonskanaler og oppbygging av lederegenskaper er viktige for SAIHs fremtid.

Hva tenker du om SAIHs rolle sett i lys av den ekstraordinære situasjonen verden befinner seg i nå?

- Korona-pandemien har hatt stor innvirkning på institusjoner for høyere utdanning. Den har for alvor avdekket det digitale skillet som eksisterer i mange land, og hvordan de store ulikhetene mellom studenter også handler om tilgang til pc og internett. I en digital tidsalder er det elementært. Utfordringene som kommer i kjølvannet av denne pandemien vil gjøre arbeidet vårt enda mer relevant enn før.

Hvilken SAIH-sak brenner du mest for?

- Jeg brenner for SAIHs arbeid for å beskytte studentaktivister globalt. Historiene vi har blitt kjent med gjennom Student’s at Risk-programmet viser hvorfor dette arbeidet er så viktig.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon