Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIHs leder taler i FNs generalforsamling

Leder av SAIH, Kathrine Sund, er i år valgt ut til å reise som en av Norges to ungdomsdelegater til FNs generalforsamling og delta i dens 3. komité for sosiale, menneskelige og kulturelle spørsmål. I år har denne ungdomsordningen 35-års jubileum, og blant tidligere delegater kan nevnes både Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen, Per Kristian Foss og Erik Solheim. Kathrine reiser allerede denne uka, og hun deler i forkant noen av sine betraktninger med oss.

Hva innebærer det å være ungdomsdelegat i den norske FN-delegasjonen?

- Hvert år sender UD to slike delegater, en fra de norske ungdomspartiene og en fra de norske barne- og ungdomsorganisasjonene. Delegatene har en slags observatørstatus i den norske delegasjonen. I tillegg til å være observatører får vi også holde et innlegg på vegne av Norge i generalforsamlingen. Hele oppholdet på to uker finansieres av det norske UD. Det er derimot LNU (Landsforeningen for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner) som velger ut hvilke to delegater som skal få reise.

Vet du hva du i praksis skal være med på i New York?

- Vi deltar på møter i den norske FN- delegasjonen. Utover dette får vi tilgang til å høre på alle de ulike komiteene, Sikkerhetsrådet samt plenumssamlingen i generalforsamlingen. Det skal bli veldig spennende.

Hvilke andre er med i delegasjonen fra Norge?

- De som leder den norske delegasjonen er statsministeren, utenriksministeren og den norske FN-ambassadøren i New York. De to første vil trolig ikke være tilstede når vi er der de neste to ukene. I tillegg så består jo den norske delegasjonen av mange faste ansatte stasjonert i New York i tillegg til flere tilreisende fra UD i Norge. Delegasjonen består også av norske Stortingsrepresentanter og representanter fra norske organisasjoner, deriblant FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål).

Hvordan ble akkurat du valgt ut som ungdomsdelegat?

- Som nevnt, så er det LNU som lyser ut ordningen og velger ut delegater. SAIH nominerte meg som sin kandidat, og deretter ble jeg plukket ut til å komme på samtale. Jeg tror nok hovedårsaken til at de valgte meg var mitt engasjement i SAIH. Jeg har vært aktiv i organisasjonen i hele seks år, fra lokallag i Bergen, via arbeidsutvalg og styre sentralt i SAIH, til deretter å være leder de to siste årene. SAIH har aldri vært representert i generalforsamlingen tidligere, så vi synes det virkelig var på tide! Våre arbeidsområder innen utvikling og utdanning spredt på flere geografiske områder, gjør at vi er en organisasjon med stor kompetanse på internasjonale spørsmål.

Hva mener du er de største utfordringene FN står ovenfor?

- Det aller viktigste på FN sin dagsorden er FNs renomé som verdensorganisasjon, og spørsmålet om hvordan reformere organisasjonen på best mulig måte. Det er viktig at man får økt effektivisering innad i, og mellom de ulike organene, samtidig som dette ikke skal gå ut over de ulike gruppene man ønsker å synliggjøre. Jeg er helt enig i argumentet om at det ikke bør være 14 atskilte FN organer tilstede i ett enkelt land. Samtidig så kan det være problematisk dersom for eksempel UNICEF og UNIFEM til de grader blir innlemmet i en større organisasjon hvor disses målgrupper ikke lenger får like sterkt fokus som tidligere. Dette er et viktig dilemma man står ovenfor.

En annen utfordring som direkte angår unge er at ungdomssekretariatet i FN kun består av tre eller fire personer. Dette er altfor lavt tall tatt i betraktning hvor mange av jordas befolkning som faktisk er unge i dag.

Hva vil du fokusere på under oppholdet i New York?

- Som ungdomsdelegater skal Lars-Henrik Michelsen (leder av Unge Venstre) og jeg fokusere på spørsmål tilknyttet ungdom, og vi har valgt å fokusere på viktigheten av utdanning i innlegget vi skal holde i 3. komité. Det er jo jeg selvfølgelig veldig glad for, ettersom det er en av kjernesakene til SAIH.

I tillegg til ungdom er også barn et viktig tema i 3. komité og det skal blant annet legges frem en rapport om vold mot barn. I forbindelse med dette kommer den norske kronprisen til New York.

Kvinner er selvfølgelig et tema som skal opp under generalforsamlingen og jeg håper absolutt å få med meg det.

Som siste tema ønsker jeg å være tilstede når spørsmålet om

Vest-Sahara skal diskuteres. SAIH har i mange år vært aktiv i forhold til den problematikken.

Hva er de norske ungdomsdelegatenes budskap til generalforsamlingen i år?

- Vårt hovedbudskap er at utdanning er helt essensielt for at marginaliserte grupper skal få større innflytelse over egne liv. For at dette skal skje må utdanningen være av god kvalitet og på folks egne premisser. For at utdanningen skal være av god kvalitet er det vesentlig at man tenker helhetlig på utdanningssystemet i et land, og derfor fokuserer på videregående og høyere utdanning i sammenheng med grunnutdanning. Ettersom utdanning er et av Tusenårsmålene, føler vi at dette er et spørsmål som vil kunne få stor oppmerksomhet.

Vi ønsker også å fokuserer på at ungdom er en viktig ressurs for fremtiden og i større grad bør delta under FNs generalforsamling. I innlegget oppfordrer vi FN til å inkludere unge i større grad, og flere land til å sende ungdomsdelegater, spesielt fra land i Sør.

Hvordan tror du at dere kan påvirke gjennom innlegget og deltakelsen?

- Jeg håper jo selvfølgelig at flere vil høre på innlegget i 3. komiteen, men har allikevel ikke troen på at det skal endre verden. Først og fremst håper jeg at vi gjennom å diskutere teamene innad i den norske delegasjonen kan få folk der til å få med seg hva vi som unge synes er viktig, og hvorfor.

Mener du at denne ungdomsdelegat-ordningen styrker kontakten mellom UD og ungdomsorganisasjonene utover selve reisen til New York?

- Ja, det tror jeg absolutt. Vi har hatt møter i UD i forkant av reisen, og vil fortsette å jobbe med temaet i etterkant av oppholdet i New York. Vi skal blant annet arrangere et seminar hos LNU om FN etter at vi har kommet hjem. Dette vil forhåpentligvis skape større interesse for internasjonale spørsmål, spesielt FN – og dermed mer kontakt mellom UD og organisasjonene. Jeg synes denne ordningen er et veldig bra tiltak!

Hva ser du mest frem til med oppholdet?

- Først og fremst ser jeg frem til å få større innblikk i FN og større kunnskap om organisasjonens arbeidsmåter og sakene som tas opp under generalforsamlingen.

Jeg ser frem til å møte, og ikke minst kunne få diskutere saker med, interessante personer jeg ellers ikke ville møtt.

Apropos det, er det noen spesielle personer du håper å få snakke med i New York?

- Ja, det hadde jo alltids vært stas å få møte selveste Kofi Annan. Jeg har ikke egentlig ikke de største ambisjoner om det, men ungdomsdelegatene i fjor fikk i hvert fall tatt et bilde med ham….

Ellers skulle jeg gjerne møtt Jan Egeland, lederen for OCHA, som koordinerer FNs humanitære arbeid. Jeg synes han gjør en fantastisk bra jobb med å sette FN og koordinering på dagsorden, samtidig som han får oss til å huske på de humanitære krisene.

Hva er du mest spent på?

-Å holde selve innlegget…….

Til slutt, har du kjøpt deg ny garderobe eller satser du på å gå i SAIH t-skjorte i generalforsamlingen?

- Nei, jeg har dessverre ikke fått tid til å kjøpe noen ny garderobe ennå. Jeg må nok finne tid til det. Det er jo på en måte langt fra aktivismen i SAIHs lokallag til generalforsamlinger og delegasjonsmøter. Samtidig er jo engasjementet og kunnskapen vi representerer den samme, og det er det vi må få frem i FN!! SAIH mener det er viktig å jobbe politisk for å påvirke, og derfor er dette en kjempemulighet for å fremme de temaene vi er opptatt av. Det er veldig moro å kunne sikte internasjonalt!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon