Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIHs innspill til regjeringserklæring 2021

Beskytt studentaktivister og akademikere

Angrep på høyere utdanning og innskrenking av akademisk frihet er et økende problem. Høyere utdanningsinstitusjoner er viktige arenaer for kritisk tenkning og debatt, og høyere utdanning har derfor i seg selv en demokratisk funksjon i samfunnet. Dette må også sees i sammenheng med en global utvikling hvor handlingsrommet for sivilt samfunn stadig innskrenkes. Beskyttelse av og støtte til studenter og akademikere må prioriteres i arbeidet for å stabilisere stater og bekjempe ekstremisme. Norge har som første land i verden innført en beskyttelsesmekanisme for studenter som er truet på grunn av sin aktivisme. SAIH krever at:

Students at Risk-ordningen blir permanent, og Norge fremmer ordningen i relevante internasjonale fora.

Styrk høyere utdanning globalt

For å nå bærekraftsmålene trengs en kraftsatsing på høyere utdanning og forskning. God høyere utdanning er en verdi i seg selv og en menneskerettighet. Høyere utdanning er viktig for å bygge aktive borgere og fremme demokrati. Høyere utdanning er en forutsetning for godt utdannede lærere i grunnskolen, kvalifisert personell i helsevesenet og skattejurister som sikrer finansiering av en robust utdanningssektor. Høye skolepenger og dårlige stipendordninger fører til at forskjellene øker og svekker retten til utdanning. Kommersielle aktører innen utdanningssektoren svekker satsingen på den offentlige skolen og bidrar til økte forskjeller. SAIH krever derfor at:

Regjeringen øker utdanningsbistanden til høyere utdanning og forskningRegjeringen faser ut kommersielle aktører fra norsk bistand

Forsvar kjønnsforskning og seksualundervisning

De siste årene har kvinner og skeives rettigheter har fått et tilbakeslag i mange land. I mange utviklingsland gjennomfører langt færre kvinner enn menn høyere utdanning, og mange kvinner opplever også å bli utsatt for seksuell trakassering og vold i studietiden. Retten til kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter er også under press. SAIH krever at:

Regjeringen styrker sivilsamfunnsorganisasjoner og forskningsmiljøer som jobber for likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon