Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIHs innspill til regjeringserklæring 2021

Beskytt studentaktivister og akademikere

Angrep på høyere utdanning og innskrenking av akademisk frihet er et økende problem. Høyere utdanningsinstitusjoner er viktige arenaer for kritisk tenkning og debatt, og høyere utdanning har derfor i seg selv en demokratisk funksjon i samfunnet. Dette må også sees i sammenheng med en global utvikling hvor handlingsrommet for sivilt samfunn stadig innskrenkes. Beskyttelse av og støtte til studenter og akademikere må prioriteres i arbeidet for å stabilisere stater og bekjempe ekstremisme. Norge har som første land i verden innført en beskyttelsesmekanisme for studenter som er truet på grunn av sin aktivisme. SAIH krever at:

Students at Risk-ordningen blir permanent, og Norge fremmer ordningen i relevante internasjonale fora.

Styrk høyere utdanning globalt

For å nå bærekraftsmålene trengs en kraftsatsing på høyere utdanning og forskning. God høyere utdanning er en verdi i seg selv og en menneskerettighet. Høyere utdanning er viktig for å bygge aktive borgere og fremme demokrati. Høyere utdanning er en forutsetning for godt utdannede lærere i grunnskolen, kvalifisert personell i helsevesenet og skattejurister som sikrer finansiering av en robust utdanningssektor. Høye skolepenger og dårlige stipendordninger fører til at forskjellene øker og svekker retten til utdanning. Kommersielle aktører innen utdanningssektoren svekker satsingen på den offentlige skolen og bidrar til økte forskjeller. SAIH krever derfor at:

Regjeringen øker utdanningsbistanden til høyere utdanning og forskningRegjeringen faser ut kommersielle aktører fra norsk bistand

Forsvar kjønnsforskning og seksualundervisning

De siste årene har kvinner og skeives rettigheter har fått et tilbakeslag i mange land. I mange utviklingsland gjennomfører langt færre kvinner enn menn høyere utdanning, og mange kvinner opplever også å bli utsatt for seksuell trakassering og vold i studietiden. Retten til kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter er også under press. SAIH krever at:

Regjeringen styrker sivilsamfunnsorganisasjoner og forskningsmiljøer som jobber for likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon