Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIHs høringsinnspill til Statsbudsjettet 2022

Her er SAIHs høringssvar i sin helhet:

SAIH takker for muligheten til å komme med høringssvar til Statsbudsjettet 2022.

Statsbudsjettet legges fram i en tid preget av klimakrise, men også en menneskerettighetskrise. Autoritære krefter strammer grepet i mange land. Kap 152, post 70 Menneskerettigheter

Angrep på menneskerettighetsforsvarere er et globalt problem som har blitt verre under pandemien. Det siste året har vi sett at studenter har vært i front for en rekke demokratibevegelser som for eksempel i Hviterussland, Myanmar, Colombia og Zimbabwe.

I Zimbabwe jobber SAIH med den nasjonale studentforeningen, hvor lederne fengsles uten lov og dom i forbindelse med fredelige demonstrasjoner på et nivå som fremstår systematisk. Da SAIH i mars lanserte en rapport om kriminalisering av studentaktivisme, måtte studentlederen fra Zimbabwe avlyse deltakelse fordi han var i fengsel - betegnende nok.

Vi ser at pandemien har redusert det demokratiske handlingsrommet og forverret rammebetingelsene for menneskerettighetene i store deler av verden. SAIH er glade for den økte støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter som ligger inne i forslag til budsjett for 2022.

Samtidig er det slik at et skikkelig løft for menneskerettigheter krever økt økonomisk og politisk støtte til de sosiale bevegelsene i sør som hver dag kjemper for demokrati og menneskerettigheter, inkludert studentaktivister.

Forslag til merknad:

Komiteen ber regjeringen anerkjenne studentaktivister som menneskerettighetsforsvare.

Kap 161, post 72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid

Pandemien har vist oss hvor viktig kunnskap og forskning er for å komme oss gjennom kriser. Vi er glade for at den langsiktige støtten til Norhed ligger inne, slik at norsk bistand kan bidra til kapasitetsbygging av høyere utdanningsinstitusjoner i det globale sør.

Pandemien gjør at mange studenter må slutte på universitetet fordi familiene deres ikke har råd til å betale skolepenger eller å være foruten deres inntektsmuligheter. Dette kan forverres ettersom flere sendes ut i fattigdom som en konsekvens av pandemiens ringvirkninger. Høyere utdanning er et viktig utviklingsverktøy som kan løfte folk opp av fattigdom, bidra til samfunnsutvikling og utjevning av ulikhet globalt. Et mål må derfor være reell tilgang for alle.

SAIH har jobbet for å etablere programmet «Studiefinansiering for utvikling», hvor den norske Lånekassen kunne dele av sine erfaringer med universell tilgang til utdanning. Dette ble utredet i 2020/2021 og vil ikke bli etablert som et eget kunnskapsprogram.

SAIH registrerer at «Arbeid for tilgang til høyere utdanning vil ivaretas i andre innsatser», og ser frem til en konkretisering av hva dette skal innebære i praksis.

Forslag til merknad:

Komiteen ber regjeringen konkretisere hva som her menes med «andre instanser».

Kap 161, post 70 Utdanning

Gratis, inkluderende kvalitetsutdanning er en grunnstein i den norske velferdsstaten. SAIH er kritisk til kommersialiseringen av utdanning globalt. Utdanning skal være en rettighet, ikke en vare.

Norsk utdanningsbistand går fremdeles til kommersielle aktører gjennom Bridge International Academy, noe som bidrar til å forsterke ulikhet. SAIH ser positivt på formuleringene i Hurdalsplattformen som fremhever inkluderende utdanning og ikke-profittbaserte løsninger. Vi forventer at dette vil bety en utfasing av kommersielle aktører fra utdanningsbistanden.

En reelt inkluderede utdanning handler om mer enn å fjerne rent økonomiske hindre. De siste årene har vi blant annet sett at motstanden mot helhetlig seksualundervisning og kjønnsstudier har økt. Dette er en trussel mot retten til å lære om rettigheter knyttet til kjønn og seksualitet, og rammer særlig unge jenter og skeive.

Forslag til merknad:

Komiteen ber regjeringen sikre at Norfund stanser investeringer i kommersielle utdanningsaktører. Komiteen ber regjeringen øke den politiske og økonomiske støtten til helhetlig seksualitetsundervisning (CSE).

SAIH stiller seg forøvrig bak høringsinnspill fra GCE Norge og SRHR-nettverket.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon