Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIHs høringsinnspill til Statsbudsjettet 2022

Her er SAIHs høringssvar i sin helhet:

SAIH takker for muligheten til å komme med høringssvar til Statsbudsjettet 2022.

Statsbudsjettet legges fram i en tid preget av klimakrise, men også en menneskerettighetskrise. Autoritære krefter strammer grepet i mange land. Kap 152, post 70 Menneskerettigheter

Angrep på menneskerettighetsforsvarere er et globalt problem som har blitt verre under pandemien. Det siste året har vi sett at studenter har vært i front for en rekke demokratibevegelser som for eksempel i Hviterussland, Myanmar, Colombia og Zimbabwe.

I Zimbabwe jobber SAIH med den nasjonale studentforeningen, hvor lederne fengsles uten lov og dom i forbindelse med fredelige demonstrasjoner på et nivå som fremstår systematisk. Da SAIH i mars lanserte en rapport om kriminalisering av studentaktivisme, måtte studentlederen fra Zimbabwe avlyse deltakelse fordi han var i fengsel - betegnende nok.

Vi ser at pandemien har redusert det demokratiske handlingsrommet og forverret rammebetingelsene for menneskerettighetene i store deler av verden. SAIH er glade for den økte støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter som ligger inne i forslag til budsjett for 2022.

Samtidig er det slik at et skikkelig løft for menneskerettigheter krever økt økonomisk og politisk støtte til de sosiale bevegelsene i sør som hver dag kjemper for demokrati og menneskerettigheter, inkludert studentaktivister.

Forslag til merknad:

Komiteen ber regjeringen anerkjenne studentaktivister som menneskerettighetsforsvare.

Kap 161, post 72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid

Pandemien har vist oss hvor viktig kunnskap og forskning er for å komme oss gjennom kriser. Vi er glade for at den langsiktige støtten til Norhed ligger inne, slik at norsk bistand kan bidra til kapasitetsbygging av høyere utdanningsinstitusjoner i det globale sør.

Pandemien gjør at mange studenter må slutte på universitetet fordi familiene deres ikke har råd til å betale skolepenger eller å være foruten deres inntektsmuligheter. Dette kan forverres ettersom flere sendes ut i fattigdom som en konsekvens av pandemiens ringvirkninger. Høyere utdanning er et viktig utviklingsverktøy som kan løfte folk opp av fattigdom, bidra til samfunnsutvikling og utjevning av ulikhet globalt. Et mål må derfor være reell tilgang for alle.

SAIH har jobbet for å etablere programmet «Studiefinansiering for utvikling», hvor den norske Lånekassen kunne dele av sine erfaringer med universell tilgang til utdanning. Dette ble utredet i 2020/2021 og vil ikke bli etablert som et eget kunnskapsprogram.

SAIH registrerer at «Arbeid for tilgang til høyere utdanning vil ivaretas i andre innsatser», og ser frem til en konkretisering av hva dette skal innebære i praksis.

Forslag til merknad:

Komiteen ber regjeringen konkretisere hva som her menes med «andre instanser».

Kap 161, post 70 Utdanning

Gratis, inkluderende kvalitetsutdanning er en grunnstein i den norske velferdsstaten. SAIH er kritisk til kommersialiseringen av utdanning globalt. Utdanning skal være en rettighet, ikke en vare.

Norsk utdanningsbistand går fremdeles til kommersielle aktører gjennom Bridge International Academy, noe som bidrar til å forsterke ulikhet. SAIH ser positivt på formuleringene i Hurdalsplattformen som fremhever inkluderende utdanning og ikke-profittbaserte løsninger. Vi forventer at dette vil bety en utfasing av kommersielle aktører fra utdanningsbistanden.

En reelt inkluderede utdanning handler om mer enn å fjerne rent økonomiske hindre. De siste årene har vi blant annet sett at motstanden mot helhetlig seksualundervisning og kjønnsstudier har økt. Dette er en trussel mot retten til å lære om rettigheter knyttet til kjønn og seksualitet, og rammer særlig unge jenter og skeive.

Forslag til merknad:

Komiteen ber regjeringen sikre at Norfund stanser investeringer i kommersielle utdanningsaktører. Komiteen ber regjeringen øke den politiske og økonomiske støtten til helhetlig seksualitetsundervisning (CSE).

SAIH stiller seg forøvrig bak høringsinnspill fra GCE Norge og SRHR-nettverket.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet
a large group of people are posing for a picture in front of a building .a large group of people are posing for a picture in front of a building .

Nyhet

Dette skjedde på SAIHs Årsmøte

26. og 27. april var over 60 delegater, observatører og gjester samlet på Grønland i Oslo for SAIHs årsmøte 2024.

Les nyhet
en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.

Nyhet

Ledig stilling: Innholdsprodusent

SAIH søker deg som er visuelt sterk med teft for god historiefortelling, og som har erfaring med strategisk oppfølgning av eide og fortjente flater i sosiale medier.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon