Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIHs Årsmøte 2014

Velkommen til SAIHs årsmøte i 2014Please scroll down for English

Dato: 25.-26. oktoberSted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52 (auditorium 3), OsloTid: Oppmøte kl. 09.30 på lørdag, møteslutt kl. 16.00 på søndag.

Påmeldingsfrist 9. oktober. Registrering under på denne siden.

Kjære alle lokallag og medlemmer av SAIH,Her kommer innkallingen til SAIH sitt årsmøte i 2014. Vedlagt følger innkallingsbrev, årsmøtepapirer og fullmaktsskjema. Lokallag i SAIH bes i tillegg om å fylle ut standardskjema for årsrapport og sende dette inn seneste én uke før årsmøtet.

Huskeliste før møtet:

Frist 9. oktober: Påmeldingsfrist, samt frist for å sende inn forslag til resolusjoner og politisk tema (kampanjetema) som Styret vil innstille på til Årsmøtet.Medlemmer må velge én delegat, og lokallagene to delegater, som får stemmerett og representerer dere på årsmøtet.Delegater må sende inn fullmaktsskjema med signatur (se vedlegg).Velg observatør(er).Nominér kandidater til valg (send epost til valnemnd@gmail.com)

Ny på årsmøtet?For de som aldri har vært på årsmøte i SAIH før, kan man delta på «forberedende årsmøte» fredag 24. oktober, kl.16.30, i årsmøtelokalet. Her vil man kunne forberede seg på noen utvalgte årsmøtesaker, jobbe med å snakke foran en forsamling, og lære seg hvordan diskusjon og votering vil foregå på årsmøtet.

Welcome to SAIH's Annual Meeting 2014

Date: 25.-26. OctoberPlace: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA), Pilestredet 52 (auditorium 3), OsloTime: Starts Saturday at 09.30, ends Sunday at 16.00Language: Norwegian, with translation to English

Registration deadline: 9. October. Register above!

Dear all local chapters and members of SAIH,This is a notice of SAIHs Annual Meeting 2014. Attached is the notice letters, papers and annual meeting authorisation form. The local chapters of SAIH are asked to also fill out the standard form for Annual Meeting reports, and submit it no later than one week before the Annual Meeting.

To-do-list before the meeting

Deadline October 9: Registration deadline, and the deadline for submitting proposals for resolutions and political theme (campaign theme) to the Board for nominations to the Annual Meeting.Members much choose one delegate, and local chapters two delegates, who will vote and represent you at the Annual Meeting.Delegates much submit an Authorisation Form with signature (see attachment)Choose observer(s).Nominate candidates for election (send e-mail to valnemnd@gmail.com).

New at the Annual Meeting?For those who have never attended the Annual Meeting (AM) of SAIH before, there is a preparatory Annual Meeting Friday 24 October at 16:30, in the Annual Meeting room. This course will be in Norwegian. Here you will be able to prepare for some selected cases, work on speaking in front of an audience, and learn how the discussions and the vote will take place at the AM.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon