Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIHs Årsmøte 2014

Velkommen til SAIHs årsmøte i 2014Please scroll down for English

Dato: 25.-26. oktoberSted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52 (auditorium 3), OsloTid: Oppmøte kl. 09.30 på lørdag, møteslutt kl. 16.00 på søndag.

Påmeldingsfrist 9. oktober. Registrering under på denne siden.

Kjære alle lokallag og medlemmer av SAIH,Her kommer innkallingen til SAIH sitt årsmøte i 2014. Vedlagt følger innkallingsbrev, årsmøtepapirer og fullmaktsskjema. Lokallag i SAIH bes i tillegg om å fylle ut standardskjema for årsrapport og sende dette inn seneste én uke før årsmøtet.

Huskeliste før møtet:

Frist 9. oktober: Påmeldingsfrist, samt frist for å sende inn forslag til resolusjoner og politisk tema (kampanjetema) som Styret vil innstille på til Årsmøtet.Medlemmer må velge én delegat, og lokallagene to delegater, som får stemmerett og representerer dere på årsmøtet.Delegater må sende inn fullmaktsskjema med signatur (se vedlegg).Velg observatør(er).Nominér kandidater til valg (send epost til valnemnd@gmail.com)

Ny på årsmøtet?For de som aldri har vært på årsmøte i SAIH før, kan man delta på «forberedende årsmøte» fredag 24. oktober, kl.16.30, i årsmøtelokalet. Her vil man kunne forberede seg på noen utvalgte årsmøtesaker, jobbe med å snakke foran en forsamling, og lære seg hvordan diskusjon og votering vil foregå på årsmøtet.

Welcome to SAIH's Annual Meeting 2014

Date: 25.-26. OctoberPlace: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA), Pilestredet 52 (auditorium 3), OsloTime: Starts Saturday at 09.30, ends Sunday at 16.00Language: Norwegian, with translation to English

Registration deadline: 9. October. Register above!

Dear all local chapters and members of SAIH,This is a notice of SAIHs Annual Meeting 2014. Attached is the notice letters, papers and annual meeting authorisation form. The local chapters of SAIH are asked to also fill out the standard form for Annual Meeting reports, and submit it no later than one week before the Annual Meeting.

To-do-list before the meeting

Deadline October 9: Registration deadline, and the deadline for submitting proposals for resolutions and political theme (campaign theme) to the Board for nominations to the Annual Meeting.Members much choose one delegate, and local chapters two delegates, who will vote and represent you at the Annual Meeting.Delegates much submit an Authorisation Form with signature (see attachment)Choose observer(s).Nominate candidates for election (send e-mail to valnemnd@gmail.com).

New at the Annual Meeting?For those who have never attended the Annual Meeting (AM) of SAIH before, there is a preparatory Annual Meeting Friday 24 October at 16:30, in the Annual Meeting room. This course will be in Norwegian. Here you will be able to prepare for some selected cases, work on speaking in front of an audience, and learn how the discussions and the vote will take place at the AM.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon