Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH til FNs Forum for urfolk

FNs permanente forum for urfolk er en arena hvor urfolksorganisasjoner kan gå i dialog med myndigheter fra ulike nasjonalstater. Gjennom forumet har alle som deltar på samlingen mulighet til å fremme konkrete forslag til FNs nasjonale og økonomiske råd (ECOSOC) om forbedring av arbeidet med urfolk på internasjonalt nivå.

I år vil SAIH delta på samlingen sammen med to av våre partnere. Kvinneorganisasjonen CDIMA fra Bolivia og kvinnesenteret CEIMM fra universitetet URACCAN på Atlanterhavskysten i Nicaragua, er begge institusjoner av og for urfolk som setter spesielt søkelys på urfolkskvinners rettigheter. Det er derfor sterk motivasjon og entusiasme for at forumets spesialtema for denne samlingen er urfolkskvinner. Andre temaer knyttet til urfolk som vil bli behandlet er; utdanning, menneskerettigheter, sosial og økonomisk utvikling, helse og kultur. Hvorfor deltar SAIH og våre partnere på internasjonal arena?I november 2003 fikk presidenten for FNs permanente forum for urfolk og tidligere sametingspresident, Ole Henrik Magga, anledning til å besøke SAIHs partnere i Bolivia. (image) - ” Det jeg har sett av SAIHs arbeid tyder på at det er en meget seriøs organisasjon”, sier Ole Henrik Magga som viste et sterkt engasjement for SAIH som organisasjon. Under Maggas opphold i Bolivia ble SAIH og våre partnere invitert til forumets tredje samling.

Muligheten til å påvirke FNs arbeid med urfolk gjennom aktiv deltakelse i forumet, det å knytte nettverk til andre urfolksorganisasjoner, opprette kontakt mellom samiske miljøer og SAIHs partnere og styrke kontakten mellom SAIHs partnere, i tillegg til at erfaringene fra FNs samling kan brukes i det daglige informasjons- og opplæringsarbeidet, gjør det viktig å delta på forumet. Sammen med våre partnere har vi både noe å bidra med og noe å lære.-” Dette betyr mye for vår kamp for urfolkskvinners rettigheter i Bolivia”, sier Alicia Canaviri, leder i CDIMA.

SAIH , samer og indianereMed arbeidstittelen ”Urfolkskvinner på toppen” vil SAIH konsentrere sitt politiske arbeid i 2004/ 2005 om kvinners og da spesielt urfolkskvinners situasjon. Hva er det som begrenser kvinners adgang til posisjoner, til professorater, til utdanning? Vi ønsker å sette fokus på de strukturelle årsakene til at kvinner både i nord og sør i liten grad når til topps i samfunnslivet og konsekvensene dette har for individuell, lokal og global utvikling. Både årsaker og muligheter til undertrykkelse av urfolkskvinner er sterkt knyttet til retten til utdanning og er blant SAIHs kjerneområder.

Mye av informasjonsarbeidet i denne perioden inkludert nasjonale kampanjer på universiteter og høyskoler over hele landet vil være knyttet til dette temaet. Det er viktig å huske på at urfolkskvinner i Norge, Bolivia og Nicaragua har mange fellestrekk. Selv om nasjonale rammebetingelser er ulike, finnes det internasjonale konvensjoner og rettigheter som synliggjør en felles kamp blant urfolk verden over. Under samlingen i FN vil CDIMA, CEIMM og SAIH jobbe målrettet for å opprette og utvikle kontakten med samiske miljøer som samisk kvinneforum, samerådet, sametingets ungdom og senter for kvinneforskning ved universitetet i Tromsø. Vi vil også ha et eget møte med forumets president, Ole Henrik Magga. På denne måten vil deltakelsen i forumet også være et ledd i SAIHs arbeid i Norge og vil bidra til informasjon blant norske studenter og akademikere.

For mer informasjon om FNs permanente forum for urfolk:http://www.un.org/esa/socdev/pfii/index.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon