Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH til FNs Forum for urfolk

FNs permanente forum for urfolk er en arena hvor urfolksorganisasjoner kan gå i dialog med myndigheter fra ulike nasjonalstater. Gjennom forumet har alle som deltar på samlingen mulighet til å fremme konkrete forslag til FNs nasjonale og økonomiske råd (ECOSOC) om forbedring av arbeidet med urfolk på internasjonalt nivå.

I år vil SAIH delta på samlingen sammen med to av våre partnere. Kvinneorganisasjonen CDIMA fra Bolivia og kvinnesenteret CEIMM fra universitetet URACCAN på Atlanterhavskysten i Nicaragua, er begge institusjoner av og for urfolk som setter spesielt søkelys på urfolkskvinners rettigheter. Det er derfor sterk motivasjon og entusiasme for at forumets spesialtema for denne samlingen er urfolkskvinner. Andre temaer knyttet til urfolk som vil bli behandlet er; utdanning, menneskerettigheter, sosial og økonomisk utvikling, helse og kultur. Hvorfor deltar SAIH og våre partnere på internasjonal arena?I november 2003 fikk presidenten for FNs permanente forum for urfolk og tidligere sametingspresident, Ole Henrik Magga, anledning til å besøke SAIHs partnere i Bolivia. (image) - ” Det jeg har sett av SAIHs arbeid tyder på at det er en meget seriøs organisasjon”, sier Ole Henrik Magga som viste et sterkt engasjement for SAIH som organisasjon. Under Maggas opphold i Bolivia ble SAIH og våre partnere invitert til forumets tredje samling.

Muligheten til å påvirke FNs arbeid med urfolk gjennom aktiv deltakelse i forumet, det å knytte nettverk til andre urfolksorganisasjoner, opprette kontakt mellom samiske miljøer og SAIHs partnere og styrke kontakten mellom SAIHs partnere, i tillegg til at erfaringene fra FNs samling kan brukes i det daglige informasjons- og opplæringsarbeidet, gjør det viktig å delta på forumet. Sammen med våre partnere har vi både noe å bidra med og noe å lære.-” Dette betyr mye for vår kamp for urfolkskvinners rettigheter i Bolivia”, sier Alicia Canaviri, leder i CDIMA.

SAIH , samer og indianereMed arbeidstittelen ”Urfolkskvinner på toppen” vil SAIH konsentrere sitt politiske arbeid i 2004/ 2005 om kvinners og da spesielt urfolkskvinners situasjon. Hva er det som begrenser kvinners adgang til posisjoner, til professorater, til utdanning? Vi ønsker å sette fokus på de strukturelle årsakene til at kvinner både i nord og sør i liten grad når til topps i samfunnslivet og konsekvensene dette har for individuell, lokal og global utvikling. Både årsaker og muligheter til undertrykkelse av urfolkskvinner er sterkt knyttet til retten til utdanning og er blant SAIHs kjerneområder.

Mye av informasjonsarbeidet i denne perioden inkludert nasjonale kampanjer på universiteter og høyskoler over hele landet vil være knyttet til dette temaet. Det er viktig å huske på at urfolkskvinner i Norge, Bolivia og Nicaragua har mange fellestrekk. Selv om nasjonale rammebetingelser er ulike, finnes det internasjonale konvensjoner og rettigheter som synliggjør en felles kamp blant urfolk verden over. Under samlingen i FN vil CDIMA, CEIMM og SAIH jobbe målrettet for å opprette og utvikle kontakten med samiske miljøer som samisk kvinneforum, samerådet, sametingets ungdom og senter for kvinneforskning ved universitetet i Tromsø. Vi vil også ha et eget møte med forumets president, Ole Henrik Magga. På denne måten vil deltakelsen i forumet også være et ledd i SAIHs arbeid i Norge og vil bidra til informasjon blant norske studenter og akademikere.

For mer informasjon om FNs permanente forum for urfolk:http://www.un.org/esa/socdev/pfii/index.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon