Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH tidllig ute med kvinnebistand

I 1979 kom SAIH med en egen resolusjon om u-hjelp og kvinner. Der ble det fastslått at det var nødvendig med egne kvinneprosjekter. SAIH mente at de kvinneprosjektene som nå fantes hadde lite å bidra med i kvinnenes reelle hverdag. En forutsetning for å lykkes var at slike prosjekter måtte drives fram av kvinnene selv, og generelt sett måtte utviklingstiltak planlegges med sikte på å nå kvinnene spesielt. Dette innebar en omlegging av norsk u-hjelp, mente SAIH. Det hjalp lite med programerklæringer, het det i resolusjonen, så lenge det meste av bevilgningene støttet en utvikling som undergravde småprodusenter og eiendomsløses muligheter til å livnære seg selv.

Nå fulgte en rekke seminarer og møter som tok opp temaet "kvinner i u-land". Medlemsbladet SAIH-perspektiv hadde et eget temanummer om dette emnet, og det ble ellers lagt vekt på å trykke kvinnestoff i de øvrige numrene. Det ble også laget et hefte om kvinner i utviklingsland med tittelen "Utenfor brutto nasjonalprodukt".

SAIH hentet mye inspirasjon gjennom de mange framtredende kvinnene som representerte frigjøringsbevegelsene disse årene.Mye av pengene som SAIH samlet inn gikk spesielt til prosjekter som kom kvinnene til gode. Blant annet støttet SAIH et nystartet prosjekt i Zambia som ga namibiske kvinnelige flyktninger mulighet til et års lederutdanning. South West Africa People’s Organisations (SWAPO) flyktningleirer i Angola ble bevilget midler til undervisningsmateriell spesielt med tanke på de kvinnelige flyktningene, samt til et eget lese- og skriveprogram for kvinner.I flere år ble ANCs kvinnesekretariat i Zambia støttet, både med penger og utstyr.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon