Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH søker nye utvalgsmedlemmer!

Politisk kampanje

Hvert år lanserer SAIH en politisk kampanje, der målet er å løfte et politisk tema for å bedre studenters rettigheter eller akademisk frihet. I år har årsmøtet 2022 vedtatt temaet «Akademikere og studenter som demokratiforkjempere og utvikling av beskyttelsesmekanismer for disse studentene»

SAIHs politiske kampanje lanseres i mars 2023, og utvalget skal fra august til og mars utvikle et kreativt konsept i samarbeid med et kreativt byrå, samt foreslå politiske målsettinger for kampanjen som vedtas av SAIHs styre.

Utvalget møtes rundt 2-3 ganger i måneden, og hver uke i den siste tiden før kampanjen. I tillegg forventes det at du kan ta på deg arbeidsoppgaver mellom møtene.

Vi søker deg som er kreativ og engasjert. Det er en fordel, men ikke et krav, med erfaring med kampanjearbeid eller politisk påvirkningsarbeid. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med politisk rådgiver Stian Antonsen (stian.antonsen@saih.no).

Prinsipprogram

SAIH reviderer grunndokumentene jevnlig, slik at de alltid er oppdaterte og reflekterer vårt arbeid. Årsmøtet 2023 skal vedta prinsipp-program for perioden 2023-2028. Prinsipp-programmet definerer SAIHs ideologiske grunnlag, og er veiledende i alt arbeidet SAIH gjør.

Utvalget skal komme med forslag til nytt prinsipp-program som skal innstilles av styret før årsmøtet 2023. Utvalget skal levere et førsteutkast til SAIHs landsråd og styre i januar 2023, og et endelig utkast til SAIHs styre i mars.

Vi søker deg som kjenner SAIH godt, har god erfaring med organisasjonsarbeid. Utvalget må regne med ett til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene.

Strategi for organisasjonsutvikling

SAIHs strategi for organisasjonsutvikling utgår i 2023, og ny strategi skal legges frem til behandling på årsmøtet i april 2023. I arbeidet med ny strategi vil utvalget sette seg inn i evalueringer av SAIHs organisasjonsarbeid og hente innspill fra sekretariat, organisasjonen og andre relevante aktører. Utvalget skal definere målsettingene i SAIHs organisasjonsutvikling, og den ferdige strategien vil også ligge til grunn for SAIHs videre arbeid med medlemsorganisasjoner, og god organisasjonskultur.

Vi søker deg som enten har lang fartstid i SAIH eller har omfattende erfaring med organisasjonsarbeid. Utvalgsmedlemmene må påregne ett til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene. Utvalget skal levere et førsteutkast til SAIHs landsråd og styre i januar 2023, og et endelig utkast til SAIHs styre i mars.

Utvalg for lokallagsutvikling

SAIH har 10 lokallag rundt om på studiesteder i Norge og disse utgjør en viktig grunnpilar i SAIHs arbeid. De siste to årene har et utvalg jobbet for å kartlegge lokallagene for å avdekke styrker og svakheter i måten de er organisert og drevet på, og utarbeidet en plan for å forbedre vårt arbeid i og med lokallagene.

Dette året skal vi videreføre arbeidet ved å følge opp disse anbefalingene, fortsette arbeidet som er påbegynt, og utføre vedtekts-workshop i samarbeid med IK. Målet med utvalget er å styrke og videreutvikle lokallagene for å skape enda mer engasjement lokalt. Dette er et behov vi ser spesielt sterkt etter Covid-19 og medfølgende smitteverntiltak, som har påvirket frivillig- og studentorganisasjoner i hele landet.

For å delta i dette utvalget bør du være kjent med SAIH som organisasjon og ha erfaring fra et lokallagsstyre, Landsråd, IK, AU eller andre sentrale ledd i organisasjonen. Det er en fordel om du befinner deg i Oslo-regionen, men ikke et krav. Utvalgsmedlemmene må påberegne et til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene.

Hvordan søke?

Utvalgene er åpne for alle, og representanter fra SAIHs medlemsorganisasjoner (inkludert lokallag) oppfordres spesielt til å søke. Det vil for alle utvalgene legges opp til mulighet for digital deltakelse.

For å søke skriver du et kort motivasjonsbrev (1/2-1 A4-side) med informasjon om deg selv, dine erfaringer, hva du kan tilføre arbeidet og eventuelle tanker og ideer for prosessen du vil være del av. Motivasjonsbrevet sendes til leder@saih.no senest onsdag 24. august.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon