Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH søker daglig leder

SAIH ønsker å være en ledende stemme for studenters rettigheter, akademisk frihet og inkluderende høyere utdanning. Kombinasjonen av en faglig kompetent stab og et studentledet og aktivt styre gjør oss unike i internasjonal sammenheng, og vi er en organisasjon i stadig vekst.

SAIH søker en daglig leder som skal lede sekretariatet vårt og bistå styret i kontinuerlig strategisk vekst og utvikling av organisasjonen. Daglig leder har ansvar for at arbeidet er kvalitetssikret og i samsvar med SAIHs visjon og verdigrunnlag. Stillingen innebærer arbeidsgiveransvar, oppfølging og effektiv koordinering av sekretariatets arbeid, økonomistyring og administrativt arbeid. Daglig leder står til ansvar overfor Styret. Mellom styremøter rapporterer daglig leder til styreleder.

Personlig egnethet, kompetanse innenfor SAIHs arbeidsfelt og relevant ledererfaring vil bli tillagt vekt.

Stillingens hovedansvars- og arbeidsoppgaver:

Initiere, utvikle og implementere helhetlige og langsiktige strategier i samarbeid med Styret, Styreleder og sekretariatet. Sikre at SAIHs bistandsarbeid, politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid blir godt planlagt og gjennomført. Ha arbeidsgiveransvar og utøvende personalansvar, inkludert å legge til rette for faglig og personlig utvikling for alle ansatte. Ha det overordnede ansvaret for organisasjonens inntektsbringende arbeid gjennom å styrke SAIHs donorbase, kvalitetssikre søknader og rapporter, samt overordnet ansvar for å videreutvikle innsamlingsarbeid. Se til at administrative og økonomiske rutiner fungerer tilfredsstillende, i tråd med lovverk, og SAIHs retningslinjer og fullmakter. Sørge for en effektiv arbeidsfordeling med klare forventninger og god ansvarsfordeling på kontoret til SAIH.

Ønskede kvalifikasjoner:

Ledererfaring og lederkompetanse Erfaring og kompetanse innenfor økonomistyring og økonomiansvar. Kompetanse innen og interesse for personalansvar Bistandsfaglig erfaring og kompetanse Relevant høyere utdanning, for eksempel innen ledelse, administrasjon og økonomi. Erfaring fra styrearbeid og frivillige organisasjoner

Ønskede egenskaper:

Evne til å skape tillit i arbeidsrelasjoner og ovenfor samarbeidspartnere Gode kommunikasjons- og motivasjonsevner Stor fleksibilitet og arbeidskapasitet Trives med mye ansvar og håndtering av mange ulike oppgaver samtidig Flytende norsk og engelsk. Gode kunnskaper i spansk er ønskelig. Strukturert og systematisk

Vi tilbyr:

Spennende utfordringer i et dynamisk miljø i en av Norges eldste bistands- og solidaritetsorganisasjoner. Varierte og meningsfylte oppgaver Et godt arbeidsmiljø Lønn etter avtale Offentlig tjenestepensjon gjennom KLP og AFP

Det må påberegnes noe kvelds- og helgearbeid, samt reisevirksomhet.

Lønn etter avtale.

Sted: Oslo, Norge

Ansettelsesforhold: Åremålsstilling for fire år, med mulighet for forlengelse en gang.

Skriftlig søknad med CV sendes som e-post til leder@saih.no.

Søknadsfrist: 13.november 2017, kl. 23:59.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til SAIH ved leder Beathe Øgård på tlf: 950 31 719 eller leder@saih.no. For mer informasjon om SAIH, vennligst se våre nettsider: www.saih.no

Om SAIHSAIH er en solidaritets- og bistandsorganisasjon drevet av studenter og akademikere. SAIH jobber nasjonalt og internasjonalt med utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og informasjonsarbeid, med særlig fokus på høyere utdanning. SAIH er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon i stadig vekst. SAIH jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til en mer rettferdig verden. Vi jobber med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt. Vi støtter utdanningsprosjekter og har førti samarbeidspartnere i åtte land i sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika. SAIH har tretten ansatte. Styrets leder og to nestledere (arbeidsutvalget) er politisk ledelse i SAIH og arbeider i tillegg fulltid på kontoret. SAIH har et årlig budsjett på om lag 52 millioner.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon