Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH søker daglig leder

SAIH ønsker å være en ledende stemme for studenters rettigheter, akademisk frihet og inkluderende høyere utdanning. Kombinasjonen av en faglig kompetent stab og et studentledet og aktivt styre gjør oss unike i internasjonal sammenheng, og vi er en organisasjon i stadig vekst.

SAIH søker en daglig leder som skal lede sekretariatet vårt og bistå styret i kontinuerlig strategisk vekst og utvikling av organisasjonen. Daglig leder har ansvar for at arbeidet er kvalitetssikret og i samsvar med SAIHs visjon og verdigrunnlag. Stillingen innebærer arbeidsgiveransvar, oppfølging og effektiv koordinering av sekretariatets arbeid, økonomistyring og administrativt arbeid. Daglig leder står til ansvar overfor Styret. Mellom styremøter rapporterer daglig leder til styreleder.

Personlig egnethet, kompetanse innenfor SAIHs arbeidsfelt og relevant ledererfaring vil bli tillagt vekt.

Stillingens hovedansvars- og arbeidsoppgaver:

Initiere, utvikle og implementere helhetlige og langsiktige strategier i samarbeid med Styret, Styreleder og sekretariatet. Sikre at SAIHs bistandsarbeid, politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid blir godt planlagt og gjennomført. Ha arbeidsgiveransvar og utøvende personalansvar, inkludert å legge til rette for faglig og personlig utvikling for alle ansatte. Ha det overordnede ansvaret for organisasjonens inntektsbringende arbeid gjennom å styrke SAIHs donorbase, kvalitetssikre søknader og rapporter, samt overordnet ansvar for å videreutvikle innsamlingsarbeid. Se til at administrative og økonomiske rutiner fungerer tilfredsstillende, i tråd med lovverk, og SAIHs retningslinjer og fullmakter. Sørge for en effektiv arbeidsfordeling med klare forventninger og god ansvarsfordeling på kontoret til SAIH.

Ønskede kvalifikasjoner:

Ledererfaring og lederkompetanse Erfaring og kompetanse innenfor økonomistyring og økonomiansvar. Kompetanse innen og interesse for personalansvar Bistandsfaglig erfaring og kompetanse Relevant høyere utdanning, for eksempel innen ledelse, administrasjon og økonomi. Erfaring fra styrearbeid og frivillige organisasjoner

Ønskede egenskaper:

Evne til å skape tillit i arbeidsrelasjoner og ovenfor samarbeidspartnere Gode kommunikasjons- og motivasjonsevner Stor fleksibilitet og arbeidskapasitet Trives med mye ansvar og håndtering av mange ulike oppgaver samtidig Flytende norsk og engelsk. Gode kunnskaper i spansk er ønskelig. Strukturert og systematisk

Vi tilbyr:

Spennende utfordringer i et dynamisk miljø i en av Norges eldste bistands- og solidaritetsorganisasjoner. Varierte og meningsfylte oppgaver Et godt arbeidsmiljø Lønn etter avtale Offentlig tjenestepensjon gjennom KLP og AFP

Det må påberegnes noe kvelds- og helgearbeid, samt reisevirksomhet.

Lønn etter avtale.

Sted: Oslo, Norge

Ansettelsesforhold: Åremålsstilling for fire år, med mulighet for forlengelse en gang.

Skriftlig søknad med CV sendes som e-post til leder@saih.no.

Søknadsfrist: 13.november 2017, kl. 23:59.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til SAIH ved leder Beathe Øgård på tlf: 950 31 719 eller leder@saih.no. For mer informasjon om SAIH, vennligst se våre nettsider: www.saih.no

Om SAIHSAIH er en solidaritets- og bistandsorganisasjon drevet av studenter og akademikere. SAIH jobber nasjonalt og internasjonalt med utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og informasjonsarbeid, med særlig fokus på høyere utdanning. SAIH er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon i stadig vekst. SAIH jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til en mer rettferdig verden. Vi jobber med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt. Vi støtter utdanningsprosjekter og har førti samarbeidspartnere i åtte land i sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika. SAIH har tretten ansatte. Styrets leder og to nestledere (arbeidsutvalget) er politisk ledelse i SAIH og arbeider i tillegg fulltid på kontoret. SAIH har et årlig budsjett på om lag 52 millioner.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon