Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH ønsker å uttrykke sin dypeste medfølelse og sorg for ofre og pårørende

(image) Håvard Vederhus satt i styret til SAIH fram til i sommer. Her ved SAIHs høstsamling 2010 (For english scroll down)

I en tid som dette blir det så åpenbart hvor mye vi har til felles, både med AUF og med en lang rekke andre ungdoms- og studentorganisasjoner. Når støvet etter bomben har lagt seg og sorgen tar sin plass som del av en mer eller mindre normalisert hverdag, kan vi ikke annet enn å fortsette vårt arbeid som del av det fellesskapet hvor alle på sin måte jobber for en bedre og mer rettferdig verden.

SAIH setter stor pris på den massive solidariteten og støtten vi har mottatt fra våre venner og partnere i Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Nicaragua og Bolivia, i tillegg til medfølelsen Norge har mottatt fra hele verden.

Foruten sorgen over alle liv som har gått tapt eller blitt utsatt for en traumatisk opplevelse, så berører dette samfunnsaktivisten i meg, skriver SAIHs leder Anette Remme i sitt blogginnlegg. Vi skal ikke lammes eller skremmes av et slikt angrep, men kjempe videre for det vi tror på. Dette oppleves som et angrep på alle unge som vil gjøre verden til et bedre sted.

Det er viktig at vi ikke lar terroren stoppe oss, men at vi fortsetter med alle de parallelle kampene vi kjemper. Kampen for et kulturelt mangfold, kampen for utdanning, kampen for ungdoms engasjement og innflytelse. La oss komme sammen i sorgen som nå rammer oss, styrke solidariteten og forsterke vårt demokrati. Til ære for de vi har mistet.

ENGLISH:

SAIH wishes to express its deepest compassion and sorrow for the victims of July 22

It is an incomprehensive tragedy. Norway is a small country. We all have friends who directly or indirectly are affected by this tragedy. It is with great grief we acknowledge that Håvard Vederhus no longer is among us. He was a member of SAIHs board until this summer. Håvard had a remarkable political talent. Our thoughts and deepest compassion goes to his family and friends. Ina Alvilde Rangønes Libak was a member of our National Council last year, we are happy she survived the injuries she was inflicted at Utøya.

In times like this it is obvious how much we have in common with AUF and other youth and student organizations. As we continue our everyday lives with the sorrow that has become a part of it, we cannot do anything else than continue our work for a better and more just world.

SAIH appreciates the massive solidarity and support we have received from our friends and partners in Zambia, Zimbabwe, South Africa, Nicaragua and Bolivia, in addition to the solidarity Norway has received from the rest of the world.

I addition to the sorrow over all the lives lost and those trauma inflicted, the tragedy touches on the activist in me, says the President of SAIH Anette Remme. We will not be paralysed or threaten by an attack like this, but continue to fight for what we believe in. This was an attack on all youth who works to make the world a better place.

It is important that we do not let the terror stop us; we will continue our work for a better world. Work for education, work for culturally plurality, work for youth activism and influence. Let’s come together in the sorrow that has stricken, let’s strengthen the solidarity and reinforce our democracy. In honour of those we have lost.

See also Vice-president of SAIH, Erik Schreiner Evans’ article We are vulnerable by choice

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon