Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH ønsker å uttrykke sin dypeste medfølelse og sorg for ofre og pårørende

(image) Håvard Vederhus satt i styret til SAIH fram til i sommer. Her ved SAIHs høstsamling 2010 (For english scroll down)

I en tid som dette blir det så åpenbart hvor mye vi har til felles, både med AUF og med en lang rekke andre ungdoms- og studentorganisasjoner. Når støvet etter bomben har lagt seg og sorgen tar sin plass som del av en mer eller mindre normalisert hverdag, kan vi ikke annet enn å fortsette vårt arbeid som del av det fellesskapet hvor alle på sin måte jobber for en bedre og mer rettferdig verden.

SAIH setter stor pris på den massive solidariteten og støtten vi har mottatt fra våre venner og partnere i Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Nicaragua og Bolivia, i tillegg til medfølelsen Norge har mottatt fra hele verden.

Foruten sorgen over alle liv som har gått tapt eller blitt utsatt for en traumatisk opplevelse, så berører dette samfunnsaktivisten i meg, skriver SAIHs leder Anette Remme i sitt blogginnlegg. Vi skal ikke lammes eller skremmes av et slikt angrep, men kjempe videre for det vi tror på. Dette oppleves som et angrep på alle unge som vil gjøre verden til et bedre sted.

Det er viktig at vi ikke lar terroren stoppe oss, men at vi fortsetter med alle de parallelle kampene vi kjemper. Kampen for et kulturelt mangfold, kampen for utdanning, kampen for ungdoms engasjement og innflytelse. La oss komme sammen i sorgen som nå rammer oss, styrke solidariteten og forsterke vårt demokrati. Til ære for de vi har mistet.

ENGLISH:

SAIH wishes to express its deepest compassion and sorrow for the victims of July 22

It is an incomprehensive tragedy. Norway is a small country. We all have friends who directly or indirectly are affected by this tragedy. It is with great grief we acknowledge that Håvard Vederhus no longer is among us. He was a member of SAIHs board until this summer. Håvard had a remarkable political talent. Our thoughts and deepest compassion goes to his family and friends. Ina Alvilde Rangønes Libak was a member of our National Council last year, we are happy she survived the injuries she was inflicted at Utøya.

In times like this it is obvious how much we have in common with AUF and other youth and student organizations. As we continue our everyday lives with the sorrow that has become a part of it, we cannot do anything else than continue our work for a better and more just world.

SAIH appreciates the massive solidarity and support we have received from our friends and partners in Zambia, Zimbabwe, South Africa, Nicaragua and Bolivia, in addition to the solidarity Norway has received from the rest of the world.

I addition to the sorrow over all the lives lost and those trauma inflicted, the tragedy touches on the activist in me, says the President of SAIH Anette Remme. We will not be paralysed or threaten by an attack like this, but continue to fight for what we believe in. This was an attack on all youth who works to make the world a better place.

It is important that we do not let the terror stop us; we will continue our work for a better world. Work for education, work for culturally plurality, work for youth activism and influence. Let’s come together in the sorrow that has stricken, let’s strengthen the solidarity and reinforce our democracy. In honour of those we have lost.

See also Vice-president of SAIH, Erik Schreiner Evans’ article We are vulnerable by choice

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon