Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH og Operasjon Dagsverk 2000: Ungdom i kamp mot HIV og AIDS

Hvorfor ungdomI fjor ble 2,8 millioner ungdommer under 25 år smittet av hiv! Ungdom er spesielt utsatt for å bli smittet av hiv. Grunnen til det er at ungdom ofte er mer seksuelt aktive enn andre grupper i samfunnet. Men ungdom er også de som kan snu epidemien. Undersøkelser viser at ungdom tar ansvar og endrer adferd og holdninger når de blir gitt informasjon, og når de selv får delta aktivt i arbeidet. Halvparten av verdens befolkning er under 25 år. Får denne generasjonen nødvendig informasjon og kunnskap, kan de snu den negative trenden og stoppe spredningen av hiv.

UtviklingskriseAIDS er nå den viktigste dødsårsaken i Afrika sør for Sahara. I fjor døde to millioner afrikanere som følge av AIDS. Det er den arbeidsføre del av befolkningen som rammes hardest av epidemien. Dette er i ferd med å undergrave flere tiår med sosial utvikling, og det er fare for omfattende økonomisk sammenbrudd på store deler av det afrikanske kontinent. Ifølge tall fra UNAIDS lever 70 prosent av alle hivpositive i verden i Afrika sør for Sahara.

Sør-Afrika øker mestIngen afrikanske land har en så kraftig vekst i antall nye smittetilfeller som Sør-Afrika. Hver dag smittes 1600 sørafrikanere av hiv. Tross god økonomi og infrastruktur har landet ikke klart å sette i gang tilstrekkelige forebyggende tiltak. En regner med at over 20% i aldersgruppen 15 til 19 år er smittet. Det er tydelig at hiv-epidemien i Sør-Afrika særlig rammer kvinner, ungdom og barn. Enkelte anslag viser at gjennomsnittlig levealder i Sør-Afrika vil bli redusert fra 63 år i dag til 40 år i år 2010.

Utdanning mot aidsPå OD-dagen jobber ungdom over hele Norge en dag til inntekt for prosjekter i Afrika og Latin-Amerika. Disse prosjektene arbeider med forebygging av hiv blant ungdom og med hivpositives rettigheter. SAIH har i mange år støttet denne type arbeid. Med OD-2000 får dette arbeidet en betydelig oppsving.

Prosjektene som støttes vil være med på å styrke ungdoms deltakelse i hiv/aids arbeidet og til å møte den enorme utfordringen som hiv-epidemien innebærer for mange fattige land. Det beste forebyggende arbeidet gjøres når ungdom selv sprer informasjon blant jevnaldrende. Prosjektene legger vekt på utdanning, opplæring og bevisstgjøring til ungdom om hiv/aids, rettigheter og seksualitet. Dette innebærer både forebyggende arbeid for å hindre videre spredning, og arbeid for å styrke rettighetene til den økende gruppen mennesker som lever med hiv/aids. Dette har vist seg å være to sider av samme sak.

Spennende kampanjeI forkant av OD-dagen arrangerer mange skoler internasjonal uke der hiv/ aids og internasjonal solidaritet kommer til å stå sentralt i undervisningen. Blant tilbudene som OD har til skolene er besøk av ungdom fra prosjektlandene, kulturgrupper, foredragsholdere og elevavis som kommer til å bli distribuert til hver enkelt elev.

Samtidig har SAIH 'Ungdom i kamp mot hiv og aids' som politisk tema på universiteter og høgskoler. Kampanjen gjennomføres av SAIHs lokallag høsten 2000 fram mot Verdens Aidsdag 1. desember.

Vår erfaring er at ungdom i Norge er veldig interesserte i å få lære mer om hiv/aids, ikke minst fordi norske myndigheter nedprioriterer dette og de færreste har lært noe om det på skolen. Vi er sikker på at informasjonsarbeid om hiv/aids trengs like mye her i Norge som i land i Sør!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon