Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

​SAIH i retten i Myanmar

SAIH besøkte rettsalen der studentaktivistene i Myanmar får saken sin hørt. «Støtte utenfra er viktig for vår kamp», sier Phyo Phyo Aung. SAIH har fått muligheten til å møte henne og flere andre av de fengslede studentaktivistene i en pause i høringen i Tharrawadi Dicstrict Court, to og en halv times kjøring nord for Myanmars hovedstad Yangon.

12. januar besøkte vi Tharrawaddi District Court, der 69 varetektsfengslede studenter satt på høring mens aktors vitners forklaringer ble spilt av i rettsalen. Det har de gjort hver tirsdag siden mars måned i 2015, da en rekke studentaktivister ble arrestert under protestmarsjene som ble arrangert mot den nye utdanningsloven. Studentene har protestert mot en reformprosess som ikke har tatt hensyn til studentorganisasjonenes krav.

Vitnesbyrdene er uinteressante og repeterende, ifølge studentleder Phyo Phyo Aungs far og tidligere politiske fange, Nay Win. Likevel er disse tirsdagene også et lyspunkt i tilværelsen til de fengslede studentene. De får mulighet til å møte venner og familie, og bruke mobiltelefonene sine under høringene.

Rettslokalet er preget av hektisk aktivitet, utveksling av bøker og plakater og mobiltelefoner som går varme. Frustrasjonen er likevel stor for studentene ettersom aktoratet tilsynelatende trekker rettsaken ut så mye de kan og stadig nye vitner trekkes fram, slik at tirsdag etter tirsdag passerer uten at man kommer nærmere enn sluttføring av rettsaken.

I pausen midt på dagen fikk vi mulighet til å snakke med Phyo Phyo Aung, Kyaw Ko Ko og Thiha Win Tin, tre av de fengslede lederne av ABFSU og medlemmer av organisasjonen Central Working Committee. De fortalte oss om organisasjonens fremste mål:

Reorganisere og styrke ABFSU Siden organisasjonen nå står svært svakt på grunn av de mange fengslede aktivistene, er et hovedmål å reorganisere og styrke organisasjonen. Før arrestasjonene i mars 2015, hadde ABFSU rundt 60 lokale medlemsunioner på ulike lærersteder i Myanmar, mens antall studentunioner under ABFSUs flagg i dag er usikkert. Dagens ABFSU ble startet i 2012 og er en reinkarnasjon av organisasjonen som ble stiftet av Aung San Suu Kyis far på 1930-tallet. Organisasjonen var også aktiv i 2007 og 2008, men lå igjen brakk i årene etter safranrevolusjonen. Mange av dagens fengslede studentaktivister satt flere år i fengsel etter dette.

Frigjøre fengslede studenter En annen viktig oppgave for studentene er å drive påvirkningsarbeid for å få de fengslede studentene løslatt. Mange mener det finnes en reell mulighet for dette når det nye, demokratisk valgte parlamentet åpner i februar og NLD inntar regjeringskontorene i mars. Men, det er ikke gitt at de politiske fangene vil få et generelt amnesti, ettersom Myanmars militære fremdeles har stor innflytelse gjennom sin grunnlovs-festede sentrale posisjon. En ny utdanningslov ABFSU har heller ikke gitt opp kampen om en utdanningsreform og en ny utdanningslov de kan støtte. Håpet er at nyvalgte parlamentsmedlemmer og allierte i NLD vil støtte en slik lov, som tar hensyn til de krav ulike utdanningsinstitusjoner stilte høsten 2014. Styrke fredsprosessen Videre ser også ABFSU at de har en rolle å spille i fredsprosessen, blant annet gjennom sine kontakter hos noen av de væpnede gruppene. Phyo Phyo Aung mener at deres kontaktnettverk og innflytelse kan bidra positivt i den pågående fredsprosessen. De mener også at forbedring og reform av utdanningssystemet kan være et viktig første steg i videre reformprosesser. Hjelpe flomofrene Til slutt jobber ABFSU for å hjelpe ofrene etter flomkatastrofen som rammet Myanmar høsten 2015.

Hjelp fra norske studenter

På spørsmål om hva SAIH og norske studenter kan gjøre for å støtte ABFSU og studenter i Myanmar, trekker Phyo Phyo Aung og presidenten fram følgende punkter:

Støtte ABFSU i arbeidet med utdanningsreformen.Følge med på norske myndigheters engasjement i Myanmar: som Aung San Suu Kyi og mange andre aktører i sivilt samfunn i Myanmar, mener Phyo Phyo Aung at norske myndigheter har hatt et for nært forhold til det avtroppende regimet til president U Thein Sein, fra militærpartiet USDP.ABFSU ser også gjerne at norske studenter viser solidaritet med politiske fanger i Myanmar, gjennom politiske kampanjer og støttemarkeringer. Over 20 000 har alt signert Amnesty sin aksjon for å få Phyoe Phyoe Aung og de andre studentene løslatt. For å signere aksjonen, gå til: http://www.amnesty.org.au/action/action/38007/Til slutt ser også ABFSU på kompetanseutveksling, workshops og lignende som en mulighet for å styrke studentbevegelsen i Myanmar.

Skrevet av Håvard Hovdhaugen, daglig leder i SAIH og Andreas Myhrvold, programrådgiver

SAIH har tidligere skrevet om situasjonen for de fengslede studentaktivistene i Myanmars All Burma Federation of Student Unions (ABFSU). SAIH har også stilt seg bak et opprop om løslatelse av Myanmars politiske fanger, sammen med NSO, Burmakomiteen, Amnesty Norge og Raftostiftelsen.

SAIH besøker Myanmar for å lære om menneskerettighetssituasjonen i landet for studenter, akademikere og LHBTI-aktivister, og for å besøke potensielle fremtidige partnere.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon