Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH Høstsamling 2014

Hjertelig velkommen til SAIHs Høstsamling 2014!

Please scroll down for English.

SAIHs Høstsamling er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier, akademikerorganisasjonene og øvrige medlemmer av SAIH, og har en god blanding av faglige seminarer og skolering, kreativ utvikling og sosialt samvær. Vi lanserer kampanjeplakaten og få et blikk på årets video! Vi håper mange av dere blir med denne helgen! NB: Frist for påmelding er søndag 7. september! Se skjema for påmelding under. Vi begynner med registrering kl. 17 fredag, og avslutter klokka 15 søndag. Veibeskrivelse finner du her.

Det koster 500 kroner for å delta på høstsamling fra fredag til søndag for alle andre enn lokallagsaktivister og Landsrådsrepresentanter. Dette inkluderer mat og overnatting. Videre dekker vi opphold og mat for 5 aktivister per SAIH-lokallag. Reise, og eventuelt flere deltakere må lokallagene dekke selv. Lokallagene kan søke prosjektstøtte for transportkostnadene, og oppfordres sterkt til det dersom dere ikke har budsjettert med dette! Hvis det fortsatt skal være en utfordring kan dere ta kontakt med AU.

Dere må ha med egen sovepose, evt lakenpose og putetrekk, i tillegg til varme klær og kanskje badetøy? Alle som skal delta på økonomikurset må i tillegg ta med datamaskin, og samtlige lokallag oppfordres til å ta med kamera til fotokurset. På lørdagskvelden feirer vi kampanjen med en "Corporate style"-fest, så husk å ta med dine beste bedriftsklær! Det er flotte premier for beste enkeltkostyme og lokallagskostyme! Vær kreativ!

Program for SAIHs Høstsamling 2014 ligger i kolonnen til venstre. Obs! Det kan bli noen små forandringer.

Vi gleder oss! #SAIHhøst

Vennlig hilsen SAIHs Arbeidsutvalg og Informasjonskomite,

ved Jørn, Kristoffer, Emilie, Inga, Eva og Stine.

The 12th-14th of September is the time for SAIHs traditional Autumn Gathering! At the idyllic Strandheim camp site in Nærsnes - better known as the Riviera of the Oslo Fjord - we invite you to a weekend filled with training in advocacy and campaign work, visits from Brazil, theme parties and much, much more!

A heartfelt welcome to SAIHs Autumn Gathering 2014!

SAIH's Autumn Gathering is open to local chapter activists, student democracies, academic organisations and all other members of SAIH, and has a healthy mix of seminars and training, creative workshops and social events. We're going to launch the campaign poster and give a peek into this years video! We hope that many of you will join us for the enttire weekend! N.B. The deadline for signing up for the gathering is Sunday 7. September! See the sheet for signing up above. The programme begins with registration at 17.00 Friday, and ends at 15.00 Sunday. How to get there.

For all other than local chapter activists and National Council representatives, the costs for attending the Autumn Gathering is 500kr. This includes food and accommodation. The central office will cover food and accommodation for 5 local chapter activists per SAIH local chapter. More activists, as well as transport, will have to be covered by the local chapters. The local chapters may apply for extra project funding for transportation costs, and are encouraged to do so if you haven’t budgeted for it! If it continues to be a challenge, please contact the Executive Committee.

You need to bring your own sleeping bag or bed linens, warm clothes and remember swimwear! Those who are attending the economy course (in Norwegian) will need to bring a computer, and all local chapters are encouraged to bring a camera for the photo course.

The programme for SAIHs Autumn Gathering 2014 is in the left column. Note that there may be some minor changes to the proramme.

We can't wait! #SAIHautumn #SAIHhøst

Best regards SAIHs Executive Committee and Information Comittee,

Jørn, Kristoffer, Emilie, Inga, Eva og Stine.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon