Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH FORDØMMER BURMAS BROT MENNESKERETTANE

Fra:Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Til:Den Norske Regjering ved utanriksminister Thorbjørn JaglandRegjeringa i Myanmar Løytnant General Khin Nyunt, Formann i Nasjonal Utdanningskomite og Forsvarsdepartementet

Kopi:StudentmediaNorske frivillige organisasjonar Oslo, 30.april 2000

SAIH FORDØMMER BURMAS BROT PÅ MENNESKERETTANE

SAIH, samla til Årsmøte i Oslo 29-30 april 2000, fordømmer militærregimet i Burma sine stadige brot på menneskerettane i landet.

Då partiet National League for Democracy med Aung San Suu Kyi som leiar vann parlaments-valet i 1990, nekta militærregimet som sat med makta å gi frå seg denne. No har landet eit tiår med stadige brot på menneskerettane bak seg.

Brota vert i særleg grad utført mot etniske minoritetar og politisk opposisjonelle i form av massearrestasjonar, tortur, bruk av tvungen arbeidskraft, deporteringar og ved å legga hinder i vegen for ytrings og organisasjons fridom. Dei fleste universiteta har også vore stengde dei siste elleve åra.

SAIH krev at norske myndigheiter skal arbeida for eit demokratisk styresett som sikrar at menneskerettane gjeld for alle etniske og sosiale grupper i Burma. SAIH krev ytrings og organisasjonsfridom, at folkets val frå parlamentsvalet i 1990 vert respektert, at politiske fangar vert sette fri og at universiteta vert opna att.

SAIH CONDEMNS THE STATE OF BURMA’S VIOLATION OF HUMAN RIGHTS.

From:Student’s and Academic’s International Assistance Fund

To:The Norwegian Government, by Foreign Minister Thorbjørn JaglandThe Government of Myanmar, by Lieutenant General Khin Nyunt, Chairman of National Education Committee and Ministry of Defense.

Copy:Norwegian student’s mediaNorwegian non-governmental organisations Oslo, 30. April 2000

By the Annual Congress in Oslo 29-30 of April 2000, SAIH declares it’s condemnation of Burma’s constant violation of Human Rights.

When the National League for Democracy and it’s leader Aung San Suu Kyi won the parliamentary elections in 1990, the ruling military regime refused to acknowledge the result. We can now look back on 10 years of constant violations of Human Rights in Burma.

In particular we find that both members of the political opposition and ethnic minorities are exposed to these violations through police violence, torture, deportations and slave labour. This restricts people’s freedom of speech and freedom of union activity.

SAIH demands that Norwegian authorities will work in favour of supporting a democratic rule in Burma which complies with the principle of human rights for all. SAIH demands freedom of speech and freedom for union activity in Burma. We demand that the people’s choice from the parliamentary elections in 1990 must be respected, the political prisoners are set free and that closed universities reopen.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon