Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

SAIH FORDØMMER BURMAS BROT MENNESKERETTANE

Fra:Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Til:Den Norske Regjering ved utanriksminister Thorbjørn JaglandRegjeringa i Myanmar Løytnant General Khin Nyunt, Formann i Nasjonal Utdanningskomite og Forsvarsdepartementet

Kopi:StudentmediaNorske frivillige organisasjonar Oslo, 30.april 2000

SAIH FORDØMMER BURMAS BROT PÅ MENNESKERETTANE

SAIH, samla til Årsmøte i Oslo 29-30 april 2000, fordømmer militærregimet i Burma sine stadige brot på menneskerettane i landet.

Då partiet National League for Democracy med Aung San Suu Kyi som leiar vann parlaments-valet i 1990, nekta militærregimet som sat med makta å gi frå seg denne. No har landet eit tiår med stadige brot på menneskerettane bak seg.

Brota vert i særleg grad utført mot etniske minoritetar og politisk opposisjonelle i form av massearrestasjonar, tortur, bruk av tvungen arbeidskraft, deporteringar og ved å legga hinder i vegen for ytrings og organisasjons fridom. Dei fleste universiteta har også vore stengde dei siste elleve åra.

SAIH krev at norske myndigheiter skal arbeida for eit demokratisk styresett som sikrar at menneskerettane gjeld for alle etniske og sosiale grupper i Burma. SAIH krev ytrings og organisasjonsfridom, at folkets val frå parlamentsvalet i 1990 vert respektert, at politiske fangar vert sette fri og at universiteta vert opna att.

SAIH CONDEMNS THE STATE OF BURMA’S VIOLATION OF HUMAN RIGHTS.

From:Student’s and Academic’s International Assistance Fund

To:The Norwegian Government, by Foreign Minister Thorbjørn JaglandThe Government of Myanmar, by Lieutenant General Khin Nyunt, Chairman of National Education Committee and Ministry of Defense.

Copy:Norwegian student’s mediaNorwegian non-governmental organisations Oslo, 30. April 2000

By the Annual Congress in Oslo 29-30 of April 2000, SAIH declares it’s condemnation of Burma’s constant violation of Human Rights.

When the National League for Democracy and it’s leader Aung San Suu Kyi won the parliamentary elections in 1990, the ruling military regime refused to acknowledge the result. We can now look back on 10 years of constant violations of Human Rights in Burma.

In particular we find that both members of the political opposition and ethnic minorities are exposed to these violations through police violence, torture, deportations and slave labour. This restricts people’s freedom of speech and freedom of union activity.

SAIH demands that Norwegian authorities will work in favour of supporting a democratic rule in Burma which complies with the principle of human rights for all. SAIH demands freedom of speech and freedom for union activity in Burma. We demand that the people’s choice from the parliamentary elections in 1990 must be respected, the political prisoners are set free and that closed universities reopen.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon