Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

date med Fremskrittspartiet

SAIHs leder Beathe er på plass på biblioteket, avtalt møtested for neste «politikerdate» med Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Jørund Rytman. Hun har rigget seg til på et lite bord ved inngangen, men plutselig tikker det inn en melding. «Noen minutter forsinket», etterfulgt av en «eehh.. er biblioteket det samme som kulturhuset?». Beathe sender veibeskrivelse, og får raskt svar fra Jørund med hyppig bruk av emojis.

Etter kort tid kommer Jørund inn gjennom skyvedørene med et stort glis om munnen. Dette ligger an til å bli en jovial date, og Beathe starter det hele med å spandere en kopp kaffe. Men vil Beathes gode inntrykk falle i grus så snart han uttaler seg om saker som er viktige for SAIH?

Beathe: - Nå er det sånn at alle partiene vektlegger utdanning som et viktig virkemiddel i utviklingspolitikken. Hvilken rolle tenker FrP at høyere utdanning spiller inne i den generelle utdanningsatsingen i utviklingspolitikken?

Jørund: - Vi er helt enige i at høyere utdanning er viktig, men vi mener også at grunnutdanningen er særdeles viktig, og yrkesutdanningen. Jeg må også skyte inn at FrP er veldig opptatt av sosialt entreprenørskap. Det er også spennende at så mange land satser på utdanning av jenter. Men dette er ikke udelt positivt. Vi har sett at man har ett prosjekt eller en skole med midler fra flere land, og alle har sine spesifikke prioriteringer som de ønsker å få igjennom. Resultatet er ikke nødvendigvis på godt. For eksempel vil alle satse på jenter. Resultatet kan bli at gutter diskrimineres i utdanningen».

Det er jo en ikke skrevet så mye om så vidt jeg har sett, men det har begynt å bli et problem. Ikke for å stjele Arbeiderpartiet slagord, alle skal med, men jeg begynner å bli litt bekymret for gutter i noen land. Ellers er det viktig at man har et næringslivsfokus i utdanningen – at man har noe man kan bruke den til.

Beathe: - Nå opererer man med gratisprinsippet for høyere utdanning i Norge. Hvis Fremskrittspartiet skulle gitt råd til andre land om innføring av studieavgift, hvilke råd ville det ha vært?

Jørund: - Verken jeg eller Fremskrittspartiet vil gi noen råd til hvordan andre land skal drive sin utdanningspolitikk. Det er ulike måter å gjøre det på, det offentlige kan sponse eller næringslivet. Vi kan i alle fall vise til hvordan det fungerer veldig bra i Norge.

Beathe: - Vil Fremskrittspartiet styrke innsatsen for seksuelle rettigheter, seksuell helse og reproduktive rettigheter i den kommende perioden, spesielt for å bøte på de konsekvensene man har sett nå med innføringen av Trumps munnkurveregel?

Jørund: - Ja, vi har vel støttet det, hatt fokus på det i inneværende periode og vi kommer selvfølgelig til å ha det i neste periode og, hvis vi fortsetter i regjering. Samtidig skal det ikke være noe automatikk i at vi spytter inn penger der andre trekker seg ut. Vi kan ikke basere vår bistandspolitikk på andre lands bistandspolitikk.

Beathe: - Vil Fremskrittspartiet sørge for at urfolksrettigheter blir respektert og ivaretatt inn i investeringer som fond som Statens Pensjonsfond Utland, også gjennom investeringer i NORFUND?

Jørund: Ja det er klart.

Beathe: - Vil man gjøre noen spesifikke tiltak for å sørge for det?

Jørund: - Ja, jeg mener vi har fulgt opp det bra i inneværende periode. Jeg har ikke fått noen meldinger om noe annet. Når det kommer til et etisk oljefond syns jeg det har blitt bedre og bedre. Samtidig er det en debatt som går om det er best å trekke seg ut av selskaper som har kommet i slike situasjoner eller skal man bruke sin stemme på generalforsamlinger for å få fokus på det. Her mener Fremskrittspartiet at det er bedre å bruke stemmen man har som investor.

Beathe: Vil Fremskrittspartiet jobbe for at LHBT+ rettigheter skal styrkes og vernes i den kommende perioden, som del av utviklingspolitikken?

Jørund: - Ja.

Beathe: Har du noen formening om hvilken type tiltak man vil gjennomføre for å styrke LHBT+ rettigheter?

Jørund: - Ja, det synes jeg vi har og jeg synes jo at regjeringen har vært flinke på de fleste områdene dere tar opp.

Beathe: Vi hopper videre til menneskerettigheter. Vi beveger oss mot et innskrenket handlingsrom for sivilsamfunn i flere mindre demokratiske land og man ser at grunnleggende menneskerettigheter som forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet er under et stadig sterkere press. Mange menneskerettighetsforkjempere blir forfulgt eller opplever at de får trusler, blir utvist eller sparket fra jobb. Hvilke ting mener Fremskrittspartiet at Norge kan og bør gjøre for å være med på å styrke opp om lokale sivilsamfunn og det internasjonale sivilsamfunn i denne situasjonen?

Jørund: - Ja, vi har jo gått inn i flere land med styrker og vi er jo representert i veldig mange land i form av ambassader. Her er det viktig med dialog om menneskerettigheter, men det er jo en hårfin balanse hvordan man tar det opp og hvor ofte. Det er jo ikke alltid vi har hatt like stor suksess med å kritisere andre land ref. Kina, men det er jo en del av jobben til diplomatiet.

Beathe: SAIH har jobbet mye med en ordning som heter Students at Risk, har du hørt om den tidligere? Og ønsker Fremskrittspartiet å videreføre ordningen?

Jørund: - Jeg har hørt litt, men du kan godt si litt mer før jeg svarer.

Beathe: Ordningen gir forfulgte studentaktivister mulighet til å komme til Norge og fullføre studiene sine. Pilotordningen har gått nå i tre år og det har kommet i underkant av førti studenter til Norge fra Alta i nord til Kristiansand i sør. En videreføring avhenger av at det blir satt av friske midler til fremtidige opptak.

Jørund: - Vi er i alle fall veldig positive til den type prosjekter så, uten å ha lest den evalueringen, tror jeg at vi kan si at vi støtter opp om Students at Risk om det er så bra som jeg får inntrykket av. Beathe: - Ja, som en del av vårt arbeid i SAIH ser vi at det er økende antall angrep på høyere utdanning og på studenter og akademikere i mange land. De blir truet systematisk fordi det er en gruppe som ofte er veldig aktive i samfunnsdebatten og er en kritisk stemme til autoritære regimer. Derfor ønsker SAIH at studenter og akademikere skal bli inkludert som en egen risikogruppe under Menneskerettighetsforkjempere i Utenriksdepartementets arbeid. Er det noe Fremskrittspartiet ville vært med på å støtte?

Jørund: - Hvis jeg skulle svare i dag, nei. Det er svært viktig å stå opp for menneskerettighetene. Det gjelder for alle grupper som diskrimineres. Vi er skeptiske til å plukke ut visse grupper som skal prioriteres. Det blir jo flere og flere grupper som prioriteres. Et sted må man kanskje sette grensen.

Beathe: - Det var de spørsmålene vi hadde. Tusen takk for at du tok deg til å møte SAIH!

Vi avslutter «daten» i en fortsatt jovial tone. Beathe sitter igjen med et godt inntrykk av Jørund, men kan ikke la være å stille spørsmålstegn med om det vil føre til noe mer. Det er svært vanskelig å finne spor av forpliktelser til SAIHs hjertesaker i FrPs partiprogram, og selv om det var et hyggelig møte med Jørund, er hun på jakt etter noe som er mer forutsigbart på sikt. Hun kan ikke satse på et forhold med preg av tomme løfter og hvor en lett kan komme opp i konflikt, da de er vidt uenige om hvor god regjeringens innsats har vært den siste perioden.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon