Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ressurshefte for SAIH-aktivister

SAIH mener derfor at et sterkt sivilt samfunn og lokalt forankrede organisasjoner er viktigst for å skape utvikling i Sør, og er kritiske til at utvikling diskuteres i Nord uten deltagelse fra dem det gjelder.

SAIH mener at myndighetene, media, bistandsorganisasjoner og akademia i Norge har et ansvar for å slippe frem stemmer fra Sør i den norske offentligheten og slik bidra til å nyansere det bildet av Sør man formidler. SAIH mener at vårt solidaritetsarbeid skal innebære en ansvarliggjøring av studenter og akademikere i Norge. Med solidaritet mener SAIH at studenter og akademikere i Norge, gjennom en forståelse av at grunnleggende rettigheter er like for alle mennesker, ønsker å bidra til en endring.

Fokus for kampanjenKampanjen vil ha to hovedfokus: A) Vårt bilde av SørHovedargumentet vårt her er at bildet av Sør som kommuniseres ofte er unyansert. Krig, fattigdom og konflikter blir det primære budskapet, mens befolkningen i Sør blir presentert som passive bistandsmottakere uten eget initiativ til endring. Det er hovedsaklig vestlige stemmer som formidler bildet av Sør. Stemmene fra utviklingsland mangler nærmest totalt, med noen hederlige unntak i form av personer som har blitt håndplukket av vestlige samarbeidspartnere.

Vi har definert tre hovedkanaler for inntrykk om Sør: Mediene, bistandsorganisasjoner og akademia. Gjennom disse er Nord også aktører i utviklingen i Sør. Det kan derfor være til direkte hinder for utvikling at disse aktørenes bilde av Sør bygger på en misforstått idé om utfordringene og den utviklingen Sør står overfor.

FOKUS 1: I 2007 ønsker vi derfor å fokusere på inntrykksformidlernes ansvar for differensiert og god informasjon.

Bakgrunnen for at vi har et såpass bredt fokus er at både dere i lokallagene og andre studenter på lærestedene skal kunne finne noe de er interessert i, og ønsker å jobbe spesielt mye med. Så her kan dere selv velge hvilke områder dere synes er spennende og fordype dere mer i det. Ikke alle må jobbe med alt!

B) Studenter og akademikere som endringsagenterSAIH mener at utdanning ligger til grunn for all langsiktig utvikling og fungerer som et viktig redskap for fri, kritisk og konstruktiv tenkning og for å skape økt politisk bevissthet. Videre er utdanning også et middel til politisk, sivil, økonomisk, sosial og kulturell frigjøring.

Institusjoner for høyere utdanning har en viktig normdannende funksjon i samfunnet, både gjennom formidling av ideer og forskning og gjennom utdanning av fremtidens ledere. Dette gjør studenter og akademikere til viktige endringsagenter i sine samfunn, da de er denne og neste generasjons samfunnsutviklere i et land. Det virkelighetssynet de sitter med har derfor stor betydning.

Dessverre er det ikke alle som har mulighet til å studere. Vi har ikke lik rett til utdanning i verden i dag og mange stenges ute på grunn av økonomi eller diskrimineres på grunn av etnisk tilhørighet, klasse, kjønn, handikap eller seksuell legning. Vi som får muligheten til å studere tilhører derfor en privilegert gruppe, og det gir oss et særlig ansvar for å bidra til en positiv samfunnsutvikling. SAIH mener at selv om studenter og akademikere i Sør og Nord står overfor forskjellige utfordringer, har vi et felles ansvar for demokrati, menneskerettigheter og frigjøring. SAIH mener at studenter og akademikere i Norge har et ansvar for å støtte studenter i Sør som kjemper for disse verdiene, og å være kritiske til det bildet av Sør som formidles i den norske offentligheten.

FOKUS 2: I 2007 ønsker vi derfor å fokusere på studenters og akademikeres ansvar som kritiske mottakere og tolkere av informasjonen gitt gjennom overnevnte kanaler.

Visjon for kampanjenSAIHs visjon for årets kampanje er at målgruppen i Norge reflekterer over ”vårt bilde av Sør” og blir mer bevisst studenters og akademikeres ansvar i samfunnsutviklingen verden over. Hovedmålgruppe er studenter og akademikere i Norge.[1] Sekundærgruppe er media, bistandsorganisasjoner og andre organisasjoner som driver Nord/Sør-formidling, studentorganisasjoner og politikere.Hovedmål for kampanjeukaVi vil nå flest mulig studenter og akademikere med vårt budskap, og få dem til å reflektere over sitt bilde av Sør og den informasjonen de får servert gjennom våre definerte hovedkanaler. For å kunne nå dette målet er det veldig viktig at alle dere aktivister i lokallagene, men også vi her på kontoret, er best mulig skolerte på temaet slik at vi lettest mulig kan spre kunnskapen videre. Vi håper også på flere medieoppslag i løpet av uka.Kampanjeuka 16.-20. aprilKampanjeuka begynner mandag 16. april. Vi håper da at alle lokallagene har en skikkelig startmarkering på det som kommer til å bli fem dager fylt med aktivitet og informasjon over hele landet. Mangler dere ideer, er det bare å ta kontakt med oss her på kontoret! Vi kommer også til å snakke mye om dette på Vårsamlinga.

Vi får besøk fra SAIHs partnere både til Vårsamlinga og kampanjeuka. Til Vårsamlinga kommer Mkhonzeni Gumede fra DramAide i Sør-Afrika, og til kampanjeuka kommer Mary Tembo fra Youth Media i Zambia. Vi håper at lokallagene ønsker å bruke disse aktivt.

RessursheftetSom et ledd i skoleringen av lokallagene, lager SAIH sentralt hvert år et ressurshefte i forkant av kampanjen. Her følger del I av ressursheftet og inneholder linker til utvalgte artikler som er knyttet til årets politiske tema. Del II vil være mer som en kokebok rettet mot kampanjeuka, og denne vil bli sendt ut nærmere Vårsamlinga.

Denne delen av ressursheftet er delt inn på bakgrunn av hovedfokus for kampanjen. Del I, de tre første artiklene, omhandler de tre hovedkanalene for inntrykk om Sør: Media, bistandsorganisasjoner og akademia. Del II, de siste to artiklene, er ulike vinklinger på temaet studenter og akademikere som endringsagenter.

I tillegg til disse artiklene kommer vi til å opprette en ressursbank på nettsidene våre, der vi legger inn alle artikler som kan sies å ha relevans for årets politiske tema. Tanken bak ressursbanken er at det for dere i lokallagene skal være enkelt å finne mer utfyllende informasjon om det dere har spesielt lyst til å fokusere på. Her kan dere også bidra selv – dersom dere har gode forslag til artikler kan dere tipse oss, og så legger vi dem ut i ressursbanken. Slik kan lokallagene lett dele ressurser med hverandre.

Ellers må dere bare ta kontakt dersom det er noe dere lurer på!

Del I: Vårt bilde av Sør1. Media: Journalistene og ”de der nede” av Elisabeth Eidehttp://home.hio.no/~elisabe/NORDICOM.html

2. Bistandsorganisasjonene: Behind the image: Poverty and development pornography av Rotimi Sakorehttp://gess.wordpress.com/2006/12/14/behind-the-image-poverty-and-development-pornography/

3. Akademia:Verdenshistorie – Hvorfor og hvordan? av Knut Kjeldstadli. s. 10-14http://www.fortid.no/fortid_web/fort0306.pdf

Del II: Studenter og akademikere som endringsagenter.4. Studentpolitikk på liv og død - Artikkel i Universitashttp://www.universitas.no/?sak=48646#48646

5. Forræderiet mot Afrika av Henning Mankellhttp://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1628357.ece

Vi gleder oss til et strålende kampanjeår!

Hilsen Arbeidsutvalget, Informasjonskomiteen og og SAIHs kampanjeteam 2007

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon