Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Resolusjon vedtatt NSUs 55. Landsting - Scholars At Risk - Følg opp medlemsskapet

(image) I Noreg er kun NTNU, UIB, UiO og Høgskulen i Oslo som er medlem av det verdsomspennande nettverket Scholars At Risk (SAR). Formålet med nettverket er å gjera det enklare for akademikarar som ikkje kan jobba ved sin heiminstitusjon å få midleritidig tilsetting ved ein institusjon der

dei kan utøva sin profesjon utan trugsmål om forfølging. Dette er ein vinnvinn situasjon for institusjonane og akademikaren då akademikaren får ein trygg stad å arbeida samstundes som institusjonane får tilgang til høgt kvalifisert arbeidskraft med eit verdifullt perspektiv på forsking og undervising. NSU må oppmoda på sine vevsider andre universitet i Noreg og Norden til å bli med i nettverket.

NSU ser det som særs positivt at fleire universitet deltek i nettverket, men er likevel skuffa over at dei ikkje tek imot fleire akademikarar gjennom nettverket.

Landstinget oppmodar NSUs medlemsinstitusjonar til:

Å bli medlemmer av SAR Å treffa tiltak for å kunne ta imot fleire truga akademikarar. Eit døme på slike tiltak kan vera å auka stillingsprosenten til sin lokale SAR-koordinator. Å ta lærdom av London School of Economics sit mål om til ei kvar tid å ha 5 akademikarar frå SAR tilsett over ei periode på 2 år. Å lage et eiget program for hospitantar.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon