Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Resolusjon 3 Oljefondet trekke sine investeringer ut av Vest-Sahara

Til Finansminister Sigbjørn Johnsen og Etikkrådets leder Gro Nystuen. Resolusjon vedtatt på SAIHs Årsmøte 25. okt. 2009. 

Norwatch avslørte 5. oktober at oljefondet har investeringer verdt 2,4 milliarder i gjødselselskaper som frakter fosfat fra det okkuperte Vest-Sahara. Dette viser at det er et stort behov for at oljefondet skjerper sin tolkning av de etiske retningslinjene sine.

Oljefondets etiske retningslinjer har som ett av sine virkemidler at en kan trekke selskaper fra ”investeringsuniverset der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke til: grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse […]” SAIH mener at dette punktet bør gjelde også for selskapene som”bare frakter” det folkerettsstridige fosfatet. Oljefondet har derimot argumentert for at dette ikke er grunnlag for å utelukke bedriftene.

FNs visegeneralsekretær for juridiske saker konkluderte i 2002 med at all handel med Vest-Sahara som ikke kommer saharawiene til gode, er å anse som folkerettsstridig. Da mener SAIH at det skulle det være en enkel sak å klassifisere også slik medvirkende handel som en systematisk krenkelse av menneskerettighetene.

SAIH krever at:

oljefondet trekker investeringer fra gjødselsselskaper som medvirker til folkerettsstridig fosfatutvinning i Vest-Sahara.

oljefondet etablerer en presedens på at bedrifter som medvirker til brudd på folkeretten i okkuperte områder, blir ekskludert fra fondets investeringsunivers. etikkrådet utvides, slik at de har kapasitet til å undersøke om oljefondets etiske retningslinjer følges av selskaper fondet har i sine porteføljer.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon