Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Resolusjon 1 Ombudsordning for bedrifters samfunnsansvar

Til: Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Statsminister Jens Stoltenberg, Parlamentariske ledere for de politiske partier og utenrikskomiteen på stortinget. Resolusjon vedtatt på SAIHs Årsmøte 25. okt. 2009.Norske bedrifters engasjement i Vest-Sahara illustrer at det er at det er et stort styringshull når bedrifter kan trosse både UDs frarådinger og folkerett, og fortsette legitimeringen av Marokkos okkupasjon gjennom sin næringsvirksomhet. Når norske myndigheter ikke prioriterer å stoppe virksomhet som utvilsomt er menneskerettighetsstridig, er det et tegn på at det ikke har blitt gjort nok for å møte situasjonen.Når en norsk bedrift direkte eller indirekte bidrar til menneskerettighetsbrudd kan en i dag klage bedriften inn til det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer. Siden 2002 har kontaktpunktet behandlet 3 saker. I Europa stiller OECD Watch spørsmålstegn ved om systemet i det hele tatt fungerer. Å klage inn en bedrift krever mye arbeid, kun i få tilfeller har en klage ført til innrømmelser og påviste endringer, og dette er tilsynelatende lite avskrekkende for bedrifter. Det er positivt at UD nå vil styrke kontaktpunktet, både når det gjelder ressurser og uavhengighet, men SAIH mener at dette ikke er nok. Vi trenger et helt uavhengig ombud med full innsynsrett. Regjeringen bør ta ansvar for at det opprettes et ombud for bedrifters samfunnsansvar i Norge. Dette ombudet bør sikre at saker blir behandlet på en god faglig og uavhengig måte. Ombudet vil ha mulighet til å sette i gang utredninger, og med sine konklusjoner bidra til enten å bekrefte mistanke eller renvaske selskaper. Ombudsordningen vil på denne måten også være i næringslivets interesser fordi bedrifter vil ha en mulighet til å renvaske seg. En ombudsordning vil fungere som et sterkt signal til stater som driver med menneskerettighetsbrudd, og bidra til at slike stater får økte insentiver til demokratisk utvikling. Her er blant annet tilgang til utdanning og fritak fra diskriminering sentralt.

SAIH krever at regjeringen oppretter en uavhengig ombudsordning for bedrifters samfunnsansvar med innsynsrett.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon