Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Resirkulering for urfolksutdanning

(image) Runa Brandal Myklebust, leiar i Freddy og Monica Navarro frå Funproeib Andes

Fokus på viktige saker - Ideen bak Freddy er Resirkulering for rettferd. Vi vil bidra til bevisstgjering rundt, og redusering av, det enorme overforbruket i Noreg samtidig som vi støttar eit årleg valt freds- eller utviklingsprosjekt i Sør, seier Runa Brandal Myklebust, leiar i Freddy.- Vi ønsker å støtte prosjekt som bidrar til ei positiv forandring, og som medverkar til demokrati- og fredskapande arbeid. Samtidig ønsker vi å kunne bidra til økt merksemd i Noreg rundt saka prosjektet vi støttar. Vi støtta i 2007 arbeidet til ein lokal barneheim/helsesenter i Lubumbashi i D.R. Kongo, og i 2008 skulen SSSNY i Burma som jobbar med å utdanne unge flyktningar frå Shan-regionen i landet til å kunne bidra til langsiktig forandring. Funproeib Andes vart valt i samarbeid med SAIH, og passar godt til profilen til Freddy. Vi meiner dei utfører eit svært viktig arbeid for rettferd som vi gjerne ville vere med å støtte. Utdanning for rettferd- Å støtte utdanningsprosjekt for urfolk er å støtte arbeid for rettferd. Urfolk i Sør-Amerika (og i resten av verda) har systematisk vorte vidare marginaliserte gjennom urettferdige utdanningssystem. Her meiner vi Funproeib Andes sitt arbeid for tospråkleg interkulturell utdanning kan påverke til positiv forandring.T-skjortene til Freddy kan kjøpast på ulike festivalar og marknader. I år blir dei mellom anna bli å finne på Hovefestivalen og på søndagsmarkedet på Blå. Vi lyser ut salsstader både på nettsida vår, www.fredensborger.no, og på Facebook-gruppa Resirkulering for rettferd. Gjennom vårt nye samarbeid vil også SAIH bidra til at t-skjortene vert kjende, og SAIH sine lokallag vil få høve til å selja t-skjortene. Freddy vil også selja på ulike festivalar i sommar.

For meir informasjon om SAIHs og Freddys samarbeidsorganisasjon, sjå www.proeibandes.org

For meir informasjon om utsalsstader og kontakt, sjå www.fredensborger.org

(image) Thom Hell med FREDDY-skjorte på Hovefestivalen. Foto: Tom Ivar øverlie, NRK P3

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon