Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Resirkulering for urfolksutdanning

(image) Runa Brandal Myklebust, leiar i Freddy og Monica Navarro frå Funproeib Andes

Fokus på viktige saker - Ideen bak Freddy er Resirkulering for rettferd. Vi vil bidra til bevisstgjering rundt, og redusering av, det enorme overforbruket i Noreg samtidig som vi støttar eit årleg valt freds- eller utviklingsprosjekt i Sør, seier Runa Brandal Myklebust, leiar i Freddy.- Vi ønsker å støtte prosjekt som bidrar til ei positiv forandring, og som medverkar til demokrati- og fredskapande arbeid. Samtidig ønsker vi å kunne bidra til økt merksemd i Noreg rundt saka prosjektet vi støttar. Vi støtta i 2007 arbeidet til ein lokal barneheim/helsesenter i Lubumbashi i D.R. Kongo, og i 2008 skulen SSSNY i Burma som jobbar med å utdanne unge flyktningar frå Shan-regionen i landet til å kunne bidra til langsiktig forandring. Funproeib Andes vart valt i samarbeid med SAIH, og passar godt til profilen til Freddy. Vi meiner dei utfører eit svært viktig arbeid for rettferd som vi gjerne ville vere med å støtte. Utdanning for rettferd- Å støtte utdanningsprosjekt for urfolk er å støtte arbeid for rettferd. Urfolk i Sør-Amerika (og i resten av verda) har systematisk vorte vidare marginaliserte gjennom urettferdige utdanningssystem. Her meiner vi Funproeib Andes sitt arbeid for tospråkleg interkulturell utdanning kan påverke til positiv forandring.T-skjortene til Freddy kan kjøpast på ulike festivalar og marknader. I år blir dei mellom anna bli å finne på Hovefestivalen og på søndagsmarkedet på Blå. Vi lyser ut salsstader både på nettsida vår, www.fredensborger.no, og på Facebook-gruppa Resirkulering for rettferd. Gjennom vårt nye samarbeid vil også SAIH bidra til at t-skjortene vert kjende, og SAIH sine lokallag vil få høve til å selja t-skjortene. Freddy vil også selja på ulike festivalar i sommar.

For meir informasjon om SAIHs og Freddys samarbeidsorganisasjon, sjå www.proeibandes.org

For meir informasjon om utsalsstader og kontakt, sjå www.fredensborger.org

(image) Thom Hell med FREDDY-skjorte på Hovefestivalen. Foto: Tom Ivar øverlie, NRK P3

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon